<<< Vissza

Felállították a csendőrséget
Évfordulónaptár 2006

2006. február 17.

 
115 éve, 1891. február 11-én született Szentesen Zolnay Dezső (1891-1966) gimnáziumi tanár, Zolnay Károly fia.

A Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-latin-görög és francia szakos tanári oklevelet szerzett. 1914-1915, majd 1918-1949 között a szentesi gimnázium tanáraként működött. Eredményes tanári munkája elismeréseként 1942-ben címzetes igazgatói kinevezésben részesült.

100 éve,
1906. február 11-én alakult meg az Országos Munkásvédő Szövetség szentesi csoportja. Elnök Cseri Sándor; a tagok száma 26 fő.

130 éve,
1876. február 12-én gyászünnepélyt tartottak Szentesen Deák Ferencre emlékezve. (1896-ban a szentesi vármegyeháza nagytermében leleplezték életnagyságú arcképét, Karlovszky Bertalan festőművész alkotását. 1906-ban utcát, utóbb iskolát neveztek el róla Szentesen.)

105 éve,
1901. február 12-én indult meg a Szentesi Friss Újság című lap. Kiadója és felelős szerkesztője Stark Nándor.

60 éve,
1946. február 13-án Futó Dezső kisgazdapárti nemzetgyűlési képviselő interpellált a belügyminiszternél a szentesi rendőrségen uralkodó állapotokról. Ismertette ifj. Lakos József volt rendőrkapitány letartóztatásának, megkínzásának és internálásának történetét, s szigorú vizsgálat elrendelését követelte. Az országos lapok is részletesen beszámoltak a botrányos esetről. - A szentesi Kossuth téren sokezres tömeg gyűlt össze Budapest felszabadításának egyéves évfordulójának megünneplésére. A nagygyűlés politikai demonstrációvá vált, a földreform eredményeinek védelmében. A résztvevők egy memorandumot készítettek a Magyar Nemzeti Kormányhoz címezve, amelynek lényege: "1. Szentes város új földtulajdonosai nevében követeljük a szentesi, Csongrád megyei reakciós földhivatal vezetőségének azonnali eltávolítását. 2. Követeljük továbbá a földreformtörvényhez egy pótrendelet sürgős kiadását, mely szerint a földosztó parasztság határozatait és a birtoklevelek osztásával végleges befejezéshez juttatja a földreformot... 3. Követeljük a Magyar Nemzeti Kormánytól a közigazgatás, a rendőrség és az igazságügyi szervek sürgős megtisztítását a nép ellenségeitől, mert nem tűrhető tovább, hogy a múlt rendszer hívei aláássák a demokráciánkat..."

125 éve,
1881. február 14-én a király szentesítette a csendőrség felállításáról szóló 1881: III. törvénycikket. Eszerint az ország területe - a főváros kivételével - hat csendőrkerületre oszlott. Szentest az V. kerületbe sorolták be; székhelye Szeged.

110 éve,
1896. február 14-én alakult meg a Szentesi Általános Olvasó Egylet, amelynek ideiglenes elnöke Árvai Bálint cipész lett. Az egylet alapszabályának jóváhagyását Vad-nay Andor főispán nem javasolta, mert "a folyamodók jórészben, s különösen Árvai Bálint, mint szocialista agitátorok ismeretesek". Ezek alapján a belügyminiszter nem engedélyezte az egylet megalakítását.

70 éve,
1936. február 14-én a városi közgyűlésen a szociáldemokrata képviselők indítványozták egy kormányhoz intézendő felirat megszövegezését, amelyben az építőipari és földmunkások munkához juttatása érdekében nagyobb szabású állami közmunkák beindítását követelnék. Indítványozták továbbá az ínségmunkán dolgozó munkások napi bérének 100 %-os felemelését, rossz idő esetére pedig a munkások gyorssegélyben részesítését. A két utolsó pont kivételével a képviselő-testület megszavazta az indítványt.

75 éve,
1931. február 15-én a Gaál Gaszton és Szijj Bálint vezette Független Kisgazdapárt zászlóbontó nagygyűlést tartott Budapesten. A szentesi kisgazdák Bálint József vezetésével 16 fős küldöttséggel képviseltették magukat, kimondva csatlakozásukat az új párthoz.

110 éve,
1896. február 17-én 51 éves korában Budapesten elhunyt dr. Purjesz Zsigmond (1845-1896) belgyógyász, orvos-történész, egyetemi magántanár, Szentes szülötte.

Összeállította: Labádi Lajos


<<< Vissza