<<< Vissza

Költségvetés

2004. február 13.

 
A város költségvetése a tegnapi nappal elkészült, az önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget tudott tenni - jelentette be Szirbik Imre polgármester minapi tájékoztatóján. Február 10-ét írtunk, s a város első embere értékelő beszédében elmondta, az úgynevezett Draskovics-program kapcsán a sajtóban különféle találgatások láttak napvilágot, felvetődtek olyan kérdések is, mint például az, hogy a takarékossági intézkedéseknek az önkormányzatok eleget tudnak-e tenni.

A költségvetési koncepció tárgyalásakor egyik (elméleti) megoldás az lehetett volna, hogy az önkormányzat költségvetésében a működtetést biztosítja, s ami marad, abból fejleszt majd.

- Ez igazából egy vegetáló gondolkodás lett volna - jegyezte meg a polgármester. - A képviselő-testület úgy döntött, a fejlődést továbbra is biztosítani kívánja, a folyamatot nem akasztja meg, s a működtetés lesz az a kör, ahol a takarékosságot végre kell hajtani.

Az alapgondolat az a gazdasági program, amely a leghátrányosabb helyzetű rétegek segítését tűzte ki célul. A működési költségvetésben ezt a két prioritást sikerült tartani. A különféle szociális ellátási formák nem csökkentek, van, ahol kismértékben emelkedtek, szerkezetükben átalakultak. Az önkormányzat a pénzbeni ellátások helyett nagyobb hangsúlyt fektet a természetbeni ellátásokra.

A szociális programban a napközis térítési díjak átvállalása adja a gyermektámogatások jelentős hányadát. Mellette különféle segélyezési konstrukciókkal számolnak. (Ezekre későbbi számunkban részletesen visszatérünk.)

Összességében így jön ki a szociális ellátások inflációt követő növekménye, amelyeket a város a legrászorultabbaknak kíván juttatni. Szirbik Imre két fejlesztési fejezetről tett említést, az egyik: a város pályázati úton elnyert 29 bérlakás (másfél, kétszobás lakások) építésére kormányzati támogatást. A program megvalósítása a közbeszerzési eljárás kiírásánál tart, a tavasz folyamán várhatóan sor kerülhet a kivitelezők kiválasztására, legkésőbb 2005 tavaszán a rászorultak beköltözhetnek.

A polgármester megmutatta azt a térképet, amely az idősek otthona helyét körvonalazza. Elmondta: a költségvetés tartalmazza azokat a forrásokat, amelyek a beruházás előkészítéséhez 2004-ben szükségesek. A város pályázni kíván azokra a programokra, melyek a felépítést lehetővé teszik. Helye a liget melletti terület, parkerdőben, közel a városközponthoz. A tervezettben 100-150 embernek adna helyet.

Szirbik Imre előző napon részt vehetett az MSZP frakcióülésén, melyen elhangzott: az önkormányzatok normatív támogatása 2004-ben nem csökkenhet. Mint tudjuk, Szentes a cél és címzett támogatásokban érintett.

- Elhangzottak olyan vélemények, sajnos felelős politikusok szájából, hogy a szentesi csatornaprogram veszélybe kerülhet. A szentesi csatornaprogram elbírált pályázatait semmilyen program el nem vetheti. A város aláírta a megállapodásokat a minisztériummal, a kincstár ellenjegyezte azt, tehát a pénzt a kormányzat elkülönítette, biztosítja - jelentette ki.

A két öblözetben (kiséri, városközponti) közel 2300 ingatlan csatornázását tűzték napirendre, melynek közbeszerzési eljárása elindult. Tizenegy pályázóból nyolcat fogadott el a zsűri, az elbíráló grémium március 31-ig hozza meg döntését, a tervezett ütem szerint április 9-én a győztes pályázóval megköthetik a szerződést, április 10-től a munkaterület rendelkezésére áll majd. A másik kettő (felsőpárti, valamint az úgynevezett Alsórét, Somogyi Béla utcai öblözet) elbírálása májusában történik meg, a polgármester információi szerint ezt a szeletet sem nyírbálja meg a program. Kijelentette:

- Címzett támogatásban a volt megyeháza épülete részesül. Elmondhatjuk, hiszen jelenleg érvényben van a kormányzat döntése, a parlament elé kívánja terjeszteni azt a törvényjavaslatot, amely a volt szentesi megyeházi közművelődési célra történő átalakítása támogatott programként szerepel. A törvényt előreláthatóan áprilisban tárgyalják, ez idáig nincs olyan információnk, amely azt tartalmazná, hogy a felújítás veszélybe kerül. A megvalósítandó csomagban benne van.

A polgármester elmondta, 2004 nehéz esztendő lesz. Az önkormányzat háza táján közel 8 százalékkal csökkentek a kiadások, a polgármesteri hivatalban mintegy 7 százalékos leépítést hajtottak végre, a kommunális ellátás területén 3 százalékos a csökkentés. A város töretlen fejlődése továbbra is megmarad. Hogyan érik el mindezt? Egyrészt átütemezéssel, másrészt számítanak a lakosság segítségére. Arra gondolva, hogy ha mindenki a maga területén megteszi azt, amit kell, akkor a település valamelyest könnyebb helyzetbe kerül. A polgármester összefogásra kérte a szentesi polgárokat.

Lovas József


<<< Vissza