<<< Vissza

A mában van-e jövendő?

2004. március 12.

 

Ugye senki sem veszi tőlem rossz néven, hogy történelem-szemléletem erősen bibliai alapon nyugszik? Így hát tartom magam a Prédikátor-könyv következő téziséhez: Isten "mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében. A jövőt is beléjük helyezte". (3,11) Hitem szerint tehát semmi kétség sincs abban, hogy Petőfi Sándor igen jó pillanatban tette fel a kérdést a magyaroknak: "Rabok legyünk vagy szabadok?..." Így nem csoda, ha messze világító fáklyává fényesedett a nép egységes válasza: "A magyarok Istenére / Esküszünk, / Esküszünk, hogy rabok tovább / Nem leszünk!" S ebbe a nagyon jókor elhangzó kérdésbe és annak esküvéses megválaszolásába tényleg belé helyeztetett a jövő. Mert való igaz, hogy még ma is - minden pártpolitikai zavarkeltés ellenére - sok magyar ükunoka "áldó imádság mellett" mondja ki 1848 nagyjainak "szent nevét".

Azóta eltelt 156 esztendő. Talán még ma is érvényes 1848 jókor jött igazsága. Az azonban már - sajnos - nem mutatható ki, hogy a dédunokák unokái képesek együtt leborulni az akkori hősök emléke előtt. Sőt, mintha hatalmi érdekek kötődnének ahhoz, hogy a magyar név ne legyen annyira szép, mint volt a XIX. század közepén. Sőt, mintha még az se lenne mindenki számára kívánatos, hogy a magyar közélet méltó legyen 1956 és 1989 nagy híréhez. Mivel Petőfi jóslatának ellenérdekeltjei a világért sem árulnák el kilétüket, így még nagyobb az ártás, amit okoznak. Az ártásnak pedig az a neve, hogy gyűlölködés.

Ilyen körülmények között kérdezem a történelem urát: "Uram! Csak nem azért emészti egyik magyar a másik becsületét, csak nem azért vonjuk kétségbe egymás jó szándékát, mert ez már egy előre beprogramozott ítélet egy olyan nép felett, mely a XXI. században képtelen felfogni, hogy mi történik vele s még a Te csodáidat sem veszi észre? Vagy nem akarja észrevenni, mert nincs hozzá kellő alázata és bátorsága?"

Az én gyarló emberi agyam nagyon helyénvalónak és időszerűnek tartaná, hogy a történelem Ura - úgy is mint "magyarok Istene, ha sokaknak így tetszik - egy mai Petőfi Sándor kiküldésével könyörülne rajtunk, aki talán hatásosan és egységet teremtően tudná kérdezni azt, amit én csak nagyon prózaian tudok megfogalmazni: "Mit akarunk: élni avagy egymást elfogyasztani?" Bizony nagyon kellene, hogy a nép napjainkban úgy lenne "feltámadott tenger", hogy pokolba süllyedjenek mindazok az érdekek, melyek úgy akarnak hajókázni a vizek felett, hogy nem akarják komolyan venni Petőfi prófétai szavait. "Habár felül a gálya, / S alul a víznek árja, / Azért a víz az úr!"

A népek tengerén kalózkodóknak csak tudtukra kellene adni, hogy a tengernek is vannak érdekei. Nagyon hosszú érdekei! A teremtő Isten parancsára a tenger "hozta elő" az életet, az élet elburjánzó gazdagságát. Ez a parancs ma is áll. A nép dolga a jövőnek nevezett életet magából kitermelni. Ezért nagyon kellene a népet félve tisztelni, s vele nem játszadozni.

Vági László


<<< Vissza