1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:

Túri Kovács Béla környezetvédelmi miniszterrel a jövőre esedékes központi környezetvédelmi alap visszafizetése tárgyában egyeztetésre került sor. A miniszter úr hozzájárult ahhoz, hogy a város a 2002. június 30-án esedékes egyösszegű kifizetést részletekben törleszthesse.

Az előző Képviselő-testület döntött arról, hogy a Vektor „ügyben" a sikerdíj egy részének visszafizetése érdekében bírósági eljárást kezdeményezzenek. A Fővárosi Bíróság I. fokon a város kérelmét elutasította és a szerződést jogszerűnek minősítette. A város a döntést megfellebbezte.
A Parlament döntött a gázközművagyon kérdésében. A várost 217 mFt illeti meg, amelyből szeptember 15-ig kell, hogy 116 mFt-ot készpénzben a többit pedig értékpapírban adjon ki a kormányzat.
Bejelentette, hogy az új internetes városi újság Mozaik Szentes néven elérhető.
Megtörtént a köztisztviselők új köztisztviselői törvény szerinti eskütétele, illetve az átsorolások kiosztása. Szeptember 17-18-án kerül sor a Polgármesteri Hivatal ISO minősítésére.
A Széchenyi Terv egészségturizmus pályázatán 180 mFt-ot, míg a könyvtárpártoló és közművelődéstámogató pályázaton közel 500 eFt-ot nyert a város. Szeptember 12-én lesz a Területfejlesztési Tanács ülése, ahol további támogatásokról fognak dönteni.

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki a szóbeli tájékoztatást tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:

Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén megjelent Farkas Sándor országgyűlési képviselőt. Bejelentette, hogy Szentes város egyik díszpolgára dr. Imre Ernő szeretne néhány szót szólni a Képviselő-testület tagjaihoz, a jelenlévőkhöz és a lakossághoz.

Dr. Imre Ernő:

Örömmel vette tudomásul, hogy a Városháza külső homlokzatának felújítása befejeződött, amely méltó ékessége lett Szentes főterének. Szentesen senki nem volt még tanúja olyan eseménynek, mint a város zászlajának a kitűzése a Városháza kupolájának csúcsára. Örüljön ennek az eseménynek mindenki, akié ez a város. Ez az öröm járja át mindazoknak a szívét, akik a mai ülésen a város dolgaiban rendelkeznek. Élmény volt részt venni a márványtábla leleplezésén, amelynek a szövege külön figyelmet érdemel. Köszönetet mondott és elismerését fejezte ki mindazok iránt, akiknek részük van a Városháza felújításában, az elhatározásban, a megtervezésben, a kivitelezésben. Maga és a város lakossága nevében köszönetet mondott a polgármester úrnak, a jegyző úrnak, az alpolgármester uraknak, a Képviselő-testület tagjainak, barátainak, testvéreinek. Isten áldását kérte mindazokra, akik mindennapi munkájukat az épületben végzik Szentes város lakosságának, a város életének és fejlődésének érdekében. Szeretne tanúja lenni a Református Nagytemplomban és a Megyeházában történő márványtábla elhelyezésének is.