XXXVI. évfolyam 47. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Vitás kérdések a megyeházáról
 

2005. november 25.


Nem készültek el a volt megyeháza felújításának munkálataival. Mint ismeretes, a kiviteli szerződés értelmében október 15-ére be kellett volna fejeződnie az építkezésnek. Ám menet közben számos probléma vetődött fel a közel 800 millió forintos beruházásnál. Ebből kifolyólag vita van a kivitelező és az önkormányzat között. Az illetékesek több mint száz tételből álló listáról beszéltek, melyek okozhatták a csúszást.


Bővebben


 

Beszédes közmeghallgatás
 

2005. november 25.


Szarvas Pál leteszi az esküt. (Fotó: Vidovics)

Üresen maradt egy szék a városháza dísztermében. Dr. Sipos Ferenc nyugalmazott főorvos, önkormányzati képviselő helye. Asztalán egy száll gyertya égett a november 18-i ülésnapon. "Halálának híre a döbbenet erejével hatott mindenkire. Igazi lokálpatriótaként dolgozott a városért" - mondta Szirbik Imre polgármester rövid méltatásában. A jelenlévők egyperces gyászszünettel adóztak dr. Sipos Ferenc emlékének.


Bővebben


 

Zöldben a Klauzál iskola
 

2005. november 25.


A Klauzál Gábor Általános Iskolában november 18-án diákönkormányzati napot tartottak, ami egybeesett a nemrégiben ültetett növények felavatásával és átadásával. A pályázaton nyert pénzből 16 fát és 105 bokrot vásároltak, például aranyveszszőt, vérszilvát, barkát és óriásloncot. Minden évfolyamnak kiosztották a saját növénycsoportját. Az ünnepség vendége volt Korom Pál, a polgármesteri hivatal vezető főtanácsosa és környezetvédelmi főfelügyelője, aki a fákat adta át.

8.b osztály

 


 

Közmunkások
 

2005. november 25.


Szentes Kistérség Többcélú Társulása sikerrel pályázott a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett 2005-2006. évi közmunka programra. Ennek keretében térségi szinten 91 regisztrált munkanélküli foglalkoztatására lesz lehetőség december 1-jétől.


Bővebben


 

A jóakarat vasárnapja
 

2005. november 25.


A katolikusok kegyességének egyik formája a "Szent kilenced". Ha valamit nagyon szeretnének kieszközölni Istentől, "kilencedet tartanak", azaz előre meghatározott rend szerint kilenc alkalommal vetik be hitüket valamiért.

Ma én is ilyesmire határoztam el magamat. Azt szeretném ugyanis elérni, hogy Szentes városának polgárai a soron következő decemberi és januári vasárnapokon kapjanak tőlem valami olyan gondolatot, amitől könnyebbé válik jó közérzetük megőrzése a pártpolitikai harcok tombolásának idején.


Bővebben


 

Negyven éve érettségiztünk
 

2005. november 25.


A felvétel a siklósi vár kapuja előtt 1963. október elején osztálykiránduláson készült az akkor III. b. osztályról.

A matematikát négy éven keresztül Paulinyi Ilona tanította. Igényes, türelmes és végül nagyvonalú volt. Humán érdeklődésű, matematikából közepes osztályzatú diákként ezt utólag fogalmazom meg így róla. Nagyvonalúságát, segítőkészségét negyedik évben és érettségin tapasztalhattuk meg. Azon igyekezett, hogy az érettséginek, az addig szokatlan, új számonkérési formának ne essenek áldozatul azok a diákok, akik matematikából gyengébbek, más szakon szeretnének továbbtanulni, és bizonyos mennyiségű pontszámra szükségük van, egyúttal az ő elvárásainak is megfeleljenek az elnök előtt.


Bővebben


 

Tehetségeink tárlata
 Évfordulónaptár 2005

2005. november 25.


70 éve,
1935. november 19-én dr. vitéz Várady László kormánypárti országgyűlési képviselőjelölt a pótválasztás előtti hetekben saját költségén nagyarányú földmunkát indított, biztosra véve, hogy az általa alkalmazott több száz munkanélküli kubikos őrá fog szavazni. Kampányfogása a választások előtti napokban lelepleződött, ugyanis az Alföldi Újság nov. 19-én hírül adta, hogy a külterületi határban folyó útépítkezésekről váratlanul elbocsátottak 180 kubikost, mert vonakodtak aláírni a kormánypárti jelölt ajánlási íveit.

25 éve,
1980. november 19-én a Városi Könyvtár író-olvasó találkozót szervezett Marosán György író-politikussal, aki válaszolt az érdeklődők kérdéseire, s dedikálta Az úton végig kell menni és A tüzes kemence című könyveit.


Bővebben


 

Ivóvíz a nagyhegyieknek
 Hírforrás a Rádió Szentes

2005. november 25.


A nagyhegyi városrészben az önkormányzat támogatásával és lakossági összefogással készült el a Kispaté úti ivóvízvezeték kiépítése. A beruházással 70 ingatlan vízellátását oldják meg, közel 200 főnek lesz vezetékes ivóvíze. Az ünnepélyes átadásra november 28-án kerül sor. Az illetékesek kérik a résztvevőket, hogy hétfőn 10 órakor találkozzanak a Nagyhegyszéli út és a Kis-paté út kereszteződésénél, és ünnepeljenek együtt.

 


 

Új parkolók
 Hírforrás a Rádió Szentes

2005. november 25.


Parkoló épül a sportcsarnok mellett. A Dr. Papp László nevét viselő intézmény régi igénye, hogy több várakozóhely legyen a környéken. Nagyobb sport- vagy kulturális események rendezésekor gondot jelent a vendégek autóinak vagy a sportolókat szállító buszoknak az elhelyezése. Ezt enyhítheti, hogy lebontották a Bocskai és Jövendő utca sarkánál lévő romos épület, így ennek a helyén parkolót alakít ki a város.

 


 

Játszópark Berekháton
 Hírforrás a Rádió Szentes

2005. november 25.


Egy játszópark létesítését tervezi a Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A jelenleg rendezetlen Dankó Pista-Lavotta utcák végén lévő területre az uniós elvárásoknak is megfelelő játszóteret építenének lábtengó- és többfunkciós kézilabda pályával, valamint a kisebbeknek való játszószerekkel. A 10-11 millió forintos beruházás terveit és pályázatát a város elkészítette. Jelenleg a települési és a kisebbségi önkormányzat egy megfelelő pályázat kiírására vár, hogy a szükséges anyagi feltételeket megteremtsék a játszótér megépítéséhez.

 


 

Emelték, nem emelték...
 Hírforrás a Rádió Szentes

2005. november 25.


A múlt héten megtartott képviselő-testületi ülésen a képviselők nem döntöttek a jövő évi szilárd hulladékkelezési közszolgáltatás díjának változtatásáról. Az előterjesztést visszavonták, így csak később határoznak a szemétszállítás ellenértékének várható emeléséről. Mindez azonban nem érinti azokat a kedvezményeket, amiket a testület már korábban megszavazott a nyugdíjasoknak. Ugyanakkor a jövő évre kalkulált infláció alatti mértékben emelték a víz- és csatornadíjakat. Január elsejétől a lakossági vízdíj 184-ről 189-re, a csatorna díja 117-ről 120 forintra emelkedik.

 


 

EU-képzés
 

2005. november 25.


"Mire használjuk az EU-tagságot - hogyan használhatnánk jobban?!" Újabb EU-képzés magyarországi újságíróknak.

A Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztálya kezdeményezésére uniós képzés indul a magyarországi nyomtatott és elektronikus média munkatársai számára az ország hét régiójában.


Bővebben


 

Szirbik az országgyűlési jelölt
 Demokratikus versengés lesz?

2005. november 25.


Nyugodt és tisztességes kampányt ígért Hiller István országjáró körútjának szentesi állomásán. Az MSZP elnöke a Művelődési és Ifjúsági Házban tartott fórumot, melyen bemutatta a választókerület országgyűlési jelöltjét, Szirbik Imrét.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2005. november 25.


Karácsony előtt 4 héten át tart az adventről (eljövetel) elnevezett időszak. Köztudomású, hogy a karácsony a szeretet és az ajándékozás ünnepe, az advent pedig az arra felkészülésnek az időszaka, még a rákészülés kezdetén jó tisztázni, hogy miféle szeretet és miféle ajándékozás az, amelyről karácsony ünnepe szól? Karácsony azóta ünnep, hogy Isten maga mutatta meg a szeretetét az embervilágnak és a fiú Betlehemben megszületett. Ekkora szeretetre, ekkora áldozatra csak Isten volt képes: emberré tenni isteni fiát.

Hosszú idő telt el, mire a megígért fiú, az isteni gyermek megváltóként megszületett. Annak a hosszú adventnek az emlékét ünnepeljük meg 4 héten át. Innen a neve: advent =eljövetel. Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtti eljövetele.

Sajnos, mára megváltozott az ünnep, és az azt megelőző időszak eredeti értelme: Isten szeretete helyett az emberek szeretete dívik. Az adventből pedig arany-, ezüst- bronzvasárnapok tartása, ajándékvásárlási láz lett. A kegyesség helyébe a kereskedelem lépett. Az ünnepből emberi jókodás lett, ami önmagában szép és jó dolog, de nem a karácsony megürítése és a lelki elmélyülés mellőzése árán.

Elég egyetlen bibliai ige és világos, hogy mit kell majd karácsonykor ünnepelnünk: azt, hogy "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Erre készüljünk az adventi időszakban!

Legyen Isten áldása azokon a gyermekeken, akik a maguk módján felkészülnek a betlehemezésre, megszemélyesítik a háromkirályokat, angyaloknak öltözve emlékeztetnek a karácsony első meghirdetőire. És legyenek áldottak azok a felnőttek, akik az adventi vasárnapokon kegyes templomozással erősítik hitüket, lakásuk ajtaján, asztalán vagy ablakukban adventi koszorút helyeznek el. Mindezek jó jelek a karácsonyhoz vezető úton.

Dr. Imre Ernő

 


 

Azért varrták a csizmát...
 

2005. november 25.


"Azért varrták a csizmát, hogy táncoljunk benne!" - énekelte egy ifjú "legény" a magyar népdal részletét és egyben, a VI. Gyermeknéptánc Találkozó mottóját, tekerő muzsika kíséretében.

A találkozót, az elmúlt tíz év alatt, hatodik alkalommal rendezte meg a Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület.


Bővebben


 

Zajos siker a kollégiumban
 

2005. november 25.


A Terney Béla Középiskolai Kollégiumban minden év novemberében egyhetes rendezvénysorozattal állítanak emléket az intézmény névadójának.

A kollégium 1994 áprilisában vette fel a Terney Béla nevet. Az öt napig tartó rendezvény tartalma mindig változatos, igyekeznek újabb programokkal megtölteni.


Bővebben


 

Áprilisban lehet ítélkezni
 

2005. november 25.


A Kurca-parti esték elnevezésű rendezvénysorozat vendége volt az elmúlt csütörtökön Csermely Péter, a Magyar Nemzet újságírója. A napilap munkatársa azzal kezdte mondandóját, hogy összezuhanást, pesszimizmust tapasztal a jobboldalon, ami annak tudható be, hogy a Fidesz mintegy 20 százalékos előnyt adott le az MSZP-vel szemben.


Bővebben


 

Óvodai egészségnap
 

2005. november 25.


A pénteki napot az egészségnek szentelték a Kossuth utcai óvoda lakói, dolgozói. Öt szobát rendeztek be a különböző tevékenységekhez. A gyermekek a délelőtt folyamán szorgosan készültek az óvó nénikkel együtt. E nap témájához kapcsolódó tevékenységek során sok új ismeretet sajátítottak el. A szülők is tanulhattak a munkákból. A zöldségek és gyümölcsök szervezetre gyakorolt hatásain kívül megtanulhattak almából mesefigurát előcsalogatni egy kis kreativitással. A gyermekek munkái egyébként megtekinthetőek voltak az óvoda előterében, ahonnan tovább lépve sok-sok kaland várt az idelátogatókra.


Bővebben


 

A természetfestő csendéletekkel lazít
 

2005. november 25.


Természetfestőként, a természet csodálójaként, az erdő és az állatok lelkes ábrázolójaként ismerjük leginkább Szamosközi Antalt. A szentesi festőművész a legutóbbi kiállításán más műfajban, tőle szokatlan témával is előállt: csendéleteket alkot.


Bővebben


 

Elillant évek szőlőhegyén
 

2005. november 25.


"Mindenki itt van, akinek kell, a háziorvos, a szakfelügyelő és az osztályvezető, valamint a régi kollégák" - mondta Zsiros Katalin tanárnő, amikor a vendégeket köszöntötte a könyvtárban. S, akik eljöttek, Bucsány György tanár úr kedvéért jöttek el.


Bővebben


 

Színész akart lenni a pénzügyi szakember
 

2005. november 25.


A Petőfi Cukrászda által létrehívott Közéleti Kávéház vendége volt Tóth László, az OTP nyugalmazott igazgatója, pénzügyi szakember. A vendég családjáról, kalandos pályafutásáról mesélt.


Bővebben


 

Gyermekkönyvtár-gyerekszemmel
 

2005. november 25.


A Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola Média tanszakos diákjai vagyunk. Nemrég a Városi Gyermekkönyvtárban jártunk és Pintérné Horváth Anikóval beszélgettünk a könyvekről és a látogatókról.


Bővebben


 

Több milliós csalás
 

2005. november 25.


Büntetőeljárást indított a szentesi rendőrkapitányság csalás alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki több szentesi vállalkozón illetve hitelközvetítőn keresztül osztrák hitelek ügyintézést ajánlotta úgy, hogy az ügyintézési díjként 30 ezer forintot számított fel kérelmezőnként. Állampolgári bejelentés alapján indul meg az eljárás, ugyanis a négy-hat hetesre ígért hitel-ügyintézési idő esetenként elérte a négy-öt hónapot. Ugyanakkor amikor az ügyfelek az ügyintézővel együtt a hitelszerződések miatt Ausztriába utaztak, meghiúsult a hitelügyük, mert - a rendelkezésre álló adatok alapján - eddig az időig az osztrák bankok nem tudtak a magyar ügyfelekről.

Az ügyben egy személyt hallgatta ki gyanúsítottként. A rendőrség munkatársai azt vizsgálják, hogy a kérdéses ügyintéző rendelkezett e a szükséges jogosítványokkal (PSZÁF engedéllyel), bejelentési kötelezettségének eleget tett-e, illetve végezhetett-e ilyen jellegű pénzügyi tevékenységet. A beszerzett adatok alapján a rendőrség december 6-ig értesíti majd a lakosságot, hogy történt-e jogsértés az ügyben. Ha igen, akkor intézkednek a tanúk, sértettek kihallgatásáról. Az eddigi adatok szerint Szentesen és vonzáskörzetében ötszáznál is több személyt érinthet az eset.

Büntetőeljárás indult egy cserebökényi férfi ellen, aki munkahelyén, a rábízott munkagépből tulajdonította el az üzemanyagot. A gyanúsított ellen sikkasztás miatt folyik a nyomozás.

Hétfőre virradóra az Ady Endre utcai kollégium kaputelefonját vitték el ismeretlenek. A vandálok a készüléket a falból tépték ki.

November 18-ra virradóra feltörtek egy parkoló autót a Schweidel utcában. A tolvajok beverték a jármű szélvédőjét, majd elvitték az utastérben lévő rádiómagnót, discmant és egy szivargyújtó-töltő szettet.

H. V.

 


 

Adó-info
 Törőcsik Norbert rovata

2005. november 25.


ÁFA-visszaigénylés


Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás adóalapja az adóév elejétől, illetve időarányosan az adóéven belül göngyölítetten eléri vagy meghaladja az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatárt, azaz a 4 millió forintot.


Bővebben


 

Tóni bácsi konyhája
 

2005. november 25.


  • Sajtleves
  • Amerikai sertésmáj
  • Madártej


Bővebben


 

Repülősök sikere
 

2005. november 25.


Célraszálló versenyen szerepeltek sikerrel a Szentesi Repülőklub tagjai október 29-én Szegeden. A szentesi repülősök a hét klub részvételével rendezett meghívásos területi versenyen a második helyen végeztek. A háromfős csapatok célja az volt, hogy vitorlázógéppel egy 100x200 cm-es, fehérre meszelt sávra minél pontosabban leszálljanak. A feladat igen nehezen kivitelezhető, sok gyakorlást igényel, mivel a gép 200 méter magasról 80–100 km/órás sebességgel érkezik, tudtuk meg Tar Jánostól, a helybeli repülőklub titkárától. Az egy hónapos speciális felkészülés során nehezebb körülményeket igyekeztek teremteni, mint ami a versenyen várt rájuk: törülköző nagyságú textilre próbáltak földet érni. Házi versenyen döntötték el azt is, ki vehet részt a szegedi viadalon, az ezen legjobban teljesítő három versenyzőből állt össze a csapat. Oszvald András, Hideg István, Nógrádi József közül utóbbi kettő korábban is indult már versenyen, helyezést is szereztek, Oszvald Andrásnak pedig több mint tíz éves repülős múltja van. Az eredménynek nagyon örültek, nem sokkal maradtak le az első helyről. Tar János elmondta azt is, azon a szinten, melyen ők versenyeznek, ritkán rendeznek ilyen versengést, s persze ez nagymértékben függ a külső feltételektől is. A Szentesi Repülőklub tervei között szerepel, hogy jövő szeptemberben ők rendezik a célraszálló versenyt. Folytatják a továbbképzéseket, várják a növendékeket, utasokat, az egyik oktatójuk pedig rekordot szeretne dönteni. Vigh Mátyás két éve készül, hogy egyhuzamban 300 km-t repüljön, tavaly húsz kilométer hiányzott csak a sikerhez.

D. J.

 


 

Lenullázott ellenfél
 

2005. november 25.


Az NB I-es női futsal bajnokság őszi idényének utolsó fordulóján a Szentesi Futsal Club a Dévaványa együttesét fogadta.

Az első hazai támadás végén, a 2. percben Milovanovics megszerezte a vezetést. Újabb két perc elteltével Baksa találatával

az előny megduplázódott. Utána nyolc és fél percet kellett várni a harmadik gólra, szerzője Milovanovics. Három perccel később ismét Baksa villant, 4-0. Következett a szünet.

A második húsz percben továbbra is olajozottan működött a Kurca-parti gárda. A második félidő első két percében rendezett tűzijáték végén Kiss Á. volt eredményes, 5-0. Üveges szerezte a hatodikat. A második felvonás 9. percében már 7-0, góllövő Kiss E. Ezen a mérkőzésen a nagyszerűen játszó Baksa újabb két találatával már 9-0. Bacsa sem akar lemaradni a többiektől, ő lőtte a tizedik gólt. Szórványos vendégtámadásokat is láthattunk, de eredménytelenek voltak. A hazaiak minden támadásában benne van a gól, erre bizonyíték a szintén jó formában játszó Milovanovics harmadik gólját szerezte 11-0. Fél perc múlva ismét hazai gólöröm szerzője Csonka 12-0. Két perccel a mérkőzés vége előtt Üveges talál a hálóba, s állítja be a 13-0-s végeredményt. Az eredmény tudatában nyugodtan állíthatjuk, hogy a két csapat nem volt egy súlycsoportban. A tizenhárom gól ellenére sok hazai helyzet maradt ki.

D. V. Z.


Bővebben


 

Utoljára úsztak
 

2005. november 25.


November 5-6-a munkanap volt, de ennek ellenére 240 versenyző állt rajthoz a hódmezővásárhelyi uszodában. A Szentesi Delfin ESC versenyzői közül 26-an neveztek az év utolsó 50 méteres medencében rendezett versenyére.


Bővebben


 

Fiatalos öregfiúk
 Új vízilabda csapat

2005. november 25.


Új vízilabda egyesület alakult Szentesen. A Szentesi Öregfiúk Vízilabda Sportegyesület augusztusban jött létre, két lelkes fiatalembernek, Csendes Tamásnak és Bíró Dánielnek köszönhetően. A csapat az OB II-ben szerepel, egyelőre kiválóan. A klub elnökével, Csendes Tamással a megalakulás körülményeiről beszélgettünk, stílszerűen a medence partján.


Bővebben


 

Tánc
 

2005. november 25.


November 20-án Soltvadkerten a VI. Trimük-kupán táncoltak a Swivel egyesület versenyzői. Bajominé Varga Erzsébet tanítványai Dóczi Zoltán-Burkus Fruzsina D ifjúsági standarban 6., D felnőtt standardban az 5. helyet szerezte meg.

 


 

A vasúton is befejezték
 

2005. november 25.


Véget ért a 25. MÁV-kupa kispályás amatőr labdarúgó bajnokság idei küzdelemsorozata. Makra Zoltán, a Szentesi VSC elnöke - aki tevékenyen segítette a rendezvény lebonyolítását - elmondta, hogy a Vasutas bajnokság a korábbi, a szakszervezetek, valamint az egykori Hazafias Népfront által szervezett városi bajnokságok sorába illeszkedik. Akkoriban - jó néhány évvel ezelőtt - több helyszínen (Esze Tamás laktanya, ligeti pálya, Kontakta-pálya), több csoportban zajlottak a küzdelmek. Ugyanez a szakszervezeti bajnokság 1987-ig nagypályás "kivitelben" is létezett. Az utolsót éppen a Szentesi MÁV nyerte a Szentesi Vízmű gárdája előtt. Az idei MÁV-kupa májusban startolt öt csapattal, tavaszi-őszi lebonyolításban. A mérkőzéseken közel nyolcvan játékos lépett pályára hétről-hétre. A tornát a Biochipp nyerte, a Narancs, a Loki, a Dream Team és a Rögbi gárdái előtt. A gólkirály Kiszely Attila (Biochipp) lett, míg a legjobb kapusnak Varga Attila (Loki) bizonyult. A záró vacsorán könyvjutalmat kapott még Kovács János (Narancs), aki évek óta fő támogatója a MÁV-kupának. A mérkőzések megszervezéséért, lebonyolításáért külön köszönet illeti Horváth Lászlót, a Szentesi VSC Szabadidős Szakosztályának vezetőjét és Bagi János játékvezetőt.

2006-ban, az előzetes tervek szerint áprilisban kezdődik a következő MÁV bajnokság. Talán addigra, a város segítségével, a Vasutas sporttelep tulajdonosi helyzete is rendeződni fog, ugyanis a telep fenntartásához, üzemeltetéséhez a MÁV több mint tíz éve nem járul hozzá.

H. V.

 


 

Vereség után győzelem
 

2005. november 25.


Már a harmadik fordulót játszotta a sakk NB II. Tóth László csoportjában a Szentesi Spartacus csapata. Az előző szezonhoz képest meggyengült gárda (öt meghatározó ember távozott az egyesülettől) első két meccsét, igaz, talán a mezőny két legerősebb csapatától - elveszítette. A november 13-ai harmadik fordulóban a Bege Márton SE fogadta a szentesieket. A vendégek 8,5-3,5 arányban nyerték a mérkőzést. A győztes játszma: Fábián Nagy Sándor, Hajdú Balázs, Hajdú István, dr. Makai Andor, Kondor Dániel és Koplándi Tamás nevéhez fűződik. Döntetlent játszott: Csala Imre, Vámos Viktor, Palásti Ferenc, Czi-bulya Ferenc és Toókos Ferenc.

A tabellát a Makói SVSE II. vezeti 25,5 ponttal. A Szentesi Spartacus a 8. a 12 csapatos mezőnyben. Pontjainak száma: 14,5. A csapat november 27-én a Makói SVSE-t fogadja délelőtt 10 órától a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Előző nap, ugyanott délelőtt 9 órától sakkversenyt rendeznek a Szentesi Civil Fórum szervezésében "Szeretetakció a szegények karácsonyáért" címmel.

 


 

Dékány ezüstje
 

2005. november 25.


A Petőfi DSE cselgáncsosai a korcsoportos országos bajnokságokon a közelmúltban a serdülő korcsoportban Budapesten Dékány Dóra (HMG) ezüstérmet, és a 23 év alattiak korcsoportjában október végén Kecskeméten az ifis Gyói Alexandra (HMG) hetedik helyezést ért el. Edző: Tóth Béla

 


 

Még mindig jobbak
 

2005. november 25.


A bajnok Dunaújváros gárdáját fogadta a női vízilabda OB I szombat esti rangadóján a Hungerit-Top Cop Security csapata a ligeti uszodában.

Régóta várnak már a szentesi drukkerek arra, hogy végre legyőzze a Hungerit a bajnokot, de, sajnos, ezúttal sem sikerült. Pedig most igazán nem sok hiányzott a bravúrhoz, csak valamivel "hosszabb" kispad.


Bővebben


 

Szabó bombaformában
 

2005. november 25.


A Legrand Szentes-BVSC vízilabda mérkőzés előtt Berki András, a hazaiak trénere abban bízott, hogy a Kaposvár legyőzésével szerzett lendület kitart majd a Vasutasok elleni mérkőzésen is. Kitartott. Előbb azonban lássuk az előzményeket.

A péntek esti találkozón a legnagyobb sztárok a medence partján álltak. Dr. Vincze Balázs a vendégek játékos-edzőjeként tevékenykedik, míg a játékvezetői szerepet ezúttal a világhírű edzőre, Kásás Zoltánra osztották az illetékesek, hogy milyen megfontolásból, az örök rejtély marad. Vasutas góllal indult a derbi, amire sokáig nem érkezett válasz hazai részről. Ideges volt mindkét gárda, az emberelőnyöket sem itt, sem ott nem sikerült gólra váltani. A negyed vége előtt Szabó Nándor unta meg a szentesi gólcsendet, és bombagólt ragasztott a bal felsőbe. A második menet a miénk volt, Szabó Nándor újabb két, illetve Torday pazar találatával 4-3-as hazai előnnyel vonultak a csapatok a nagyszünetre. Két újabb Legrand góllal folytatódott a mérkőzés, már-már mindenki kezdett megnyugodni, - talán túlságosan is -, ám a BVSC nem adta fel, felzárkóztak egy gólra a fővárosiak. Az utolsó negyedet újra a Legrand hozta, köszönhetően Horváth Tamás remek védéseinek, Juhász Zsolt és Torday Árpád góljainak. Szabó Nándor, aki a mérkőzés legjobbja volt, a végén még egy távoli lövéssel megdöngette a kapufát, ám az eredmény már nem változott, maradt a 8-5 ide. A mérkőzés után Vincze Balázs csaknem ráborította az asztalt a találkozó hivatalos ellenőrére, erőteljes hangnemben megkérdőjelezve Rüll játékvezető alkalmasságát egy ilyen mérkőzés levezetésére. A kedélyek végül lecsillapodtak, Berki András pedig értékelt. Véleménye szerint sikerült megakadályozni a vendégeket a gyors lefordulásokban, emellett igazi csapatmunkával olyan teljesítményt nyújtottak, ami győzelmet eredményezett. Tudomásul kell venni, hogy a 7-11. hely megszerzéséért ilyen, és ehhez hasonló nagy csatákra lehet számítani a következő fordulókban valamennyi érintett gárda részéről. A bajnokság dupla fordulóval folytatódik, szombaton Szolnokon vendégszerepel a Legrand, vasárnap pedig a Somogyi Balázzsal felálló Újpest érkezik Szentesre. Arról nem is beszélve, hogy még az is előfordulhat, hogy dr. Kemény Dénes szövetségi kapitány vezeti majd a mérkőzést...

H. V.

 


 

Családi események
 

2005. november 25.


Született: Pádár Zsolt Szabolcsnak és Kiss Andreának (Drahos I. u. 4.) Gábor, Sántha Zsolt Sándornak és Deim Aliznak (Drahos I. u. 5.) Ádám, Komjáti Lászlónak és Táczi-Szabó Anikónak (Bereklapos tanya 42.) Bence, Ravasz Attilának és Duka Erzsébetnek (Bálint u. 12.) Cintia, Bíró Dániel Ottónak és Bíró-Szabó Ágnesnek (Vásárhelyi út 26.) Borbála, Bajczár Sándornak és Csernus-Lukács Anikó Juliannának (Nagyhegy 437/B) Anasztázia nevű gyermeke.

Házasságot kötött:
Veress László (Várady L. u. 11.) és Lajkó Sarolta (Dózsa Gy. u. 43.), Ugrai János (Kisér u. 104.) és Kovács Katalin (Mecs-Balog u. 16/A).

Elhunyt:
Molnár Sándorné Novinszki Katalin (Csík u. 14.), Tarján Sándor (Kölcsey u. 3.), Fülöp János (Zalota 1.), Székely Imre (Somogyi B. u. 78.), Kozma Ferenc (Borza u. 15/A), Donka Rozália (Csongrád, Zsilip u. 16.), Németi Ferencné Elek Piroska (Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.).

 


 Vissza a legfrissebb számokhoz