jelenléti[javítva]jelenlénni nélkül soha(Ekklézsia-I. 114.jpg)