Minde’n gyemeke’itül megfosztatott ISTENtülmagtalanok lévén a’ Scholarisok[nak] édesAttya. kiegészítés a lap jobb szélén(Ekklézsia-I. 087.jpg)