XXXV. évfolyam 51-52. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Ajándékká válni
 

2004. december 23.


Meggyújtottuk az adventi koszorú negyedik gyertyáját is, mely jelzi, hogy végéhez közeledik a készülődés időszaka és eljött a várt karácsony.

Az elmúlt hetekben sokan sokféleképp készültünk erre az ünnepre.
E sokféleségben közös az, hogy valamennyien szeretteinkre gondoltunk, kerestük, hogy mi az ami kedves, mi az ami örömet jelent számukra. A kedvességekben és ajándékokban a legnagyobb érték az a szeretet és odafigyelés, amelyet ki-ki a maga személyiségéből átadott.


Bővebben


 

Beruházás
 

2004. december 23.


Kedden egy új beruházás avatását rendezték meg a Szentes Ipari Parkban. Az idén 5. éves jubileumát ünneplő MetalCom-R Kft. igényes, az európai normáknak mindenben megfelelő csarnoképület teljes átalakítását hajtotta végre, hangsúlyozottan saját erőforrások felhasználásával. Az átadó ünnepség díszvendége volt, dr. Garamhegyi Ábel a GKM befektetés ösztönzési és kereskedelemfejlesztési helyettes államtitkára. Az üzemcsarnok ünnepélyes szalagátvágását az dr. Garamhegyi úr, Szirbik Imre polgármesterrel együtt hajtotta végre. A polgármester úr köszöntőjében elismerését fejezte ki a MetalCom-R Kft. ügyvezetőjének Bozó Zoltánnak, és amerikai típusú sikertörténetnek nevezte a vállalkozást, hiszen az 5 évvel ezelőtti 4 fős induló létszámhoz képest, napjainkban már 84 fő dolgozik a cégnél és a várható éves árbevétel meghaladja a félmilliárd forintot. Az avatóünnepség záróakkordjaként Bozó Zoltán ügyvezető átadta az új évre elkészülő "mobil lelátó" látványtervét Szirbik Imre polgármesternek és bejelentette, hogy a MetalCom-R Kft. a település iránti elkötelezettsége által vezérelve a szükséges anyag biztosítását követően díjmenetesen elkészíti a lelátót. Sikeres nap volt tehát a keddi az ipari parkban és reméljük mielőbb valóra válik dr. Garamhegyi államtitkár jóslata, aki azt mondta: "... érezve az itt tapasztalható lendületet, biztos abban, hogy fog ő még idejönni avatni..."

B. I.

 


 

A születés jászla
 

2004. december 23.


A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola dolgozói és tanulói áldott karácsonyt kívánnak a szentesieknek az iskola erkélyén felállított "Betlehem" című festménnyel, amelyet iskola tanulói készítettek Palásti Ágnes tanárnő vezetésével.

 


 

Sajátos választókörzet
Előtérben a képviselői munka

2004. december 23.


Félidőben... Sorozatunk első részében az egyéni körzetek képviselői szólnak az elmúlt két év történéseiről. Arról, mi az, ami megvalósult, és mi az, amivel még szeretnék jobbá tenni a választópolgárok életét a ciklus alatt? E heti számunkban Oltyán Lajos, a 2. számú választókörzet egyéni képviselője nyilatkozik.


Bővebben


 

Hitel hosszabb futamidőre
 

2004. december 23.


Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat december 22-én. A szerda délutáni tárgyaláson két napirendi pontot vitattak meg a képviselők. A soron kívüli ülés összehívását az indokolta, hogy kedvezményes hitelfelvételi ajánlatot kapott a város. A képviselők hosszas vita után elfogadták a határozati javaslatot, amely szerint az önkormányzat a Raiffeisen Bank Rt. hitelajánlatában foglaltakat mérlegelve élni kíván a kedvezményes hitel felvételével. A felvett 600 millió Ft-ból a két hátralévő szennyvízöblözet még hiányzó forrásának megelőlegezését, a belvízrendszer főgyűjtőinek kiépítését és rekonstrukcióját, a Központi Gyermekélelmezési Konyha technológiai felújítását valamint egyéb intézményi felújításokat - kiemelten a kórházét - finanszírozza a város. A hitelt 20 év futamidőre, két év türelmi idő mellet veszi igénybe az önkormányzat. Az egyes hitelcélok között átcsoportosításokra is van lehetőség akkor, ha az önkormányzat a bejelentett feladatot más forrásból, vagy a kérelmezettnél kisebb ráfordítással megoldotta. Mint Szirbik Imre polgármester elmondta: a városnak jelenleg működési és fejlesztési hitele nincs, és felvett összeg csak nagyon minimálisan befolyásolja a költségvetést.

A második napirendi pontban a képviselők megtárgyalták a Liget Hotel projektet. Ez a hotel elégítené ki a strandra és a teniszpályákra alapozott pihenő és szabadidő központ vendégfogadásának lehetőségeit, az egykori Családsegítő Központ irodaépületének felhasználásával. Szirbik Imre már tárgyalt azzal az amerikai céggel, amely tőkét biztosítana a project megvalósításához. A képviselő- testület egyhangúan fogadta el a határozati javaslatot úgy, hogy a további tárgyalások függvényében döntenek arról, hogy értékesítik - e az ingatlant, avagy gazdasági társaság létrehozásával közösen birtokolják majd a tulajdonjogát az ingatlannak.

K. A.

 


 

Jelen és múlt a tűzoltóságon
 

2004. december 23.


Évforduló megünneplésére gyülekeztek december 17-én a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságon. A tűzoltólaktanya átadásának 50. évfordulóján. Ez alkalomból új kommunikációs ügyeleti vezérlőrendszert adtak át, s megnyitotta kapuit a látogatók előtt a megyében egyedülálló tűzoltó történeti állandó kiállítás.


Bővebben


 

"Betlehem hallgat!"
 

2004. december 23.


Ugye elhiszi a kedves olvasó, hogy az idei megszentségtelenített advent után boldog karácsonyt kívánni, nem könnyű. Mert a szép szavak hiteltelennek tűnnek. A csak igaz beszédet meg nehéz elviselni. Így aztán segítségre szorul az öreg pap is, pedig már nagy rutinja lehet abban, hogy meleg ünnepi harangok szóljanak minden szavából. De hála az Úrnak: vannak nekünk nagy próféta-költőink, kik ha megszólalnak, azonnal az igazságra hangolódik a lelkünk.


Bővebben


 

Elhagyták a parancsnokot
Újra szárnyakon - 1950-'52

2004. december 23.


Képünkön: Leszálló Koma látványa a hangárból - (Pap László arch.)

A repülőtéri új épület hónapról hónapra, folyamatosan népesült be az egymást követő országos toborzású tanfolyamokkal, repülőiskolákkal. Dr. Kunszeri Béla alispán, klubvezető és repülőtér parancsnok kérte Török János polgármestert, hogy a tagság elméleti képzése, összefogása érdekében, a belvárosban szíveskedjen egy alkalmas épületet biztosítani.


Bővebben


 

Lázár János (1783-1792)
XVIII. századi szentesi plébánosok (V.)

2004. december 23.


1747-ben földműves családban született a Gömör vármegyei Váralján, magyarul és szlovákul beszélt. A rozsnyói, gyöngyösi és egri tanulóévek után a filozófiát és a teológiát Vácott végezte el, 1772-ben pedig pappá szentelték. Hat évi káplánkodás után lett rákoscsabai, majd 1783. szeptember 27-től szentesi plébános.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2004. december 23.


Karácsony nem általában a szeretetnek, hanem elsősorban Isten irántunk érzett szeretetének az ünnepe. Annak a megünneplése, hogy Isten nem csak érezte, hanem meg is mutatta a szeretetét. Úgy mutatta meg, hogy a fiát emberré tette. Abból a célból tette, hogy azok, akik elhiszik Jézusról, hogy ő Isten fia, a megváltó, a földi életük után ne jussanak kárhozatra, hanem Jézus megváltó áldozatáért örök üdvösséget nyerjenek.


Bővebben


 

Maradandót alkotni
 

2004. december 23.


Koszt György 1969. április 16-a óta hivatásos tűzoltó. Budapesten kezdte a pályát, elvégezte a tiszti iskolát, utána 81-ben fiatal hadnagyként került Szentesre. A helyi tűzoltóságon '81. október 1-jétől teljesít szolgálatot, volt előadó, aztán 83-tól 89-ig parancsnokhelyettes, '89. december 1-je óta parancsnok. Ennek 15. éve.


Bővebben


 

Köszöntő
 

2004. december 23.


Tisztelt Szentesiek!
Kedves Mindannyian!


Ismét közeleg a leltár és a tervezgetés időszaka. Számba vesszük a megtett és az elmulasztott dolgainkat, átértékeljük a sikereinket és levonjuk a megfelelő tanulságokat a kudarcainkból is.


Bővebben


 

Médiaóra
 

2004. december 23.


Médiaóránk vendége volt Török Mónika Amerikában élő filmrendező, aki mindent hátrahagyva elindult az ismeretlenbe szerencsét próbálni, egy jobb élet lehetőségéért.


Bővebben


 

A betegeim a nagy családom
 

2004. december 23.


Dr. Gombos Gyula neve összeforrott a kórház intenzív osztályának kialakításával, s ott dolgozó szakembereknek kinevelésével. A szülővárosához, Szenteshez mindig ragaszkodó, a Városért emlékéremmel kitüntetett aneszteziológus főorvos gyerekként tisztelettel nézett fel az orvosokra, ezért választotta hivatásának a gyógyítást.


Bővebben


 

Példamutató emberekről
 

2004. december 23.


Lapunk augusztus 6-i számában olvashattunk dr. Uhlár István plébánosról. Életútjának figyelemre érdemes szakaszáról, édesapám emlékezett. Ő 1884. május 13-14-én született, IV. 415.=Árpád u. 1., a római katolikus iskola pedelluslakásában. A kilencvenes években dr. Uhlár ministránsa és a harangozó segítőjeként való ismereteiből: A plébános lelkiismeretesen dolgozott a nap minden órájában. Az emberekkel közvetlen kapcsolatot tartott. Gondjaik megoldásában segített. A harangozónak azt az utasítást adta, hogy szegénynek és gazdagnak egyforma ideig harangozzon. Édesapám fáradt, álmos volt és a harangozást hamarabb abbahagyta. A lelkész úr csak annyit mondott: "Flórikám, amit megbeszélünk, nem tartotta be."
A lelkészt a Kisérbe haldoklóhoz hívták, csapadékos éjszakán. Édesapám elől ment lámpával, a lelkész úr mögötte, ő azonban elcsúszott, felsegítése után tovább mentek a családhoz. Ott a reverendát akarták tisztogatni, de ő azt mondta, az ráér, kézmosó vizet kért és ellátta az egyház hívő tagját.

Tevékenységét példásnak vélték a katolikus egyházon kívüli emberek is...

Édesapám a különböző politikai korszakok sodrásában a lelkészről tisztelettel beszélt.

Kátai Ferenc

 


 

Egy gimis nap éjszakája
 

2004. december 23.


A Horváth Mihály Gimnázium szalagavató ünnepségén a program az iskolai életet idézte a zsúfolásig telt dr. Papp László Sportcsarnokban múlt szombaton.


Bővebben


 

Könyvet, játékot és gyümölcsöt is kaptak
 

2004. december 23.


December 18-án a Móricz Zsigmond Művelődési Házban rendezett karácsonyi ünnepségen élelmiszer csomaggal ajándékozták meg a rászoruló gyermekeket. A november utolsó hétvégéjén megrendezett jótékonysági gálaműsor teljes bevételét (292 ezer 500 forintot) erre a célra fordították.


Bővebben


 

Karácsonyi hagyományok a nagyvilágban
 

2004. december 23.


A karácsony az egyik legszebb ünnepünk, az öröm, a szeretet, a várakozás ünnepe, amikor az egész család együtt várja, hogy vajon ebben az évben mit rejtenek a csomagok. Ám, mi magyarok igen keveset tudunk a tőlünk távol levő országok karácsonyi hagyományairól, már sokan a mi régi hagyományainkra sem emlékeznek, pedig ezek igen feldobhatták a karácsonyi hangulatot. Lassan ismét itt a szeretet ünnepe, az élelmesebbek már azon törik a
fejüket, hogy mit is vegyenek, mivel szerezzenek örömet családtagjaiknak. Lássuk, hogy csinálják, csinálták ezt mások:Már az ókori rómaiak is jelképezték a mai karácsonyi ünnepeket. ,,Fordított világot" tartottak december 17 és 24 között, ami azt jelenti,


Bővebben


 

Egész évben gondoskodni
 

2004. december 23.


A Szabadidős Sportklubban úgy gondolják, egy évben nem csupán a karácsony ad alkalmat arra, hogy a rászorulókon segítsenek. Ahogy már hosszú évek óta, a szervezet az összegyűjtött adományokból idén karácsonyra is megajándékozott szerényebb jövedelmű családokat. Százötven egységcsomag - bennük élelmiszerekkel - talált gazdára a napokban.


Bővebben


 

Közlemény
az eljárási illeték fizetésének új módjáról

2004. december 23.


Az illetékbélyeg-hamisítások visszaszorítása érdekében az Országgyűlés módosította az illetéktörvényt.

Január 1-jét követően nem a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel, hanem pénzben, banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással lehet megfizetni az adó-, illeték- és vámügyben az eljárási illetéket.

Az átutaláshoz szükséges csekk az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó ügyekben az APEH Ügyfélszolgálati Irodáiban, önkormányzati adóügyben a polgármesteri hivatalban, illetékügyben a megyei illetékhivatalnál, vámügyben a vámhatóságnál szerezhető be.

A postán beszerezhető "Magyar Államkincstár Eljárási illetékbeszedési számla" megnevezésű sárga csekk kizárólag az okmányirodánál, illetőleg az elektronikus úton kezdeményezett eljárások utáni illeték megfizetésére használható fel.

Az illetékfizetés határideje továbbra is a kérelem előterjesztésének napja.

 


 

A haderőreform után
Nemzetközileg is elismert dandár

2004. december 23.


A 2004-es esztendő meghatározó év volt a magyar honvédség életében. Lezárult a védelmi felülvizsgálat, melynek következményeként április 1-jétől megkezdődött a haderő átalakítása. Ez történt a 39. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandárnál is. Jelentős szervezeti változásként említhetjük, hogy az eddig egyhelyőrséges dandárból kéthelyőrséges dandár lett, mivel az első és második utász zászlóaljból új szervezetként felállt műszaki építő zászlóalj átköltözött Hódmezővásárhelyre, s az ottani könnyűlövész dandár két zászlóaljával közös helyőrségben foglal helyet.


Bővebben


 

A valós társadalmi párbeszéd hiánya
 

2004. december 23.


Dr. Csikai Miklós, a Szentesi Árpád Agrár Rt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Agrárkamara elnöke december 8-án székfoglaló előadást tartott a Budapesti Corvinus Egyetemen. Abból az alkalomból, hogy a felsőoktatási intézmény - a magyar agrárgazdaság fejlesztésében és a Corvinus Egyetem érdekében kifejtett rendkívüli jelentőségű tevékenysége elismeréséül - díszpolgárává fogadta.


Bővebben


 

A Maros hidat Szentesen avatták
 

2004. december 23.


Előzmények: "Magyarcsanád sorsát döntően befolyásolta az első világháború kimenetele... A földrajzi érintkezés vasúton és országúton adva volt Nagyszentmiklós írányába, a falu hirtelen határközség lett." (Száz magyar falu könyvesháza kiadásból idézve.)

Szentes-Csongrád köz- és vasúti Tisza hidat 1944. október 8-án felrobbantották. A folyóba süllyedt roncsot, és az újjáépített hídon az első vonat áthaladását a Szentesi Életben is láthattuk.

A folyó átívelésére, használt hídszerkezeteket hoztak. A magyarcsanádi Maros hidat - a kunszentmártoni hajdani íves vasúti híd hasonmását - 1946-ban a Ganz-Mávag szakemberei leszerelték. A pilléreket mesteri képen ábrázolták a Délvilág 1997. július 4-i számában.

Az acélszerkezetet a Tisza 120 méteres medre felett a Mávagisták szegecselték össze. Végéhez Rottvágner típusú katonai csavaros hídszakaszt szereltek. Civilek, katonák több százan dolgoztunk az építkezésen.

A Szentes-Csongrád köz- és vasúti híd 1946. december 16-áai az avatására Budapestről és a környékről különvonatokon sokan érkeztek. A híddal Tiszántúl térségének az országgal való kapcsolata lerövidült...

A híd használatát - bűvös - 5 évre taksálták. Kitolódott 1987-ig, az új vasúti híd elkészüléséig. A hajdani hidat lebontották, szerkezeteit olvasztóba vitték.

Napjainkban: a Marosban álló pillérekről, a híd tervezéséről hírek jelennek meg a megyei sajtóban. Emlékeztetőül írtam soraimat.

Kátai Ferenc

 


 

Tíz gyertya a tartályon
 

2004. december 23.


Az időszámítást legalább háromszor kell elkezdeni a Ganz-Szentes Acélszerkezet Kft. naptárban. Igaz, hogy 1995-től viselik ezt a nevet, vagyis éppen most tízéves a kft. Az alapítás dátuma mégis 1978., amikor a Ganz-Mávaghoz csatlakozott a cég. Közben, majd hét évig a Ganz-Hunslet Rt. nevét viselte az Ipartelepi úton működő üzem. Arra pedig, már csak a legidősebbek emlékeznek, hogy a "lánykori" neve a Vas- és Fémipari Szövetkezet volt, mint valódi jogelőd, amit csak a "hordógyárként" becéztek a szentesi polgárok.

Ennyit a tízéves születésnapját ünneplő kistestvér családfájáról.

A lényeg, hogy a kft. munkája és a sokféle termék minősége megfelel a vásárlók igényének. Az alkalmazottak jelentős száma fiatal, és rendelkezik a szükséges képesítéssel. Különböző térfogatú tartályokat készítenek és Debrecenben, Budapesten és még ki tudja hol futnak azok a villamosok, amelyeknek az alvázkeretit, tartóelemeit és más szerkezeteit a szentesiek készítették.

Bartha István ügyvezető-igazgató (felvételünkön középen) a cég legfontosabb partnereit és vevőit köszöntötte a napokban. Ezt követően pedig az üzem munkatársai emlékeztek meg az elmúlt tíz év jelesebb eseményeiről.

 


 

Mi az igazság a borral?
 

2004. december 23.


Az idei bőséges szőlőtermés felszínre hozta a borászatban évek óta lappangó súlyos gondokat. 2003. évi, jó minőségű borból jelentős mennyiség maradt a pincékben, erre jött az idei gyenge-közepes minőségű, de viszonylag nagyobb mennyiségű termés. Mi a megoldás? Hol vannak a gondok gyökerei?


Bővebben


 

Húsz kiló élelmiszert kapott száz család
 

2004. december 23.


A Klauzál Gábor Általános Iskolában élelmiszercsomagokat osztottak ki száz családnak. Ezeket a Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázatán nyerte az intézmény. Rácz Lászlóné ifjúságvédelmi felelős elmondta, hogy nagyon sokat pályáznak, ez egy volt a sok közül. Amióta az alapítvány kiírta a pályázatot, ők minden évben próbálkoznak. Eddig egyszer sikerült nyerniük.

Több mint száz gyermek részesül az iskolában étkeztetési támogatásban az önkormányzattól, és körülbelül ötvenen esznek teljesen ingyen. Ez alapján jelölte meg az intézmény, hogy száz csomagot szeretnének igényelni, és mind a százat meg is kapták. Amikor legutóbb nyertes volt a pályázatuk, akkor kilencven család részesült támogatásban karácsonykor. Tavaly két családnak segített az alapítvány. A Vöröskereszttől és a Máltai Szeretetszolgálattól is kaptak ajándékokat. Nagyon örülnek, hogy idén százan kapnak csomagot. Egy-egy csomag körülbelül ötezer forint értékű, tartalmaz tíz kiló burgonyát, és tíz kiló száraz élelmiszert: lisztet, cukrot, a gyerekeknek szaloncukrot, konzerveket, leveskockát. A Gróf Széchenyi Általános Iskolával és az Általános Iskolás Kollégiummal együtt nyert a Klauzál, és velük kötöttek szerződést a szállításra is. Budapestről kamionnal hozták Szentesre az élelmiszert. A berekháti iskolában csütörtökön, a kollégiumban pedig pénteken adták át a csomagokat. A gyerekek köszönőlevelet írtak a szponzoroknak és karácsonyi üdvözlő kártyát is készítettek.

Majzik Andrea

 


 

Orsolya a játékosok pótanyja
Nagy az öröm, ha tanár nyer a Multimilliomosban

2004. december 23.


Képünkön: Orsolya Tenerifén, férjével és Jakupcsek Gabriellával.

A TV 2-n látható műveltségi vetélkedőben nem csak nagy tudású játékosokkal találkozhatunk, de a felvételek vidám hangulatát a képernyőn is átérezhetjük. A Multimilliomost ezúttal a műsor szerkesztője, Hering Orsolya szemszögéből nézhetjük, aki egyébként szentesi, s már több éve tévés.


Bővebben


 

Tóni bácsi ünnepi konyhája
 

2004. december 23.


  • Karácsonyi pulykamell
  • Hidegen töltött saláta

    Újévi konyha:
  • BUÉK koktél
  • Újévi ropogós malacsült


Bővebben


 

Ünnepi menetrend
 

2004. december 23.


24-én (pénteken) szabadnap (szombati menetrend szerint), 25-én (szombaton) Karácsony, munkaszüneti nap, 26-án (vasárnap) Karácsony, munkaszüneti nap, a hetek első munkanapját megelőző nap, 27-én (hétfőn) tanszünetes munkanap, a hetek első munkanapja, 28-án (kedden) tanszünetes munkanap, 29-én (szerdán) tanszünetes munkanap, 31-én (pénteken) Szilveszter, tanszünetes munkanap. 2005. január 1-jén (szombaton) Újév, munkaszüneti nap, 2-án (vasárnap) munkaszüneti nap, a hetek első tanítási- és munkanapját megelőző nap, 3-án (hétfőn) munkanap a hetek első tanítási és munkanapja.

A helyi autóbusz - közlekedésben az utolsó járatok indulási ideje a következők szerint módosul: 2004. december 24-én (szabadnapokra érvényes menetrend), 2004. december 31-én (munkanapokra érvényes menetrend)
Szentes város helyi autóbusz közlekedésében: 1. sz. vonal: Autóbuszállomástól: 10:50-kor és 15:10-kor. Drahos utcától 10:35-kor és 17:30-kor. 3. sz. vonal: Drahos utcától: 16:30-kor, Hékéd vmh.-től aut. áll.-ig: 16:50-kor. 5. sz. vonal: Drahos utcától: 9:15-kor és 15:20-kor, Vasútállomástól 10:20-kor és 16:00-kor. 6. sz. vonal: Drahos utcától 13:50-kor, Kontavill-tól 15:25-kor.

A fel nem sorolt járatok, és autóbuszvonalak menetrendje a meghirdetett naptípus szerinti közlekedéstől nem tér el.

 


 


Ilyen az élet
Szilveszteri melléklet

Ami a rendőrségi hírekből kimaradt
 

2004. december 23.


Hétről hétre beszámolunk lapunkban városunk bűnügyi történéseiről, ám helyhiány miatt a többi ügyről eltérő, a nyomozóknak komoly fejtörést okozó eseteket még nem hoztuk nyilvánosságra. Eddig...

Most ezekből csemegézhet a tisztelt olvasó, a teljesség igénye nélkül.


Bővebben


 

Aranyköpések
 

2004. december 23.


A dög a rivális hölgy beceneve.

A kémia ugyanaz, mint a fizika, csak büdösebb.

Az ámokfutás a jövő tömegsportja.

A szakáll nem szúr, csak a megfelelő oldalára kell születni.

A sláger az a zene, ami a füleden megy be, és a könyöködön jön ki.


Bővebben


 

Kitiltott szúnyogok
 

2004. december 23.


Semmi pánik, magyarok vagyunk - kiált bele a beszélgetés sűrűjébe a kisvárosból elszármazott polgár. S hogy fölemeli a hangját, hirtelen csend üli meg a körülöttünk forrongó levegőt. A bejelentés váratlanul ér mindannyiunkat.

Semmi pánik - ismétli a szavakat, immár a magyarok nélkül és valamivel halkabban. Úri modora, magabiztossága, lezser, ám divatos öltözéke sok mindent elárul. Például azt, hogy jól megy a sora. Nemrég lépte át a 35. életévét, kerek öt éve él a nagyvárosban, és jól keres. Már ez utóbbi miatt sem süthetné rá az irigy csongrádi a helybéli lakos bélyegét. Legföljebb jól fizetett köztisztviselőnek gondolná az ember, ám azok meg nem így néznek ki errefelé.


Bővebben


 

Humor
 

2004. december 23.


Rövid:

Adatfelvétel a rendelőben:
- Dohányzik?
- Nem, doktor úr, köszönöm, inkább innék valamit.

- Doktor úr! Mit tegyek a törött lábammal?
- Sántítson.

- Doktor úr, nekem kettős látásom van.
- Melyiküknek?


Bővebben


 

Korán kezdi
 

2004. december 23.


 


 

Jönnek a rokonok
 

2004. december 23.


 


 


Mint gyík a kövek közt
Lovas József

2004. december 23.


Na persze, a Csíky! A doktor úr megint kitalált valamit. Már a meghívó is olyan, mintha cirkuszi előadásra invitálna. "Szenzációs kiállítás Szentesen!"

A csalogató: Luciano Pavarotti rajzban és szoborban megörökített képmása. A világhírű karikatúrista, Tónió és az ugyancsak világszerte ismert Csíky László munkája. Az ember, maga elé képzelve gyermekkorának cirkuszi kikiáltóit, össztönösen folytatná a meghívóban megfogalmazott hangzatos szavakat: csak tessék, folyton folyvást tessék!


Bővebben


 

Emlékezés dr. Papp Lászlóra
 

2004. december 23.


A szentesi Sportcsarnok névadója dr. Papp László olimpiai ezüstérmes, többszörös Európa-bajnok birkózó, mesteredző, szakíró, a város eddigi legeredményesebb sportolója 2005. január 4-én ünnepelné születésének 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Szentes Városért Civil Fórum és a város birkózói szülőházának falán emléktáblát helyeznek el.

Életútjáról, sporteredményeiről, a róla és a Sportcsarnok avatásának kép- és hanganyagáról, valamint a város birkózó sportjának rövid történetéről a közeljövőben multimédiás CD fog megjelenni. A CD anyaga azonkívül, hogy közkinccsé tehető, sporttörténeti értékeket képvisel, oktatási, közművelődési, ismeretszerzési célokra is felhasználható.

Az ünnepség időpontja 2005. január 7. Programja: a díszvendégeket dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnokot, a Magyar Birkózó Szövetség elnökét, dr. Papp László egyetemi tanárt, Polyák Imrét, a nemzet sportolóját, Kruj Ivánt, a Ferencváros Birkózó Szakosztályának igazgatóját a Városházán Szirbik Imre polgármester és Szűcs Lajos alpolgármester fogadja. Ezt követően megkoszorúzzák a Sportcsarnoknál dr. Papp László emléktábláját, és megtekintik a róla készült emlékkiállítást.

14. 30 órakor emléktábla-avatásra kerül sor a szülőháznál (Szentes, Dózsa György utca 76. sz.).

Az avatóbeszédet dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke tartja, majd Szirbik Imre polgármester centenáriumi gondolatai következnek. Ezt az emléktábla leleplezése és a koszorúzás követi. Az ünnepség 15.45 órakor a Városi Könyvtárban folytatódik a dr. Papp László életútjáról készült multimédia CD bemutatásával. Köszöntőt mond Szűcs Lajos alpolgármester, majd dr. Papp László mondja el gondolatait édesapjáról. A CD-t ismertetik az alkotók: Bugyi Zsolt, Kis-Rácz Antalné és Tímár Ferenc.

Kérjük a város sportszerető polgárait, a sportolókat és az érdeklődőket, hogy jelenlétükkel tiszteljék meg dr. Papp Lászlót, a Sportcsarnok névadóját és adózzanak emlékének.

Dr. Kis-Tóth Tihamér
A dr. Papp László
emlékbizottság elnöke

 


 

Szenior Úszóverseny
 

2004. december 23.


December elején, Budapesten rendezték meg a VI. Nemzetközi Szenior Nyéki Imre úszóversenyt. Az év utolsó eseményét nagy érdeklődés kísérte mind a hazai, mind a külföldi versenyzők részéről. Népes mezőnyök álltak rajthoz, szinte minden számban. Igen nehéz volt dobogós helyezést elérni minden korosztályban, ezért különösen örültünk valamennyi megszerzett éremnek.

Eredmények

Berezvainé Virágos Éva: 100 gyors, 1000 hát, 200 vegyes, 33 hát 1.; Pólyáné Téli Éva: 100 pille, 33 pille 33 gyors 1., 100 mell, 33 mell 2.; Becsák Jánosné: 100 gyors, 33 pille, 133 vegyes 1., 100 mell, 100 hát, 33 mell 2., 33 gyors, 33 hát 3.; Kovács Imréné: 33 hát, 33 mell, 33 gyors 1.; Tar János. 33 pille, 33 hát 1., 100 gyors, 33 gyors 3.; Bocskay Zsófia: 33 pille, 100 pille 1.; Melkuhn Dezső: 100 pille 1., 100 mell 2., 100 hát, 133 vegyes, 33 mell 3.; Cseuz László 100 mell 1., 133 vegyes 3.; dr. Bakacsi Gyula: 100 hát, 100 mell 2., 33 mell, 33 hát 3.; Gera Sándor: 100 gyors, 133 vegyes 2.; Szabó Imre: 100 mell 2.; Debreczeni Beáta: 33 mell 3.; Reiner László: 100 gyors 3.

4x 33 vegyes váltó: férfi, 2. Szentes (Gera S., Reiner L., Melkuhn D., Tar J.); női, 3. Szentes (Becsákné, Bodnárné, Bocskay, Ferkéné).

4x 33 gyorsváltó: férfi, 2. Szentes (Gera S., Reiner L., Cseuz L., Melkuhn D.);
női, 3. Szentes (Becsákné, Bodnárné, Becsákné, Ferkéné).

Pólyáné Téli Éva

 


 

Aranysípos Nagy Imre
 

2004. december 23.


Nagyszerű dolog az amikor régi sportemberek nevét nem engedik elfelejteni, barátok illetve korabeli versenyzők, akik annak idején vele együtt öregbítették Szentes nevét. A 80. születésnapját betöltő Nagy Imre, volt labdarúgó illetve NB III-as játékvezető és NB II-es partjelző, közéjük tartozik.


Bővebben


 

MÁV-bajnok a Biochip
 

2004. december 23.


Több, mint húsz éve minden esztendőben megrendezi a Szentesi Vasutas SC szabadidős szakosztálya a MÁV-kupa elnevezésű amatőr kispályás labdarúgó bajnokságot. Ebben a szezonban öt csapat vetélkedett tavasz-őszi fordulókban a bajnoki címért. A tornát végül a Biochip gárdája nyerte, a Narancs, a Fiorello, a Loki és a Dream Team együttesei előtt. Az ünnepélyes díjátadáson Makra Zoltán, az SC elnöke köszöntötte a játékosokat, majd Horváth László, a szabadidős szakosztály vezetője adta át a különdíjakat. A legjobb kapusnak Szécsényi Mihály, a Narancs hálóőre bizonyult, míg a gólkirály 29 találattal a Fiorellós Horváth László lett. A közel ötven amatőr sportolót megmozgató bajnokság remek hangulatú vacsorával zárult a MÁV-pályán.

H. V.

 


 

Döntőt akarnak játszani
 

2004. december 23.


Az utánpótlás korosztályt irányította a nyár elejéig, aztán hirtelen a felnőtt OB I-es női csapat kispadján találta magát Kozák László. A fiatal trénerrel az őszi idény tapasztalatairól beszélgettünk.


Bővebben


 

Az élvonalban a helyük
 

2004. december 23.


A hatodik helyen várhatja a tavaszi idényt a Legrand-Szentes-G.B.S.C. NB-I-es futsalcsapata. Az első osztályú gárda vezetőjével, Szerencsi Istvánnal a szentesi férfi futsal elmúlt 12 hónapjáról beszélgettünk.


Bővebben


 

75 évet várt a szerencsére
 

2004. december 23.


Néhány nappal ezelőtt nagy öröm érte a szentesi Szabó Józsefet. Felhívták ugyanis, hogy ő nyerte meg a Coop Üzletlánc és a Henkel Söhnlein Hungária Rt. játékának fődíját az egy millió forintot. A 75 éves férfi először nem akart hinni a fülének, és azt gondolta csak valami félreértés lehet, vagy valaki viccel vele.

De a december 21-én délután, amikor átvehette az összeget, minden kétség tovaszállt.
Mint a szerencsés nyertes elmondta, gyakran játszik hasonló játékokon, és régóta lottózik is, de szerencséje még nem volt. Egyszer nyert eddig 20 ezer Ft-ot, egy hasonló játékkal, ugyanennél a boltnál.

Szabó József még igazából nem tudja mire fogja költeni az összeget, de mint mondta, biztosan talál majd neki helyet, mivel kisnyugdíjas és bár egyedül él van egy lánya és egy unokája.

A nyereményt a Coop értékesítési divíziójának vezetője és a Henkel képviselője adták át a szerencsés játékosnak, aki elmondta, továbbra is játszani fog a bolttal közös nyereményjátékokban bár lehet, hogy újabb 75 év telik el addig, még újból ilyen nagy szerencse éri...

K.A.

 


 

Győztes búcsú az esztendőtől
 

2004. december 23.


Az őszi idény legjobb játékával megyei rangadót nyert a Legrand - Szentesi VK a Szeged csapata ellen a férfi vízilabda OB I szombat esti mérkőzésén. Kihagyott helyzetekkel indult a találkozó, majd Molnár révén a vendégek jutottak előnyhöz. Szebeni remek találattal egyenlített, majd Horváth Tamás hárított kétszer pompásan. A második negyedben újra Szebeni volt eredményes, ez azonban ismét csak egyenlítéshez volt elegendő. A védekezéssel korábban sem volt baj, ráadásul a helyzetkihasználáson a harmadik játékrészben javított a csapat, ekkor Berki kétszer is betalált Barát kapujába. A negyed végén már két gólos volt a Legrand - előny, ám 11 másodperccel a dudaszó előtt felzárkózott a Szeged, így izgalmas zárófelvonásnak néztünk elébe. Az egykori szentesi Tóth László találatával ismét döntetlenre állta derbi, ekkor azonban Juhász Zsolt és Szabó Nándor góljával újra elhúztunk két góllal. Később az eredmény már nem változott, így a Legrand 7-5-re nyert egy remek mérkőzésen a találkozó előtt esélyesebbnek tartott Szeged ellen.

Vidumanszky László, a Szentes mestere szerint a fegyelmezett, összeszedett játék eredményezte a győzelmet. Ezen a mérkőzésen igazi csapat volt a csapat, így fontos két pontot gyűjtöttek be az idei utolsó mérkőzésen. A győzelem azért is értékes, mert a vetélytársakkal szemben - körbeverések miatt - lépéselőnybe kerülhet a gárda. A csapatra még rendeget munka vár, nem szabad "leülni" ez után a győzelem után.

Vidumanszky László ezúton is köszöni a hazai közönség támogatását és kellemes karácsonyt, boldog új esztendőt kíván valamennyi szurkolójuknak.

Folyatatás február 15-én itthon, a Ferencváros ellen...

H. V.

 


 

Somogyi és Huszka a legjobb
 

2004. december 23.


A Legrand-Szentesi VK csapata nyerte a Komjádi Kupa elnevezésű küzdelemsorozatot, melyen a 21 éven aluli férfi vízilabdázók mérettettek meg. A torna elsősorban azoknak a fiataloknak biztosított játéklehetőséget, akik ritkábban szerepelnek a felnőtt OB I-es csapatokban, ám már ott kopogtatnak az első osztály kapuján. A városi utánpótlás erősségét jelzi, hogy a Legrand csapatából tízen már rendszeres résztvevői az első osztályú küzdelmeknek. A mieink a döntőben az Eger együttesét verték 7-3-ra úgy, hogy az első két negyed után még az ellenfél vezetett 3-0-ra.

Még egy remek hír érkezett a Vízisport Klub háza tájáról, miszerint a Délvilág című megyei napilap hagyományos évet értékelő szavazásán az esztendő legjobb megyei utánpótláskorú női sportolójának Huszka Zsuzsannát, a legjobb utánpótláskorú férfi játékosnak pedig Somogyi Balázst választották. A 2004-es esztendő legjobb női felnőtt csapata megyénkben -köszönhetően a bajnoki ezüstéremnek-a Hungerit-Szentesi Vk lett. Valamennyiük teljesítményéhez ezúton is gratulálunk!

H.V.

 


 

A Raiffeisen Bank adománya
A gyermekgyógyászatnak segítenek

2004. december 23.


December 22-én a Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Kórházának csecsemőosztálya másfél millió forint értékű, többcsatornás EKG-készüléket vehetett át a Raiffeisen Banktól. A támogatásból vásárolt műszert Sipos Attila, a szentesi fiók vezetője adta át a csecsemőosztály főorvosának, dr. Tóth Editnek.

A helyi fiókvezető elmondta, hogy évek óta segítenek a gyermekgyógyászatnak. A készülék a második legnagyobb adomány az országban, melyre a keretet a menedzsmentjük biztosítja. Az ajándékozást megelőzően felkeresték a kórházat azzal a kérdéssel, hogy miben tudnának segíteni, és a kórház megadott listája alapján döntöttek az EKG-készülék mellett. Nem véletlen, hogy éppen az ünnepek közeledtével történt meg az átadás, hiszen karácsonyi adománynak szánták, de a jövőben is mindent meg fognak tenni, hogy segíthessenek a beteg gyerekeknek. A Raiffeisen Bank rendszeres adományaival a beteg és árva gyermekeket ellátó intézményeket és alapítványokat támogatja. Karácsony alkalmából huszonhat egészségügyi intézmény és egy terápiás program részesül a bank több mint húszmillió forint értékű adományából.

Dr. Tóth Edit, a csecsemőosztály igazgatója elmondta, hogy a készülék egyrészt azért fontos, mert az újszülöttkori betegségeket, a veleszületett rendellenességeket ki tudják vele deríteni, másrészt elég sok a magas vérnyomású, túlsúlyos gyermek, akiknél kötelező ilyen vizsgálatot végezni.

Majzik Andrea

 


 

Családi események
 

2004. december 23.


Született: Fábrik Gusztávnak és Csendes Zsuzsannának (Kátai u .19.) Emőke Laura, Szoboszlai-Szabó Jánosnak és Nagy Gabriellának (Nagyhegyszéli út 11.) Patrik Gábriel, Apró Andrásnak és Jutasi Erikának (dr. Berényi u. 131.) Veronika, Mácsai Imre Pálnak és Pótári Erzsébetnek (Horváth M. u. 5.) Dóra, Berkes Jánosnak és Német Ritának (Csongrád, Bethlen G. u. 33.) Anna Rita, Rácz Krisztiánnak és Nédó Andreának (Kunszentmárton, Kolozsvári u. 19.) Krisztián, Bölcsei-Molnár Csabának és Rácz Afrodité Zulejkának (Kunszentmárton, Széchelyi ltp. P. ép. II/9.) Csaba nevű gyermeke.

Házasságkötés nem volt.

Elhunyt: Dibernárdó Ferenc (Bercsényi u. 5.), Labádi Sándor (Tanya 73.), Korecz István (Nagynyomás tanya 81.), Gombos Imréné Molnár Mária (Ürge u. 25.), Szénási István (Berek 31.), Kókai Józsefné Sándor Irén (Csongrád, Tanya 1569.), Szabó Lászlóné Sinkó Klára Franciska (Csongrád, Fő u. 12. I/1.), Őze Mihály (Kunszentmárton, Tanya 96.).

 


 Vissza a legfrissebb számokhoz


Lapunk következő száma 2005. január 7-én jelenik meg.