Ao 1747. die 27. Juliy Szentesen lett Vrgye Grális Gyülése[Vármegyei Rendes Közgyûlés]alkalmatosságával effectualtatott [végrehajtatott]elpe’tseteltetvén, (Ekklézsia-I. 015.jpg)