<<< Vissza

Vigyázat, parlagfű!

2004. május 28.

 
Kötelező védekezés

Környezetünkben gyakran találunk olyan növényeket, melyek károsak az emberek egészségére. Például azzal, hogy allergiát okoznak. Ilyen növények nemcsak lakóterületen belül, hanem azon kívül is, a város határát körülvevő területeken is föllelhetők. Most éppen a parlagfűnek van "szezonja", ami sok embernek irritálja a szervezetét, s különféle betegségekre lehet visszavonatkoztatni.

Kóczán István, a közterület-felügyelet vezetője arról tájékoztat bennünket, hogy a növény irtásáról már egész korán gondoskodni kellene. A fertőzött területeken a tulajdonosokat felszólítják, hogy a szántást vagy a gyomirtást kezdjék meg időben. Mint mondja, amennyiben nem történik semminemű védekezés a gyom ellen, abban az esetben helyszíni bírságot szabnak ki.

- Ez nálunk eléggé behatárolt, hiszen tízezer forintnál többet nem szabhatunk ki. Ha még ekkor sem történik semmi, akkor följelentéssel élünk. Törvény írja elő, hogy növényvédelmi bírságot kell kiszabni azokkal szemben, akik a károsítók elleni védekezés elmulasztásával közvetlenül veszélyeztetik a mezőgazdasági termelés biztonságát, illetve a károsítók járványos terjedésének teret adva, a térség, illetve a talaj termelési biztonságát veszélyeztetik. Továbbá: ha a közegészségügy védelmét szolgáló növényvédelmi intézkedéseket, illetve beavatkozásokat elmulasztják. A földhasználó, illetve a termelő köteles védekezni, különösen az aranka fajok, a parlagfű és a selyemkóró ellen. A bírság összege 20 ezertől 1 millió forintig terjedhet. A bírság be nem fizetése esetén késedelmi kamatot számítanak fel. Mindez közös érdek, ha úgy tetszik, kötelesség embertársainkkal szemben, az egészségünkért - jelentette ki Kóczán István.


<<< Vissza