az eredeti szöveg syntaxist dicséretessen végezik.;ennek javítása és kiegészítésaa lap bal szélén syntaxistnak, minthogy még fellyebb nem mehettek a tanulásban igenditséretessenk végezik(Ekklézsia-I. 054.jpg)