Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. május 16-i ülésének előterjesztései

 


Meghívó

 

Interpellációkra válasz:

2.)

Interpellációkra válasz I.

2/1.)

Interpellációkra válasz II.

2/2.)

Interpellációkra válasz III.

2/3.)

Interpellációkra válasz IV.

2/4.)

Interpellációkra válasz V.

2/5.)

Interpellációkra válasz VI.

Nyílt ülés:

3.) Szentes Város Önkoprmányzata 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója

3/1.)

Független könyvvizsgálói jelentés

3-hoz.)

Szentes Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

4.)

2018. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés

5.)

Szentes Városi Szolgáltató Kft 2018. évi beszámolója

6.)

Szentes Városellátó Nonprofit Kft 2018.évi beszámolója

7.)

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója

8.)

Szentes Energia Kft 2018.évi beszámolója

9/1.)

Szentesi Élet Kft 2018. évi beszámolója

9/2.)

Szentesi Élet Kft 2018. évi beszámolója

10.)

Szentes Városért Közalapítvány 2018. évi beszámolója

11.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
12.) A 2019-2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozások tapasztalatai és a szükséges intézkedések megtétele

14/1.)

Településrendezési eszközök módosítása 2019-1
14/2.) Településrendezési eszközök módosítása 2019-1 (teljes)
15.) Beszmoló a Madárkórház Alapítvány tevékenységéről
16.) Településkép védelmi rendelet - törvényességi felhívás
17.) Elsősegélynyújtó tanfolyam és drogmegelőző oktatás 8. osztályosok részére
18.)
A 45. számó országos közút városon átmenő szakaszának területeit érintő tulajdonjogok rendezése
19.)
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése
20.)
Központi Orvosi Ügyelet közbeszerzése
20-hoz)
Jegyzőkönyv az ajánlatok elbírálásához


Zárt ülés: