2007. február 9.

Születésnapi köszöntő

Dr. Bíró Ferenc egyetemi tanár, az MTA (Irodalomtudományok) doktora a magyar és európai felvilágosodás nemzetközileg elismert kiemelkedő kutatója február 5-én ünnepelte hetvenedik születésnapját.

Bíró Ferenc 1937. február 5-én született Szentesen, ahol gyermek- és iskoláséveit töltötte. A Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd a Szegedi Tudományegyetem magyar-francia szakán folytatta tanulmányait. 1956-tól tagja volt a Baróti Dezső irodalomtörténész által alapított szegedi Eötvös Kollégiumnak. 1960-ban végez, és ekkor védi meg egyetemi doktori értekezését is summa cum laude minősítéssel. Tudományos munkájának főbb állomásai az MTA Irodalomtudományi Intézete, a Szegedi Egyetem Bölcsészkara, Franciaországban a párizsi Sorbonne, majd Budapesten az ELTE Bölcsészettudományi Karának XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, és másodállásban a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán a Felvilágosodás és Romantika Irodalma tanszéke.

Az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztőségi munkájában 1973-tól vesz részt, öt éven át főszerkesztőként is. Számos nemzetközi szakmai kongresszus állandó résztvevője, konferenciák elnöke, előadója, az irodalomtudományi közélet számos bizottságának tagja. Fontosnak tartja az irodalmi hagyományok továbbadását, megindítja a Régi Magyar Költők Tára keretei között a XVIII. század költői című sorozatot. A felvilágosodás korának magyar irodalma című művének anyagából védi meg akadémiai doktori értekezését. Az 1994-ben megjelent munka azonnal tudományos "bestsellerré" vált, azóta már a negyedik javított és bővített kiadása is napvilágot látott.

Tudományos munkájának elismeréseként számos kitüntetésben részesült. Pl.: Akadémiai Díj, 1999-ben Széchenyi professzori ösztöndíj. Három alkalommal nyert OTKA pályázatot, melyek egyik eredménye az általa szerkesztett többszerzős tanulmánykötet (Tanulmányok a magyar nyelv ügyének XVIII. századi történetéből, 2005). 2002-ben jelent meg Katona Józsefről szóló monográfiája (szűkebb tárgyra vonatkozó kérdést kimerítően tárgyaló tudományos mű). Jelenleg Kazinczy Ferenccel kapcsolatos kutatásait dolgozza fel.

Bessenyei György, Csokonai Vitéz Mihály és Katona József munkásságával kapcsolatos kutatási eredményei közkinccsé válva, a középfokú magyar nyelv- és irodalom oktatás anyagába is bekerültek.

Kiemelkedő tanáregyéniség, akinek számos tanítványa ma már a szakma elismert képviselője.

Ezúton is további sikeres alkotó munkát és jó egészséget kívánunk Bíró Ferencnek, és szívből kívánjuk, hogy még számos kiemelkedő tudományos teljesítménynyel járulhasson hozzá a klasszikus magyar irodalom megértéséhez és az ezen hagyományon keresztül történő önmegértésünkhöz is.