20./ Szentes Városi Könyvtár NKKft. végelszámolással történő megszüntetése – zárómérleg elfogadása (25) [videó]

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési, a Pénzügyi és Tulajdonosi, valamint a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Dr. Demeter Attila:
A bizottsági ülésen felvetett kérdésre Váriné Kádár Margit könyvvizsgálóval és Szűcs Ildikó végelszámolóval való konzultáció után a határozati javaslat módosítását kezdeményezi.
A Szentes Városi Könyvtár NKKft. Felügyelő Bizottsága november 18-án a zárómérleget elfogadta. A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
A Képviselő-testület döntött a végelszámolás elrendeléséről a 2016. szeptember 22-i ülésén. Ennek bejelentése a cégbíróság felé a jogi képviselő feladata volt. A Kft. zárómérlege elkészült, ez a jogszabályban meghatározott időben és formában történt. Az ügyvezetőnek a zárómérleget a végelszámoló részére át kell adnia. Sajátos helyzet, hogy a volt ügyvezető és a végelszámoló személye azonos. Van egy mérlegforduló időpont, amely azt feltételezi, hogy nemcsak a Kft. zárómérlegéről, hanem a végelszámolás nyitómérlegéről is célszerű dönteni, ezért módosító javaslata az, hogy a Kft. ügyvezetője által elkészített zárómérleg adatai, miután megegyeznek a végelszámolás nyitómérlegével, így a határozati javaslat módosítását kezdeményezte az alábbiak szerint:
1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Városi Könyvtár NKKft. végelszámolással történő megszüntetése – zárómérlege, egyben végelszámolást nyitó mérlege – tárgyú előterjesztést.
2.) A Képviselő-testület a Szentes Városi Könyvtár NKKft. mellékletben foglalt zárómérlegét, egyben mint Szentes Városi Könyvtár NKKft. nyitómérlegét elfogadja.
3.) Kötelezi a végelszámolót, hogy a jogszabályban rögzített 75 napon belül a hitelezői követelések jegyzékének ismeretében készítsen korrigált végelszámolási nyitómérleget és a könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelő Bizottság határozatával együtt terjessze a Képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra.

Szabó Zoltán Ferenc:
Sikerült-e megnyugtatóan a végelszámolást lefolytatni? Pályázatát benyújtotta-e a továbbfolytatásra?

Szűcs Ildikó:
A végelszámolás folyamatban van. Pályázatát nem nyújtotta be.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki dr. Demeter Attila alpolgármester által elhangzott módosítással a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

257/2016. (XI.24.)
Tárgy: Szentes Városi Könyvtár NKKft. végelszámolással történő megszüntetése – zárómérleg elfogadása

HATÁROZAT

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Városi Könyvtár NKKft. végelszámolással történő megszüntetése – zárómérlege, egyben végelszámolást nyitó mérlege – tárgyú előterjesztést.
2.) A Képviselő-testület a Szentes Városi Könyvtár NKKft. mellékletben foglalt zárómérlegét, egyben mint a Szentes Városi Könyvtár NKKft. „va” végelszámolás nyitómérlegét elfogadja.
3.) Kötelezi a végelszámolót, hogy a jogszabályban rögzített 75 napon belül a hitelezői követelések jegyzékének ismeretében készítsen korrigált végelszámolási nyitómérleget és a könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelő Bizottság határozatával együtt terjessze a Képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
4./ Szentes Városi Könyvtár NKKft.

Szentes Városi Könyvtár NKKft. végelszámolással történő megszüntetése - zárómérleg elfogadása