kiegészítés a jobb lapszélen Ekkor aTemplom szüksége vagy az Ekklezsia[szüksége]ki hirdettetett léve’n ö kglme által azalamizsna pénz ment 59 rh forintokra és 13 dra.[dénárra](Ekklézsia-I. 037.jpg)