beszúrás a sorok között, illetve a lap balszélén (Ekklézsia-I. 114.jpg)