<<< Vissza

Idősek otthona a parkerdőben

2004. február 6.

 

"A képviselő-testület decemberi ülésén - javaslatomra - napirendre tűzte a bentlakásos emelt szintű idősek otthona megvalósításának ügyét. A hozzászólások alapján úgy vélem, a testület elfogadta azt a tényt, hogy a város régóta adós időseinek e szolgáltatás - és nem juttatás, nem segély - megvalósításával. Ennek alapján kérem Polgármester urat, hogy az otthon ügyét sürgősséggel a januári ülésünkön tűzze napirendre."

Eddig a levél (előterjesztés) idevonatkozó része, melyet dr. Sipos Ferenc települési képviselő nyújtott be az önkormányzathoz a bentlakásos emelt színtű idősek otthonának megvalósítása ügyében. Kérése meghallgatásra talált. S mint a januári testületi ülésen kiderült, a képviselő nyitott kapukat dönget.

Sipos doktor azt szeretné, ha ebben a ciklusban megvalósulna az otthon. Úgy véli, a képviselők többsége mellette áll. Mint mondta, olyan egyedül élő embereknek épül, akik a szolgáltatást ki tudják fizetni, egyedül azonban nem tudják ellátni magukat. A Somogyi Béla utcai önkormányzati telket javasolta elfogadásra. A beruházásnál közel 100-120 férőhelyes otthon jöhet szóba. A beruházásnál közel 100-120 férőhelyes otthon jöhet szóba. Szentes főutcáján megfagyott egy ember. Úgy hoztak be egy embert a mentők, hogy három napig szenvedett, a telefonhoz sem tudott eljutni. Rajtuk kell segíteni.

A képviselő-testület mellett működő bizottságok - egyéb javaslataik mellett - elfogadásra ajánlották az előterjesztést. Kitételeik: az otthon Szentes város rendezési terve szerint valósuljon meg, s az előkészítő munkák finanszírozására az idei költségvetésből 4 millió forintot különítsenek el. A városrendezési, fejlesztési és környezetvédelmi bizottság kérte, hogy a hivatal vegye fel a kapcsolatot a megyei önkormányzattal és próbálják meg az ottani, már elkészült terveket adaptálni, ezzel a tervezés olcsóbbá tehető.

Dr. Gyenes Ágota véleménye az volt, hogy elöregedő társadalmunkban szükség van az idősek otthonára, hiszen a kórházakban szociális indokok alapján nem maradhatnak a rászorulók. Kálmán János azzal érvelt, hogy az egyedül maradt idős embernek az is megrázkódtatás, ha kikerül a saját, megszokott otthonából, s ha már a településről is el kell költöznie, az külön lelki teher a számára. Ollainé Istvánné elmondta, hogy tíz év alatt tizenhárom ember halt meg a körzetében úgy, hogy senki nem fogta a kezét. Akadt közülük olyan, akire napokkal később találtak rá. Kihangsúlyozta: ne legyen olyan idős ember a városban, aki úgy haljon meg, hogy ajtót ne nyissanak rá.

Móra József annak a véleményének adott hangot, hogy nem szociális otthonra van szükség, hanem idősek gondozó házára. Sok idős ember nem szociális gondoskodást kér, egy olyan tisztességes ellátást, amit ő saját környezetében már nem tud megvalósítani, csak külső segítséggel. 92-93-ban született meg a részletes rendezési tervnek azon része, ahol az épületet jelöli. Alkalmasabb.

Szirbik Imre polgármester elmondta, hogy a két helyszínnek eltérő karaktere. A Somogyi Béla utcai telek egy zajos városközpontú terület, viszont a parkerdő tölgyfákkal beültetett, nyugalmas környezet. (Ez utóbbi szerepel ugyanis a város rendezési tervében.) S ha elfogadják most, mint mondta, eséllyel pályázhatnának központi források elnyerésére. Karikó-Tóth Tibor véleményezte, hogy a város a református egyházzal közös pályázatot nyújtott be, amelyben szerepel idősek otthonának építése. Ezt a témát most mindenki átugrotta. A képviselő megkérdezte: van már tudomása arról a városnak, hogy az a pályázat sikertelen volt? A polgármester válaszában elmondta: a pályázattal kapcsolatban hivatalos információnk még nem hangzott el. A csongrádi otthonban 87 szentesi kapott elhelyezést. Más otthonokban 30-40 szentesi idős ember lehet. Ha ők hazajönnének, máris megtelnének az otthonok. Tehát mindkettőre szükség lenne a városban.

A képviselő-testület szabad utat adott az emelt színtű idősek otthona építésének.

Lovas József


<<< Vissza