a szöveg folytatása e’lvégezhe’tnéne’k,ha pedig magok e’l nem végezhették, bátorságossana’ Gondviselõk a’ Fö Birák[nak]megjele’ntvén illendõ segittségek általvéghez vitték; [beszúrás a sorok között]csak hogy panaszt ne’ hallanának annyira hogy ne’mis szenvedhet[nek] egyet ne’hezebbe’t Fö Biráinkés Tanátsink, mintha az ISTE’N szolgai magokaránt valamelly panaszra kifakadni kénteleníttettnéneka’ város Házánál, annyival inkábba’ Templomban,... (Ekklézsia-I. 098.jpg)