2008. október 17.

Nagyajtósi emlékkönyv

Dr. Fenyvesi István és Mészáros Júlia a könyvbemutatón

A Horváth Mihály Gimnázium 1953-ban érettségizett osztálya elhatározta, megemlékezik kedves tanáruk 100. születésnapjáról. Nagyajtósi István életéről és a vele töltött évek élményeiről egy emlékkönyvet adtak ki, melynek bemutatója október 13-án volt a könyvtárban.

Mészáros Júlia, nyugalmazott városházi osztályvezető testvérként köszöntötte a volt diáktársakat utalva ezzel Kosztolányi Dezső versére, ahol a költő tanár-édesapja tanítványait testvérének nevezte. Elmesélte legutóbbi érettségi találkozójukat, ahol nem kis fejtörés után abban egyeztek meg az egykori diáktársak, hogy Nagyajtósi István születésének 100. évfordulójára egy emlékkönyvet szerkesztenek. Ebbe mindenki elküldheti azt az élményét, ami a tanár úrra emlékezteti. A Szentesi Életben megjelent felhívásra sokan ragadtak tollat, így a néhol irodalmi szépségű fogalmazásokkal hamar elkészült a könyv.

Dr. Fenyvesi István egyetemi docens, aki az 1949-ben érettségizett osztályba járt, az életrajzot írta meg. Ebből kiderül, hogy Nagyajtósi Nagybecskereken született 1908. augusztus 1-jén egy szerb hajóskapitány és egy magyar nő gyermekeként. Eredeti neve Kricseli István volt, amit később magyarosított Nagyajtósira. A család Budapestre költözött, a gimnáziumot és az egyetemet már itt végzete el. Francia-magyar szakos diplomáját 1931-ban kapta kézhez. Kétévi álláskeresés után 1933-ban érkezett városunkba, és egy életre itt is maradt. Nevéhez fűződik a francia nyelvoktatás tagozati szintre emelése, munkájának elismeréseként a francia kormány az Akadémia pálma lovagja kitüntetést adományozta számára. 1989 novemberében halt meg.

A kötetben - ahogy Mészáros Júlia fogalmazott - vannak visszatérő történetek és vándormotívumok is. Ezek olyan esetek, melyek valakivel valamikor megtörténtek, de az emlékezet az idő távlatában egyre csalókább, így csak a történet maradt fenn. A fogalmazások megegyeznek abban is, hogy Nagyajtósi Istvánt egy igazi tanáregyéniségnek, nagyműveltségű tudósnak írják le, akitől nemcsak tudást, de tartást, szemléletet is kaptak útravalóul a gimnáziumi évekkel. Alakját egy emléktábla is őrzi az iskola falán. A könyv megjelenését az önkormányzat támogatta.