Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2019.április 25-ei ülésének előterjesztései

 


Meghívó


Közmeghallgatás

1.)

Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

 

Interpellációkra válasz:

2.)

A Vásárhelyi út 47-el kapcsolatban (Dr.Chomiak Waldemar)

2/1.)

A Szent György kápolnával kapcsolatban (Szabó Zoltán Ferenc)

A Bereklaposi zártkertek ügyében kért közlekedési tükörrel kapcsolatban (Szabó Zoltán Ferenc)

A Kossuth u.21. sz ingatlannal kapcsolatban (DrRébeli-Szabó Tamás)

A Nyolcszínvirág Óvoda előtti gyalogátkelőhely létesítésével kapcsolatban (Sípos Antal)

A Nagy Ferenc utca végénél lévő "behajtani tilos" táblával kapcsolatban (Kovács János)

A Dessewffy sor közvilágításának kiépítésével kapcsolatban (Kovács János)

A Szarvasi úton a közvilágítással  kapcsolatban (Horvát Zoltán)

2/2.)

Az Attila úton, a vasúti átjárót körülvevő burkolattal kapcsolatban (Kiss Csaba István)

A Bocskai utca - Jövendő utca kereszteződésével kapcsolatban (Kiss Csaba István)

A szakorvosi rendelő (SZTK) előtti járdával kapcsolatban (Szabó Zoltán Ferenc)

A szemétszállítással kapcsolatban (Krausz Jánosné)

A Berekháton az ABC előtti szeméttárolóval kapcsolatban (Tulipán Edit)

A kiskertek megközelíthetőségével kapcsolatban (Antal Balázs Tibor)

A fizetőparkoló helyek tájékoztató tábláival kapcsolatban (Dr.Szabó Andrea)

A kiskertek megközelíthetőségével kapcsolatban (Tulipán Edit)

A Horváth Mihály utca és Bocskai utca által határolt játszótérrel kapcsolatban (Dr.Szabó Andrea)

Nyílt ülés:

3.)

A Hajléktalan Segítő Központ magasabb vezetői megbízása

4.)

Bírósági ülnökök választása

5.)

Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása

6.)

Beszámoló a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2014-2019. között végzett munkájáról

7.)

Javaslat a 3/2019(III.14.) rendelet módosítására

8.)

Vagyonrendelet módosítása

9.)

A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének egyes szabályairól szóló rendelet módosítása

10.)

Az állattartás szabályairól szóló rendelet megalkotása - 2.olvasat

11.) Együttműködési megállapodások megkötése a mindennapos testneveléssel összefüggő létesítményhasználati támogatással kapcsolatban
12.) Pályázat benyújtása a Pusztai László Sporttelepen fedett sportpálya létesítésére
13.) Hozzájárulás a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája és a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája alapító okiratának módosításához
14.) Megemlékezés emlékműve
15.) Szentes, Nagy F.u. 1/A. számú, 840/1 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga
16.) A "Tiszai strandhoz vezető kerékpárút építése" című TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00010 azonosító számú projektmegvalósítása során felmerülő pótmunkák jóváhagyása
17.) A "Szentes, Bese László utca rekonstrukciója" című, TOP-1.1.1.-16-CS1-2017-00010 azonosító számú projektmegvalósítása során felmerülő pótmunka jóváhagyása


Zárt ülés: