...Jelenésekre tétetett TitkoknakosProfetcziaknak feszegetéséb[en] ésazok Szakaszainak meghatározásiban és[kiegészítés a bal lapszélen] ekkor vagyamakkor lett és lejendõ bétellyésedésekn[ek]magyarázásábanmegállapításában igen böltsn[ek]láttatott le’nni. kiegészítés a lapjobb, valamint a bal szélén (Ekklézsia-I.045.jpg)