a’ b.e’. öre’g Úr Harrucker’n GyörgyÖ M[éltósá]ga maga Ispányánakugyanitt Szentese’n Nemes és Nemz.[etes] GálosMihály Tisztartó Ura[m] me’llé rendelniméltoztatta. (Ekklézsia-I. 061.jpg)