le’tt igen Nagy Vrgye[Vármegye]Gyülési midön elrekesztettünk (Ekklézsia-I.032.jpg)