2007. január 19.

Közbiztonsági felmérés a kistérségben

Szentes Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési Bizottsága a Szentesi Kistérség településeinek lakossága körében tavaly felmérést végzett, melyben szubjektív biztonságérzetéről, a bűnüldöző szervezetek munkájáról, valamint a bűnmegelőzésről kérdezték a lakosságot. Mindez annak érdekében történt, hogy az állampolgárok segítséget nyújtsanak az illetékes szerveknek a helyi bűnmegelőzési stratégia megalkotásában.

A Bűnmegelőzési Bizottság kíváncsi volt többek között arra, hogy a közbiztonságról hogyan vélekednek Szentesen és vonzáskörzetében az állampolgárok. A lakosok kétharmada megfelelőnek tartotta, míg 30% elégedetlen volt a közbiztonsággal, 60 százalékuk szerint nem változott az elmúlt három évben, s nem is fog változni. Mindez jobb képet mutat, mint az ország bűnözési helyzetének megítélése, mely az elmúlt években egyre inkább romlott.

A jobb eredmények ellenére a lakosok mégis félnek az utcán, főleg Szentesen érzik legkevésbé biztonságban magukat a közterületeken. A megkérdezettek közel ötöde szerint van olyan hely a városban, ahol nemcsak éjszaka, hanem napközben is rossz a közbiztonság, de ez egyre inkább jellemző a környékbeli településekre is.

A bűnözéstől való félelem megítélésében még rosszabb képet mutat a felmérés. A megkérdezettek 75 százaléka nyilatkozott úgy, hogy fél a bűnözéstől, és többségük 63 százalékuk jobban fél, mint három esztendővel korábban. A megkérdezettek a kistérség minden településén leginkább a sérelmükre elkövetett lopás bűncselekményétől, a betöréstől, a rablástól, legkevésbé pedig a sérelmükre elkövetett testi sértés bekövetkezésétől tartanak.

Minden tizedik válaszadó volt már betörés áldozata, azonban érdekes, hogy az átlagoz viszonyítva legmagasabb arányban az eperjesiekhez (23%) törtek be, míg a szentesiek 12 százalékkal a középmezőnyben foglalnak helyet a kistérségben, de 45 százalékuk ismerősei között volt már áldozat.

A lakosság a bűnözési helyzet romlásának okait leginkább a gazdasági és szociális viszonyokban, ezek után pedig az általános erkölcs romlásában, a szülői tekintély gyengülésében, a rendőrség és bíróság engedékenységében látja.

Biztonságérzetük javulását is a szociális problémák megoldása, a SZEM mozgalom, a fokozott rendőri jelenlét és a közterületek biztonsági berendezései növelnék.

A kistérségben élők 21%-a tartja korruptnak eddigi munkája alapján a rendőrséget, 14 százaléka az önkormányzatot, 9 százaléka a bíróságot és 5%-a az ügyészséget. A válaszadók legkevésbé Szentesen elégedettek a rendőrség és a polgárőrség munkájával, míg ez utóbbi elismertsége Fábiánsebestyénben kiugróan magas (76%).

A lakosok 71%-a szívesen aktívan is közreműködne a bűnmegelőzésben, részt venne a Szomszédok Egymásért Mozgalomban, s 15%-uk szívesen lenne polgárőr. Az eperjesiek és a fábiánse-bestyéniek a legmotiváltabbak e tekintetben a válaszolók 67 százalék és 29 százaléka vállalna szívesen polgárőri feladatokat, 20% vagy afeletti a belépési hajlandóság Derekegy-házán, Árpádhalmán, Nagymá-gocson és Nagytőkén. Szentesen és Szegváron azonban csak minden tizedik válaszoló vállalna feladatot a polgárőrség munkájában, ezzel is növelve az esélyt a bűnözés megelőzésére és visszaszorítására.