és Kov.[ács] Gerg.[ely] csak (Ekklézsia–II.072.jpg(