Tevékenységeink

Közösségünk tevékenységeinek alapja az a felismerés, hogy egyéni, csoportos és társadalmi képességeink elmaradnak a szükségestől, ezért céljaink megvalósítását, problémáink kezelését nem mindig teszik lehetővé a ma már megkerülhetetlen globális vetületekben is. Ezért szükséges önmagunk és a környezetünk tudatos fejlesztése, de egyszersmind védelme is. A szükséges egyensúlyokat megőrző tudatos fejlesztés csak erre megfelelő tudással és következetes erkölcsiséggel lehetséges úgy, hogy ne forduljon önmaga ellentétébe. Alapvető értékeink pedig ezen az úton a felebaráti szeretet, amely valódi tevékenységekben, az egymással való törődésben nyilvánul meg.

Képzések:
Mivel tagjaink konkrét igényei és problémái igen eltérőek, a tevékenységünk sokrétű.

Komplex kidolgozott programunk van pl.:

Akkreditált pedagógus-továbbképzési programjaink:

Fontosnak tartjuk azt, hogy a soron következő nemzedék birtokában legyen segítői és vezetői ismereteknek, hiszen ez egy olyan terület, mely jelenleg az iskolarendszerű oktatásból kimarad, a munkaerőpiacon és a közéletben pedig nélkülözhetetlen.

Kiemelten kezeljük azt, hogy a diákoknak minél több lehetőséget tudjunk biztosítani arra, hogy próbálják megvalósítani terveiket, ötleteiket. Ezért vállal a VE-GA segítő szerepet a különböző települési diákönkormányzatok megalakításában és segíti azok működését, míg meg nem erősödnek.

Tréningek:
Fenti képzéseink modulszerű elemei külön-külön is felhasználhatóak, illetve önálló tréningeket is szervezünk az alábbi témákban, melyeket diákoknak és felnőtteknek (pl. pedagógusoknak, segítőknek) egyaránt szervezünk, akár tematikus táborok formájában is:

Kézműves műhelyek:
Csupán felsorolásszerűen: bőrözés, agyagozás, batikolás, nemezelés, gyöngyözés, melyeket alkalomszerűen - pl. egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódva -, klubfoglalkozás jelleggel (pl. kollégiumokban) és táborokban is szervezünk fő tevékenységként és szabadidős jelleggel is.

Táboroztatás:
Szentes-Magyartésen a VE-GA az önkormányzattól bérbe kapott egy romos épületet (volt faluház) táboroztatás céljára. Ezt az épületet szentesi vállalkozók, szülők és diákok, illetve vegás fiatalok alakították ki nagy munkával, így most a VE-GA képzési központjaként és táborhelyeként működik.

Magyartés Szentestől 10 km-re található, mindössze 300 lakosa van, a Hármas-Körös partján fekszik, egy természetvédelmi terület mellett. A kőépületben harminc fő elhelyezése biztosított két külön hálóteremben, van melegítőkonyha, benti vizesblokk és egy parkettás színházterem is, a táborvezetőknek külön szálláshely biztosított, az udvar pedig sátorozásra alkalmas.

Az árak nagyon kedvezőek, mert hasznot nem kalkulálunk, csupán az épület fenntartásának költségeit. Az elsődleges célunk ugyanis az, hogy sokak számára hozzáférhető lehetőséget teremtsünk a táborozásra úgy, hogy ez ne jelentsen komoly gondot a szülőknek, az iskoláknak, az ifjúsági szervezeteknek - hiszen ezek fizetőképessége köztudottan igen csekély.


Ilyen volt... (1994)

Ilyen lett (1995)

2005-től


2005

A teljes képanyag megtalálható a lemezen, a magyartesi_munkalatok nevű könyvtárban.

Évente mintegy tíz szaktábort, két képzési tábort, nyári egyetemet, nemzetközi táborokat és erdei iskolákat szervezünk itt.
Ízelítő táborkínálatunkból:"Paprikás békacombok" - francia-magyar projekt
(Youth-exchange 2006)

 

"Szentesi modell"
A VE-GA által támogatott, legjelentősebb program az ún. "Szentesi modell", amelynek központi eleme a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (a SZIDÖK) megalakulása és fejlődése.

A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség segítői szerepei az ún. "Szentesi modell" megvalósulásában
Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat
Szórólap 1
Szórólap 2

 

"Az Első előadás"
A VE-GÁ-ban nagy hagyományai vannak a "drámázásnak", a drámajátékoknak. Meg kell említeni az ún. VE-GA Rockjátékot is, melynek címe: "Az Első előadás"

Az Első előadás rövid története

02. szám - Kit érdekel (1987)
03. szám - Nemrég én is azt hittem (1987)

Szentes, 1986

Budapest, 1987

Fót, 1988

A VE-GA további anyagai az alábbi web címen tekinthetőek meg: www.ve-ga.hu