2008. november 21.

A díszpolgárokról

Megjelent Labádi Lajos új könyve

Labádi Lajos levéltár-igazgató, a város historikusa, újabb könyvvel lepte meg a helytörténet iránt érdeklődőket. A városi önkormányzat felkérésére készített hiánypótló kötetének címe: Szentes város díszpolgárai 1881-2007, amelyben emléket állít a város eddigi díszpolgárainak, összesen 32 személynek. Könyvének tartalma eltér a hagyományos lexikonok, életrajzok, memoárok megszokott műfaji jellemzőitől. A levéltári és sajtóforrások, valamint a hazai és helytörténeti szakirodalmi munkák mellett felhasználja a bemutatott személyiségekről megjelent tanulmányok, cikkek, riportok, önéletrajzok és visszaemlékezések fontos mondanivalóját. De olyan forrásokat is bekapcsol, mint az ünnepelt díszpolgár kortársainak írásban fennmaradt méltató gondolatait, vagy életútjuk végén megjelent megemlékezéseket, a temetésről hírt adó újságcikkeket, gyászbeszédeket.

A szentesi díszpolgárok emlékkönyve műfajilag azért olyan egyedi, mert egyesíti a lexikográfia, a biográfia, a visszaemlékezések és az életrajzi vonatkozású tanulmányok sajátos műfaji és metodikai jellemzőit, olyan egyedi forrásokkal, mint a nem publikált életrajzok, levelek, kortársak, barátok, kollégák visszaemlékezései, fényképek, amelyeket legtöbbször csak az egyéni, vagy családi irattárak és albumok őriztek meg.

A szerző által áttekintett időszak két nagyobb szakaszra osztható. Az első részben azokat a díszpolgárokat mutatja be, akiket a város egykori vezetőinek előterjesztése alapján a közgyűlés a város "tiszteletbeli" polgárává, díszpolgárává fogadott. Ez az időszak 1881-től - az első díszpolgári cím adományozásától - 1933-ig tartott.

Szentes első díszpolgára Horváth Gyula ármentesítési kormánybiztos volt, aki megmentette a várost a pusztító árvizektől. Hálából 1881. május 12-én díszpolgárrá választották. Őt követték a sorban Kossuth Lajos, Kossuth Ferenc, gróf Apponyi Albert, báró Bánffy Dezső, Urgon Gábor, gróf Bethlen István, gróf Klebelsberg Kuno, dr. Bud János, vitéz Gömbös Gyula és dr. Lázár Andor, koruk köz-ismert személyiségei.

A városban legközelebb 43 évvel később, 1976-ban avattak díszpolgárokat.

Az új statútum alapján elsőként dr. Bugyi István Kossuth-díjas sebészprofesszor, egészségügyi főtanácsnok, címzetes egyetemi tanár, kórházigazgató kapott díszpolgári címet 1976-ban. Török János földmunkás-kubikossal együtt, aki 1923-tól szociáldemokrata politikus, Szentes utolsó polgármestere és első tanácselnöke. Őket követték 1977-ben Erdei Mihály országgyűlési képviselő, földművelésügyi miniszterhelyettes, az Elnöki Tanács tagja; valamint Patai Szabó Sándorné vállalatigazgató, országgyűlési képviselő (aki utóbb visszaadta díszpolgári oklevelét).

Újabb tíz éves szünet után, 1987-ben Dorogi Zsigmond irodalomtörténész, rádiószerkesztő, Balázs Árpád Erkel-díjas zeneszerző, majd dr. Szalva Péter kertészmérnök-növénynemesítő, dr. Nyíri Antal, a nyelvészet-tudományok doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Tokácsli Lajos festőművész, dr. Zsoldos Ferenc sebész-főorvos és Bácskai Mihály, a Horváth Mihály Gimnázium igazgatója és a drámai-tagozat alapítója nyerte el a díszpolgári címet.

A város jelesei között méltatja az emlékkönyv dr. Imre Ernő református lelkészt, Vági László római katolikus plébánost és Gujdár Sándor nyugalmazott honvéd ezredest, az 1956-es forradalom egyik szentesi vezetőjét.

Akik 2001-től kapták meg - kiemelkedő helyi, hazai és külföldi munkásságuk elismeréseként - a megtisztelő címet, még itt élnek közöttünk. Különös tisztelettel és nagyrabecsüléssel mutatja be a szerző őket, mint példamutató, ma is tevékeny életet élő kortársakat. A cím elnyerésének sorrendjében: Magyar József élelmiszeripari-szakmérnök, a Hungerit Zrt. elnök-vezérigazgatója; dr. Csikai Miklós kertészmérnök, a Magyar Agrárkamara alelnöke, címzetes egyetemi docens, a Kecskeméti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára; Nagy János zenetanár, zeneiskolai igazgató, orgonaművész; Horváth István gépészmérnök, vezérigazgató, a Nemzeti Minőségi Díj birtokosa; Gera József Mátyás repülőtervező-, fejlesztő mérnök, a NASA Űrkutatási Központ nyugalmazott munkatársa, majd 2007-ben Bucsány György nyugalmazott középiskolai tanár, igazgatóhelyettes, irodalomtörténész, továbbá dr. Csíky László háziorvos, világhírű karikatúra-szobrász, a "XXI. század Orvosa" cím birtokosa.

Labádi Lajos könyve, különleges ajándék Szentes város lakóinak. Emlékkönyv, amely szakmai hitelességgel, újszerűen mutatja be és méltatja a város díszpolgárait. Gondolom, hogy a példamutatóan megírt munka forrásbázisa, precíz szakszerűsége és olvasmányos stílusa nemcsak a helytörténészek és a szaktörténészek, lexikográfusok elismerését érdemli ki, hanem a város polgáraiét, díszpolgáraiét és az érintett családok, ismerősök, kollégák méltatását is, akiknek ez a szép kötet emlékkönyv is.

Dr. Nagy István
ny. főiskolai docens