<<< Vissza

Kezdődik a csatornaépítés

2004. június 4.

 

Június elején a két kiválasztott kivitelező megkezdi a csatornaépítés helyszíni munkálatait. A városközponti és a kiséri öblözet befejezése a tervek szerint 2005. végére várható.
Korábbi tájékoztatónkban is közölteknek megfelelően várható, hogy a közúti közlekedés az érintett utcákban időlegesen korlátozódik, esetleg szünetel. Ezúton is felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy az építési munkák ideje alatt tüzelőanyag, építőanyag és áruszállítás illetve általában a gépkocsival való közlekedés hetekig korlátozva lehet.

Az időjárástól függően a kivitelezők a tél kezdetekor időlegesen felfüggesztik a kivitelezést azzal, hogy nyitott munkaárkot nem hagynak maguk után, de várhatóan az aszfaltburkolat helyreállítások egy része átcsúszik a 2005. évre.

Az öblözeteken belül a kivitelezés természetesen nem minden utcában kezdődik egyszerre, ezért fontosnak tartjuk tájékoztatni az érintetteket arról, hogy mely utcákra kerül sor 2004-ben.

Mindkét öblözetben az átemelők megépítésével és a gyűjtő vezetékek kiépítésével kezdődnek a munkálatok. A gyűjtő gerincvezetékek mentén levő ingatlanok bekötővezetékei a gerincvezetékkel együtt megépülnek, beleértve a földvisszatöltést és a gépjármű közlekedéshez szükséges mértékű úthelyreállítást is. A kivitelezők ígérete szerint egy-egy felbontott szakaszt (a talajvíz magasságától és az időjárástól függően) legfeljebb 2-3 hét alatt újra járhatóvá tesznek.

A Városközponti városrész 2004-ben érintett utcái, utca-szakaszai és a várható kezdés:
Wesselényi u., (a Damjanich u. és a Kiss E. u. közötti szakasza) július-augusztus, Damjanich u. június, Nagy-Sándor J. u. június, Lázár V. u. július, Vécsey K. u. szeptember, Kiss E. u. augusztus, Jókai u. (a Damjanich u. és a Kiss E. u. közötti szakasza) augusztus és szeptember, Munkás u. (a Damjanich u. és a Kiss E. u. közötti szakasza) augusztus, Cédrus u. szeptember, Vasvári P. u. szeptember, Dessewffy A. sor július-augusztus, Boros S. és Sima F. u. páros június-július, Boros S. és Sima F. u. páratlan augusztus, Boros S. és Sima F. u. közök augusztus, Aulich L. u. július-augusztus, Batthyány u. szeptember.

A kiséri városrész 2004-ben érintett utcái, utcaszakaszai, és a várható kezdés:
Dugovics T. u. június, Bereklapos u. július, Árpád u. (a Báthori u. és a Bereklapos u. közötti szakasza) június, Báthori u. augusztus, Farkas A. u. (páros oldal) augusztus, Ürge u. június, az Ürge u. vége és a Gógány u. vége közötti összekötő szakasz július, Gógány u. déli szakasz július, Gergely u. június, Gr.Teleki L. u. július, Orgona u. július, Tölgyfa u. június,Bem u. június, Klapka u. július, Mező u. június, Kertész u. július, Kishát u. augusztus, Klára u. június, Mariska u. július, Mentő u. június, Rozgonyi u. június, Farkas zug augusztus, Dobó u. július, Soós u. július, Akácfa u. augusztus.

Az egyes utcaszakaszok építésének kezdetéről a kivitelező időről időre, hétre illetve napra pontos információkat juttat el az érdekeltekhez. A szennyvízcsatorna-beruházás keretében a szennyvízcsatorna-hálózat házi bekötővezetékei a telekhatáron belüli 1 méterig készülnek el. Az ezen belüli házi szennyvízcsatorna terveztetése, engedélyeztetése és megépíttetése a tulajdonosok feladata. Segítségként az alábbiakban ismertetjük az ehhez szükséges lépéseket, annak tudnivalóit.

A kerítésen belüli csatornaszakasz megvalósításának 5+1 pontja.
1. Tervet kell készíttetni.
A kerítésen belül is be kell tartani a műszaki követelményeket, így az előírt lejtésviszonyokat, az NA 150 mm-es csőátmérőt, a tisztítónyílás elhelyezését, a gázvezetéktől, ivóvízvezetéktől, elektromos vezetéktől, csapadékvíz vezetéktől, a trágyalétárolótól, az állattartó épületektől, valamint a saját illetve a szomszéd épületétől való védőtávolságokat, mélységeket.
A tervezőt minden ingatlantulajdonos maga választhatja. A tervező összeállítja a szükséges csövek és idomok jegyzékét is.
2. A tervet be kell nyújtani a vízműhöz.
Ennek főként regisztrációs szerepe van, de ekkor lehet pontosítani azt is, hogy az építési ütemterv szerint mikor lehet fizikailag összekötni a házivezetéket az utcáról bejövő bekötővezetékkel.
3. A terv beadása után, a terv alapján el lehet végezni a földkiemelést, a csövek összeszerelését, az utcáról bejövő és a házivezeték összekötését.
A csövek és idomok beszerzési forrását és a kivitelezőt minden ingatlantulajdonos maga választhatja. Célszerű a későbbi bosszússágok elkerülése érdekében a csövek fektetését és összeszerelését ebben jártas szakemberrel végeztetni. Fontos, hogy addig ne kerüljön szennyvíz a vezetékbe, amíg az építők a közbenső átemelőben a szivattyúkat és a szerelvényeket beépítik.
4. Be kell jelenteni a vízműnél a csövek összeszerelésének, vagyis az utcai vezetékre történő átkötés befejezésének várható napját.
Az időpont egyeztetését (telefonon (63) 311-433 vagy személyesen Csongrádi út 3.) célszerű a munkálatok megkezdésekor, illetve akkor megtenni, amikor egészen biztosan tudható mikorra célszerű hívni a műszaki szemlére a vízmű munkatársát. A műszaki szemle díjtalan. A műszaki szemle megtörténte ugyan nem feltétele a bekötő és a házi vezeték összekötésének, de az átemelők várhatóan augusztus 20-ra lesznek üzemkész állapotban, addig csak azok köthetik össze a bekötő és a házi vezetéket, akik elvezetett szennyvizét a már korábban megépített átemelők gyűjtik. A bekötő és a házi vezeték összeköthetőségének időpontjáról minden érdekeltet időben értesíteni fog a kivitelező.
5. A műszaki szemle alkalmával a vízmű munkatársa jegyzőkönyvbe foglalja a szemle eredményét, leolvassa a vízmérőóra állását, és kiadja a rákötési hozzájárulást.

+1. A fenti feladatok elvégzése előtt célszerű tervezőknél, csőforgalmazóknál, kivitelezőknél tájékozódni, hogy az egyes tevékenységeket (tervezés, csővásárlás, az árok kiásása, csőfektetés és összeszerelés, földvisszatöltés) kitől, kivel lehet a legkedvezőbb árban külön-külön vagy teljes körű megbízást adva (esetleg részben házilagos kivitelezésben) megszerezni, illetve elvégezni, elvégeztetni. A polgármesteri hivatal műszaki osztálya (telefon: (63) 510-300) és a Szentesi Csatornamű Társulat (Csongrádi út 3. telefon 311-433) várja csatornaprogramban részt vállaló vállalkozóknak (tervezőknek, kivitelezőknek, csőforgalmazóknak) a jelentkezését, róluk jegyzéket készít és az érdeklődő lakosok rendelkezésére bocsátja.

Szentesi Csatornamű Társulat


<<< Vissza