Szentes Város Önkormányzatának

2007. december 14-i ülésének előterjesztései

 

1.)

Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2.)

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményvezetői megbízása
3.) Szentes Város Településszerkezeti Terve

4.)

Az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló átmeneti rendeletének
4.1.) Alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése DAOP-2007-4.2.1/2F pályázat

5.)

Az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítása

6.)

A Széchenyi liget, mint helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló rendelet megalkotása
7.) Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről szóló rendelet módosítása

8.)

Közoktatási Intézkedési Terv áttekintése

9.)

Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Ált. Isk. és Óvoda, illetve a Kiss B. Református Ált. Isk. egyházi fenntartóival
10.) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás alapító okiratának, valamint társulási megállapodásának módosítása
11.) Tűzoltóság Szervezeti és Működési Szabályzata
16.) DAOP ipari parkok infrastrukturális fejlesztése, a Szentes Ipari Park fejlesztése tárgyában, című pályázat benyújtása
16.1.) Ipari Park fejlesztés forrásigény
18.) SZVSZ - interpellációra válasz
18.1.) Városellátó Intézmény - interpellációra válasz
18.2.) Interpellációkra adott válaszok
19.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999.(VII.10.) KT. rendeletének módosítása
Bizottsági vélemények
Vélemény a 2007. december 14-i képviselő-testületi ülés napirendi előterjesztéseihez