Szirbik Imre:
Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, vendégeket, rádióhallgatókat.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén 18 képviselő van jelen, így az ülés határozatképes és megnyitotta azt.

Bejelentette, hogy nagyon rövid ideig tud az ülésen részt venni, ezért a mai ülést az alpolgármester vezeti.

Az ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Füsti Molnár Lajos és Horváth István képviselőket javasolta.
Van-e más személyre javaslat?
Mivel más indítvány nem volt, szavazásra bocsátotta.

Kérte, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, szavazzon.

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal elfogadta a mai ülés jegyzőkönyveinek hitelesítőiül Füsti Molnár Lajos és Horváth István képviselőket.

A mai ülés egyetlen napirendje a Dr. Bugyi István Kórház főigazgatói álláshelyének betöltésére érkezett pályázatok megismerése.

Kérte, aki a mai ülés napirendjével egyetért, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal és 4 tartózkodással az ülés napirendjének elfogadta a Dr. Bugyi István Kórház főigazgatói álláshelyének betöltésére érkezett pályázatok megismerését.

Szirbik Imre:
Elmondta, hogy mind a négy jelölt hozzájárult a nyilvános tárgyaláshoz és eljuttatta a pályázati anyagát a Képviselő-testület részére. Kérésünkre a Megyei Közgyűlés nem adta ki a pályázatokat. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Képviselő-testületnek ebben a kérdésben döntési joga nincs, az a Csongrád Megyei Közgyűlés tagjait illeti meg. A Képviselő-testület kifejtheti véleményét, de a Csongrád Megyei Közgyűlés tagjait a Képviselő-testület álláspontja nem köti.

Átadta az ülés vezetését Szűcs Lajos alpolgármesternek.

Szirbik Imre
PolgármesterSzűcs Lajos:
Leszögezte, hogy a Képviselő-testület nincs döntési helyzetben. Javasolta, hogy a pályázókat hallgassák meg, 3 percben még tehetnek a pályázók kiegészítést, és ez után lehet kérdéseket feltenni.
Ajánlásra van csak alkalmunk. Sajnálja, hogy a tulajdonos nem képviseltetheti magát a pályázatokat eldöntő bizottságban.

Szavazásra bocsátotta, aki egyetért a 3 perces kiegészítésekkel és az azt követő kérdésfeltevés lehetőségével, szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta a rendkívüli ülés menetét.

Fenyves Ernő:
Elképzelése, hogy a megszerzett ismeretanyag, melyet az elmúlt években szerzett, a közös cél érdekében érvényesülhessen. Az elmúlt 10 év során 29 intézménynél gyűjtött tapasztalatot, melyből kifolyólag merte vállalni a feladatot. 2003-ban önkormányzati biztos volt a szentesi kórháznál, melynek következtében a kórház adósságmentes lett. Ez a folyamat megszakadt. Szeretne megfelelni a 31 kiemelt kórház elvárásainak, valamint folytatni szeretné a mai megkezdett munkát, melyben egymást segítik, kiegészítik. Nem ismeri a 2007. április 1-től érvénybe lépő jogszabályi előírásokat, így hosszabb távra előre nem tud mit mondani, de minden igyekezetével a betegeket kívánja szolgálni.

Hornyik László képviselő megérkezett.
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő.

Horváth István:
Fenyves Úr nyolc hónapja a kórház vezetője. A jogszabályi környezet megismerésével hol tart?

Fenyves Ernő:
A jogszabály megjelenésével azonosan már a megvalósítás érdekében megtették a szükséges intézkedéseket. Minden esetben kellő időben intézkedtek és megkeresték a társintézményeket, háziorvosokat tájékoztatás illetve együttműködés céljából.

Horváth István:
Az intézmény belső struktúrájának előkészítésén dolgoznak. Ez hol tart, mire jutottak az elmúlt 8 hónapban?

Fenyves Ernő:
A struktúraváltás belső mozgásra készteti a kórházakat. Jelenleg 94 ágy veszteségük van, mely áthidalására kidolgozták a javaslatot.

Horváth István:
Az ellátási körzettel kapcsolatban írja, hogy a települések vezetőivel megfelelő kapcsolatot kíván kialakítani. Rendelkezik-e már ajánlással?

Fenyves Ernő:
Még nem, ehhez azért több időre van szükség. Csongrád és Kunszentmárton polgármestereivel és az egészségügyi intézmények igazgatójával tárgyaltak az együttműködés érdekében. Együttműködési megállapodást kötöttek a Szegedi Egészségügyi Centrum vezetőjével.

Horváth István:
Hogyan ítéli meg azt, hogy 20 %-kal nőtt az adósságállomány?

Fenyves Ernő:
Amióta átvette a Kórház irányítását, szeptember hónapig már plussz összeggel zárták a hónapot. Szeptember hónap óta kb. 20 millió forint havonta az adósságállomány. Ez a korábban megkötött szerződéseknek tudható be, melyek nem előnyösek a kórház számára.
A parkfenntartással kapcsolatosan tudta a közbeszerzést befolyásolni, mely szerződés már megfelelő a kórház feltételeinek. Ma a kórház bevételének 94 %-a olyan szerződésekkel van lekötve, melyben változtatni nem lehet. E miatt lépik túl a havi kiadásokat. Nincs mozgásterük, nem tudják felbontani az előnytelen szerződéseket.

Horváth István:
Milyen jelenleg a helyi vállalkozók részaránya a beszállítók között?

Fenyves Ernő:
A műszaki anyagok esetében 100 %-os a helyi vállalkozók általi beszállítás, és a nagyon kevés fenntartási munkákban is igyekeznek helyi vállalkozókat bevonni.

Kozák János:
Az a döntése a Kormánynak, hogy a Szentesi Kórház bekerült a 31 kiemelt kórház közé, ez nagyszerű, egészségügyi biztonságot nyújt. Úgy gondolja, hogy nem jogosultak arra, hogy a pályázóknak kérdéseket feltegyenek, faggassák őket elképzelésükről, mivel nincs hozzá kompetenciájuk. Az egész mai eljárást indokolatlannak, méltatlannak tartja. Sajnálja a pályázókat, mert olyanok faggatják, akiknek semmi köze nincs hozzá. Ügyrendi javaslatként közölte, vegyék le napirendről a pályázók meghallgatását. Nem tartja jónak, hogy a pályázók megismerik egymás pályázatait. Vegyék le napirendről a kérdést, mert nem biztos, hogy szabad ezt tovább csinálni.

Szűcs Lajos:
Ügyrendi kérdést tett szavazásra.
Aki folytatni kívánja a meghallgatást az igennel szavazzon, aki nem az nemmel.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 7 nem szavazattal tovább folytatja a pályázók meghallgatását.

Szeretnék megismerni azokat a pályázókat, aki közöttük fog dolgozni, az itt élő embereket fogja gyógyítani.
Nem azt gondolták, hogy itt fognak dönteni. Ajánlásról lesz szó, amit vagy figyelembe vesznek, vagy nem.

Szirbik Imre:
Kozák János képviselőhöz kapcsolódik. A tegnapi Országgyűlésen nagyon sok indítvány volt, akik a 31 kórház számát bővíteni szerették volna. Sokan szeretnének most velünk cserélni. A megye egyetlen kiemelt intézménye lett, a szegedi klinikák után. Szeretné, ha a kórháznak viszonylag gyorsan lenne főigazgatója. 301 aktív és 110 krónikus ágya lesz a helyi kórháznak. Ezt teljes biztonsággal kell irányítani. Április végéig alakul ki a teljes struktúra, de korábban már olyan pályázatokat kell elkészíteni, ami a kórház jövőjét befolyásolni tudja. Ezért lenne fontos a mielőbbi döntés. A kórházat stabil vezetéssel kell ellátni, hogy eséllyel tudjon indulni a pályázatokon. Ezért érzi úgy, hogy van értelme a mai ülésnek. A betegek érdekében fontos lenne a stabil vezetés.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Megkérdezte, ha a Csongrád Megyei Közgyűlés zárt ülésen tárgyalja az ügyet, akkor nekünk van-e jogunk ezt nyílt ülésen tárgyalni? Véleménye szerint a 31 kiemelt kórház közé kerülésben biztosan fontos szerepet játszott a jól működő sürgősségi osztály.

Dr, Sztantics Csaba:
Nem ismeri az okát, hogy a Csongrád Megyei Közgyűlés miért tárgyalja zárt ülés keretében a pályázatokat. A pályázók hozzájárultak a nyílt üléshez. Amennyiben egy pályázó ezt nem tette volna meg, úgy zárt ülés keretében kellene tárgyalni. Képviselő-testület bejelentette három héttel ez előtt igényét a Csongrád Megyei Közgyűlés felé, hogy szeretné megismerni a pályázókat, erre most kerülhet sor.

Halmai István:
A korrektség jegyében minden pályázónak a tudomására szeretné hozni, egy pályázó minden pályázatot megkapott. Ezért javasolta, hogy minden pályázót hallgassanak meg, de kérdést ne tegyenek fel.

Szűcs Lajos:
Amennyiben már Fenyves Ernőt meghallgatták és kérdéseket is tettek fel, tegyék ezt a többi pályázóval is.

Megköszönte Fenyves Ernőnek a kiegészítést és a kérdésekre adott választ, és Dr. Papp Zoltán pályázót szólította.

Dr. Papp Zoltán:
1978. óta - az egyetem elvégzése óta - él Szentesen és dolgozik a kórházban. Szakmai célja: az egykori európai hírű kórházat morális és szakmai szempontból ismét naggyá szeretné tenni. Betegközpontú kórházat szeretne létrehozni, ahol a beteg nem érzi kiszolgáltatottnak magát, ahol a beteg az orvos partnere. A közelmúltban inkább rosszat lehetett hallani. Kérte, legyen nyílt az ülés, mert ilyen intézményt csak olyan embernek szabad vezetni, akinek nincs titkolnivalója. A kórház vezetése kapcsán a döntések 80 %-a elsősorban orvosi döntés, ezért tartja nagyon fontosnak, hogy orvos vezesse az intézményt nagyon szorosan együttműködve a gazdasági vezetéssel, mert csak így lehet jó döntéseket hozni. A számok mögött mindig beteg embert kell gondolni. Fontosnak tartja az orvosi karral és a kórházi dolgozókkal való együttműködést. A Biopolisz az ország egyik jelentős intézménye, nagyon fontos az, hogy szorosan karöltve, együttműködve dolgozzanak a betegek érdekében. Tervbe vették egy kórházi műtőblokk megépítését. Fontosnak tartaná az egynapos sebészet gyakorlattá tételét, valamint a Gyógyfürdő egynapos kórházának a betegek ápolásába való intenzívebb bevonását. Természetesen az Európai uniós országokkal is szoros kapcsolatot kíván kialakítani.
Véleménye szerint az elmúlt 29 év tapasztalata képessé teszi feladata elvégzésére.

Szirbik Imre polgármester távozott az ülésről.
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő.

Horváth István:
Az előző szakmai pályafutása alatt magasabb vezetői beosztást nem töltött be. Hogyan gondolta a pozíció megpályázását? Véleménye szerint mi az oka a pénzügyi hiánynak?

Dr. Papp Zoltán:
A vezetőnek nagyon fontos feladata, hogy megfelelő gazdasági teamet válasszon maga mellé. A szerződések átvizsgálása nagyon fontos lenne, melynél meg kell keresni a lehetőséget a módosításra. Pályázatokat figyelni kell, és a dolgozókat ösztönözni a pályázatírásra. A szakmai tapasztalata és a tudományos munkák miatt gondolja, hogy megfelel az elvárásoknak. Megválasztása esetén minden igyekezetével azon lesz, hogy megfeleljen.

Szűcs Lajos:
Megköszönte a kiegészítést és a kérdésekre adott választ.
Dr. Tóth Edit pályázót szólította.

Dr. Tóth Edit:
Tizenegy éve él Szentesen, ekkor lett a Gyermekosztály vezetője. Gyermekorvosi szakvizsga mellett neonatológiából is szakvizsgát tett, majd orvos szakközgazdász diplomát szerzett. Mindkét esküje arra ösztönzi, hogy a betegek érdekeit és legjobb tudásával a gyógyulásukat szolgálja. Költséghatékonysággal kell a kórházat irányítani. Rövid távú stratégiai tervet dolgozott ki az adósságállomány növekedésének megállításához. Az ágyszámokat biztosítani kell, de orvos szakmailag osztályokra lebontva nem tartja az elosztást megfelelőnek. A jelenlegi ágyszámot is meg kellene célozni. Az új struktúra kialakításához fel kell venni a környező kórházakkal a kapcsolatot, megbeszélni, nekik mi lenne az elvárásuk.

Horváth István:
Három évig orvos igazgatóként dolgozott. A kedvezőtlen beszállítói szerződések tekintetében volt-e módja megakadályozni ezeket, illetve pozitív irányba tudta-e befolyásolni?

Dr. Tóth Edit:
Amihez volt lehetősége, megtette javaslatait. Sok mindenről nem tudtak a Kórházban. A szerződések előkészítésében és megkötésében nem vesz részt, nincs hozzá kompetenciája. Készen kapja a szerződéseket. Amikor nem volt orvos igazgató, jelentős visszaesés volt tapasztalható az intézményben.

Szűcs Lajos:
Megköszönte az ismertetést, és több kérdés nem lévén átadta a szót Várkonyi Katalinnak.

Várkonyi Katalin:
Betegek, szakmaiság, finanszírozás. Ez a három fő feladat.
Fontosak a betegek. Meg kell nyerni a bizalmukat. Orvos szakmailag kell egy kórházat vezetni. Erre minden lehetőség meg van Szentesen. A kórház dolgozói akkor tudnak jól dolgozni, ha gazdaságilag is stabil a kórház, és a dolgozók is biztonságban érzik magukat, az ott keresett bevételből el tudják tartani a családjukat.
A kórház bevételeinek és kiadásainak egyensúlyára kell törekedni. Ehhez mindenki támogatására szükség van.

Horváth István:
A pályázata a legstrukturáltabb. Milyen mélységben ismeri a kórház jelenlegi helyzetét? Mennyi idő kell ahhoz, hogy a kórház révbe érjen?

Dr. Várkonyi Katalin:
Nagyvonalakban tudott tájékozódni a kórház helyzetéről. Tud a bizonyos szerződésekről, melyek hátrányosan befolyásolják a kórház működését. Meg kell keresni azokat a pontokat, ahol lehetőségek lesznek a módosításra.
Teljes gazdálkodás átlátása kb. 7-8 hónapos folyamat. Ez alatt lehet készíteni hosszú távú stratégiát. Közben lépésről-lépésre meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.

Szűcs Lajos:
Megköszönte a kiegészítéseket. Megnyitotta a vitát.

Hornyik László:
Az Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke közölte, hogy a bizottság megtárgyalta a pályázatokat és Dr. Papp Zoltánt ajánlja a Csongrád Megyei Közgyűlés részére.

Móra József:
Megköszönte, hogy vállalták a pályázók ezen megmérettetést. Hiányolta, hogy a pályázatok mellett nem szerepel orvoskamarai, illetve Közalkalmazotti Tanács véleménye, mely a munkát megkönnyítené. Mivel a Kórház az egyik legnagyobb foglalkoztató, a Közalkalmazotti Tanács véleménye fontos lett volna. A pályázatok elolvasása után azt mondta, hogy mindannyian alkalmasak a Dr. Bugyi István Kórház vezetésére. Minden pályázatban vannak pozitív részek, melyek előremutatnak. Természetesen a döntés felelőssége a fenntartóé.
A mai ülés minősítette a pályázókat, vállalták a megmérettetést, bátran kiálltak a Képviselő-testület elé. Gratulált hozzá.

Halmai István:
A Csongrád Megyei Közgyűlés összetétele a választók akaratának megfelelő. Újságcikket közölt a Délvilágból, mely szerint Horváth István megállapítása szerint a bíráló bizottságban nem szerepel szentesi. Kijelentette, ez így nem igaz, mert az is szentesi, aki itt született.

Szűcs Lajos:
Hangsúlyozta, nem azért ülnek itt, hogy döntsenek. A tulajdonosi minőségben nem vesznek részt a döntésben.

Horváth István:
Köszönettel tartozik a jelölteknek, hogy lehetővé tették a nyílt ülést, és hozzájuthattak a pályázatokhoz. Egyetértett Móra József képviselő véleményével, mivel a kórház közintézmény, a vezetője közszereplő és tartozik a nyilvánosságnak.

Móra József képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 17 fő.

Szentes Város Képviselő-testülete felelős azért, hogy a közintézményekben mi történik.
A pályázóknak induláskor is azonos lehetőséget kell biztosítani. E tekintetben nem azonos eséllyel indultak azok, akik már hosszú évek óta vezető beosztásban dolgoznak a kórházban, mint aki vidékről most érkezett ide.
Miért tartja fontosnak a meghallgatást. Négy ok miatt. Az ügy fontosságára való tekintettel, a szentesi részvételt kizáró döntés miatt, a sajtóban megjelent indoklás és a politikai indíttatások miatt, valamint a pályázók személye miatt.

1. A város közel 30.000 lakosa, valamint a környező települések lakosai szempontjából nem mindegy, hogy a kórház irányítása milyen kezekbe kerül.

2. Nem hagyható szó nélkül az a döntés, hogy a város Képviselő-testülete által delegált tagja nem vehet részt a pályázatokat elbíráló bizottságban. Kifogásolta, hogy a Képviselő-testület nem ismerheti meg a pályázókat, és nem tehet javaslatot. Véleménye szerint egyetértési joga lenne.

3. A sajtóban elhangzottakat felháborítónak tartja. A megye a fenntartó, Szentes város nem ad semmit a működéshez, hogyan akar beleszólni annak vezetőjének megválasztásába. A Szentesen működő adózók forintjaiból is működik a kórház.

4. Felvetődött benne, hogy politikai játszma folyik a dolgok mögött. A jobboldal most vág vissza. A szentesi jobboldali képviselők is a bizottsági részvétel ellen szavaztak. Véleménye szerint ott is a helyi érdekeket kellene képviselniük. A városi ügyekben a városon kívül is Szentesért kell dolgozni. Ehhez kölcsönösen korrekt együttműködésre és viselkedésre van szükség.
Szentes Felemelkedéséért Egyesület nevében Dr. Papp Zoltán megválasztását javasolta.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Véleménye szerint Szentes ügyét kell képviselniük, és nem megakadályozni abban, hogy megismerhessék a pályázatokat. Megköszönte a lehetőséget.
A döntést nem kívánják meghozni, mindannyian szentesiek, Szentesért együtt szeretnének tenni.

Móra József képviselő visszajött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma 18 fő.

Kozák János:
Megállapította, hogy Horváth István egyedül maradt a kérdéseivel. Egyetértett Móra József képviselő és Dr. Bácskainé Fazekas Mára képviselő asszony véleményével, megismerték a pályázatokat. Itt le is zárul a feladatuk. Amikor a város szerződést kötött a megyével, bele kellett volna venni a tulajdonos egyetértési jogát, de ez nem történt meg, sőt azóta sem pótolták. A többi közintézménynél ez megtörtént.

Hornyik László képviselő visszajött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő.

Két jobboldali képviselő is van a Szentesi Kórház főigazgatói posztjára beérkezett pályázatokat véleményező bizottságban. Őket választották meg, de biztosan ők is a város érdekeit képviselik. El kell fogadni, hogy van, amint a jobboldaliak másként látnak.

Szűcs Lajos:
Kérte, hogy a nem ide tartozó vitát hagyják abba.

Farkas Sándor országgyűlési képviselő kért szót.

Farkas Sándor:
Felhívta a figyelmet, hogy az utóbbi három évben harmadszorra beszélnek a Kórházról. Sajnos a Dr. Bugyi István Kórház eddigi vezetései hozták ezt a helyzetet. Most meg kellene oldani, hogy biztonságos kórházvezetés legyen minél hamarabb.
Utalt arra, hogy nem érkezett meg az anyag. Véleménye szerint annak nem is kellett volna megérkeznie, mert az országgyűlési képviselőnek is csak betekintése van az anyagba. Más kérdés, hogy a bizottsági meghallgatásról készült jegyzőkönyv hétfőn miért volt a kórházban. Vitát nem nyitott e fölött. Megjegyezte, hogy az országgyűlésen nem szavazta meg a kórháztörvényt a vizitdíjról stb. Örül annak, hogy a Sürgősségi Betegellátó Központ itt van, mert ez adta meg az alapot arra, hogy a Dr. Bugyi István Kórház a kiemelt kórházak közé tartozzon. Ellátott területe 110 ezer lakost ölel fel. Ne csak Szentesről beszéljük, mert az csak egyharmad részét képezi az ellátottaknak. A térségről kell beszélni. Véleménye szerint le kell zárni a vitát. Mindenkinek az a fontos, hogy megmarad a Kórház, van egy megbízott igazgató, van négy pályázó. Ez azt jelenti, hogy a kórháznak lesz megfelelő vezetője. A kórháznak predesztizáltan meg van a jövője.

Janó Tibor:
Emberség, korrektség és együttműködés. A vitát hallva ez a három kifejezés jutott eszébe. Megköszönte a pályázóknak, hogy vállalták a megmérettetést. A Képviselő-testületnek nincs joga dönteni. Az együttműködés minden oldalról elhangzott. Szeretné, ha a Képviselő-testület ezen az úton haladna tovább.
Javasolta, hogy szavazzanak.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Semmiféle döntést ne hozzon a Képviselő-testület, mert alig az ülés előtt kapták meg az anyagot. Megismerték a pályázatokat.

Szűcs Lajos:
A Képviselő-testület a pályázókat illetve a pályázatokat megismerte, tegyen javaslatot a Csongrád Megyei Közgyűlés felé, hogy a Dr. Bugyi István Kórház élére olyan vezetőt válasszon, aki méltó képpen képviseli a kiemelt kórház és a város lakóinak érdekeit.

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 7 tartózkodással és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

188/2006. (XII.12.) Kt.
Tárgy: Dr. Bugyi István Kórház főigazgatói állásának betöltésére benyújtott pályázatok megismerése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Bugyi István Kórház főigazgatói állásának betöltése céljából benyújtott pályázatokat megismerte, a pályázókhoz kérdéseket intézett, melyekre a válaszokat megkapta.
A pályázatokban leírtak és az elhangzottak alapján megállapította, hogy a pályázók alkalmasak a Dr. Bugyi István Kórház főigazgatói állásának betöltésére, személyükben lelkiismeretes és megbízható vezetője lehet a Városi Kórháznak.
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízik abban, hogy a Csongrád Megyei Közgyűlés olyan vezetőt választ, aki méltó képpen képviseli a kiemelt kórház és a város lakóinak érdekeit.

K. m. f.

Szűcs Lajos alpolgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző

Füsti Molnár Lajos, Horváth István
jegyzőkönyv hitelesítők