A SZENTESI REFORMÁTUS EKKLÉZSIA TÖRTÉNETE

 

Szentes a mohácsi csatavesztéstõl az örökváltságig

A reformáció kezdetei – a vallásváltás Szentesen

Az Eklézsia szerepe Szentesen a XVIII–XIX. században

A Szentesi Református Ekklézsia Históriája I–II.

A kiadás elvei

Irodalom

 


A szentesi Reformáta Ekklézsiának MATRICULÁJA

ELSŐ RÉSZ Régiségérűl

MÁSODIK RÉSZ legnevezetesebb változásáról

HARMADIK RÉSZ a megholt Templomból lett szomorú ki-költözése

NEGYEDIK RÉSZ az ujj Templomnak fel-építtetéséről

ÖTÖDIK RÉSZ Lelki Pásztoriról, Tiszt. Túdos Tanítóiról

HATODIK RÉSZ Oskoláiról

HETEDIK RÉSZ Oskola Mestereiről

NYOLCADIK RÉSZ Leány Oskoláiról, Tanitóiról

KILENCZEDIK RÉSZ Kántorokról

TIZEDIK RÉSZ becsűletes Tanácsnak dolgai, változása, ujjúlása

TIZENEGYEDIK RÉSZ nevezetesebb Tagjairól

TIZENKETTŐDIK RÉSZ gondviselőkről és az Egyházfiakról

TIZENHARMADIK RÉSZ Közjavairól

TIZEN NEGYEDIKRÉSZ Ujj Rendtartásokról

TIZEN-ÖTÖDIK RÉSZ Tiszteletes Szolgáinak Fizetésökről

A TIZEN-HATODIK RÉSZ- Az Isten Anya Szent Egyháza háboruságiról és szorongattatásiról

TIZEN-HETEDIK RÉSZ külső Rendtartásiról

TIZEN-NYOLCADIK RÉSZ még is némelly nevezetes Rendtartásiról

TIZEN-KILENCZEDIK RÉSZ Ekklézsiai Gyűlésnek némelly hasznos végzéseiről

HUSZADIK RÉSZ élet- beli mivóltáról, mellyekben dicséretes, és mellyekben vár még meg-jobbítást

MÁSODIK SZAKASZ EMLÉKEZETRE MÉLTÓ JEGYZÉSEK

Az MDCCXLVII-dik Esztendőben

Az MDCCXLVIII-dik Esztendőben

Az MDCCXLIX-dik Esztendőben

Az MDCCL-dik Esztendőben

Az MDCCLI-dik Esztendőben

Az MDCCLII-dik Esztendőben

Az MDCCLIII-dik Esztendőben

Az MDCCLIV-dik Esztendőben

Az MDCCLV-dik Esztendőben

Az MDCCLVII-dik Esztendőben

Az MDCCLVIII-dik Esztendőben

Az MDCCLIX-dik Esztendőben

Az MDCCLX-dik Esztendőben

Az MDCCLXI-dik Esztendőben

Az MDCCLXII-dik Esztendőben

Az MDCCLXIII-dik Esztendőben

Az MDCCLXIV-dik Esztendőben

Az MDCCLXV

Az MDCCLXVI

Az MDCCLXVII

MDCCLXVIII

MDCCLXIX

MDCCLXX

MDCCLXXI

MDCCLXXII - LXXIII

MDCCLXXIV

MDCCLXXV

MDCCLXXVI

MDCCLXXVII

MDCCLXXVIII - LXXIX

MDCCLXXX

MDCCLXXXI

MDCCLXXXII

MDCCLXXXIII

MDCCLXXXIV

MDCCLXXXV

MDCCLXXXVI

MDCCLXXXVII

MDCCLXXXVIII

MDCCLXXXIX

MDCCXC

MDCCXCI

MDCCXCII

MDCCXCIII

MDCCXCIV

MDCCXCV

MDCCXCVI

MDCCXCVII

MDCCXCVIII

MDCCXCIX

MDCCC

 


A SZENTESI REFOR. EKKLÉSIA HISTÓRIÁJÁNAK folytatása

Első Rész A Presbyteriumról. vagy A Presbyteriumról.és így tovább

Második Rész A Lelki Pásztorokról

 

EIső Szakasz A Lelki Pásztorok Életek leírása

II.dik Szakasz. A Lelki - Pásztorok Kötelességeikről

III Szakasz. A Lelki Pásztorok fizetésekről

IVdik Szakasz. Azonn vallásbeli és Ekklézsiai rendtartásoknak, környűl állása elő-adása, mellyek a Prédikátorok kötelességeinek főbb tárgyai vóltak

Harmadik Rész. Az Oskolai Tanítókról

 

Első Szakasz. A Fiú Oskolájabeli Rectorokról

IIdik Szakasz. A Rectorok kötelességeikről 's Fizetéssekről

IIIdik Szakasz. A Fiú Oskolabéli Praeceptorokról

IVdik Szakasz. A Praeceptorok kötelességekről 's fizetésökről

Vdik Szakasz. A Leány Oskolabéli Tanítókról

Negyedik Rész A Kántorról, kötelességéről, fizetéséről

Ötödik Rész Az Ekklézsia Curátoraitól

B. A Vice Curátorokról

C.) Az Ekklézsia Jegyzőiről

D. Az Egyházfiakról

A Curátoroknak és az ő hozzájok tartozóknak kötelességeikről

Hatodik Rész Az Ekklézsia Tagjairól

 

I.ső Szakasz Az Ekklézsiábann lévő Famíliák Lajstroma

IIik Szakasz Miképpen nevelték Gyermekeiket nagy részént a Szülők az Oskolába járatás idejéig

IIIik Szakasz Az Ekklézsia Tagjainak Külső Formájokról és Öltözetjökről

IVik Szakasz. Az Ekklézsia Tagjainak Házaikról, HáziEszközeiről

V.ik Szakasz A Közönséges Eledelekről 's Italokról

VIik Szakasz Az Ekklézsia Tagjainak szokott foglalatosságaikról élelem és pénz keresések módjáról

VII. dik Szakasz. A Megházasodtaknak, Születetteknek, Meghóltaknak Össze-Számlálások 1801től 1825ig

Reform. Ekklézsiábann megházasodtak:Jegyzések ezenn Össze - Számlálásra

Hetedik Rész Az Ekklézsia Épűletjeiről

 

Iső Szakasz. A Templomról és a Toronyról

II.ik szakasz A Parochiális Házakról

IIIik Szakasz. A Fiúk és Leányok Oskoláiról

IVdik Szakasz. A Kántor lakó Házáról

Vdik Szakasz. Az Ispotályról

VI.dik Szakasz. Az Ekklézsia Granariumáról

VIIdik Szakasz. A Curátorok Szobájairól

Nyolczadik Rész Az Ekklézsia Javairól

Kilenczedik Rész. Az Ekklézsia Jövedelmeiről 's Költségeiről

Tizedik Rész. Azonn Polgári Társaságbéli Személlyekről, Kikkek Ekklézsiánk Összve Köttetésben volt ezenn idő szakaszbann és a Kik ennek Békességét elő mozdították vagy lagalább ezt nem háborgatták

Tizen Eggyedik Rész. Átallyábann az Ekklézsia Állapotjáról mind Polgári, mind pedig Erköltsi tekintetben

NÉVJEGY