<<< Vissza

Szebb, otthonosabb városért
Közös fellépés a rongálások visszaszorítására

2003. november 14.

 
Az önkormányzat két bizottsága, a művelődési és oktatási, valamint az ifjúsági és sportbizottság felhívásban fordult a város lakosságához. Levelükben elsősorban az oktatási intézmények, a témában érintett intézmények, szervezetek vezetőit, munkatársait szólítják meg. A város gyermek és ifjú nemzedékének leghivatottabb ismerőit, akik a legtöbbet teszik azért, hogy gyermekeink Szentes testben és lélekben egészséges, művelt és igényes felnőttjeivé váljanak. Maga a téma sokakat érint. Közreadjuk.

A képviselő-testület szeptemberi ülésén tárgyalta és fogadta el a város közterületein elszaporodott rongálások visszaszorításáról szóló intézkedési tervet. A téma napirendre vételének szomorú aktualitását az adta, hogy a tavasszal és nyáron, különösen a város nagyobb rendezvényeit követően, felháborítóan sok rongálás történt (padok összetörése, virágok kitépdesése, fák kitörése, szemetesek Kurcába dobálása, a strandnak és környékének letarolása).

A város vezetése célul tűzte ki, hogy Szentes szebb, otthonosabb, tisztább, komfortosabb legyen, elsősorban az itt lakók kedvére, örömére és gazdagodására. Azzal ugyanis, hogy szándékéban áll az idegenforgalmat, a turizmust is fejleszteni új, minőségi munkahelyekhez, bevételi forrásokhoz akarja juttatni a lakosságot. Ezért a város vezetése költségvetési lehetőségein, erején fölül is építi, szépíti Szentest, elég utalni a szennyvíz programra, a Kossuth tér felújítására, a parkok, virágok gondozására, vagy a strand fejlesztésére, de azt hiszem még lehetne sorolni az eredményeket. E célok megvalósításának legnagyobb részesei a szentesi emberek, akik pénzükkel és munkájukkal lehetővé teszik a fejlődést.

A testületi ülésen is felmerült: látni kell, hogy a közterületi rongálás világjelenség. Megfigyelhető Magyarország nagy- és kisvárosaiban is. A képviselők elismerték: nem járunk messze az igazságtól, ha a rongálók többségét fiataloknak gondoljuk, akik általában éjszaka, csoportokban, ital vagy drog hatása alatt követik el ezeket a cselekményeket. Biztosan szerepet játszik a rongálás okai között az állampolgári fegyelem csökkenése, a családi kötelékek lazulása, a kilátástalan sorsok, a fel- vagy kitűnni vágyás más módon való kielégítetlensége, a társadalom szélesebb körében a helyes értékrend hiánya, a felnőttek példamutatásának elmaradása, a közömbösség, és még sok más ok is.

Abban a bizottságok tagjai is egyetértettek, hogy a jelenséggel szemben egyedüli helyes módszer nincs. A helyzet javulására egyik napról a másikra nem lehet számítani. A szerkesztőségünknek is megküldött felhívásban megfogalmazták: "Egyetlen esélyünk, ha a lakosságot értékeink védelmében magunk mellé tudjuk állítani. Nem mondva le a felnőttek meggyőzéséről sem, azt gondoljuk, hogy a legfontosabb, hosszú távú eredményeket akkor lehet elérni, ha a gyerekek és fiatalok olyan nevelést kapnak, amelynek során tudatosul bennük, hogy a közterületek mindnyájunké, azok kialakítása, fenntartása, ápolása és tisztántartása milyen sokba kerül, és az erre fordítható összegek végesek. Tanulják meg, hogy a város az ezekre fordítható pénzeszközökhöz közvetve, vagy közvetlenül a lakosságtól jut hozzá, s a rongálások, károk kijavítására költött pénzt a lakosság érdekét szolgáló más céloktól vesszük el. Szilárd meggyőződésünk, hogy a gyerekekkel e fontos dolgokat meg lehet értetni, s ha ez sikerül öt-tíz év múlva kevesebb problémával kell megküzdenünk.

Kérjük, hogy a köztéren történő rongálások visszaszorítását szíveskedjenek nevelési programjukba felvenni és a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő módon foglalkozni a témával. Kérjük köztereink védelmében mutassanak példát, jutalmazzák azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik igényesek környezetükre és tesznek is érte. Ígérjük, hogy munkájukhoz a képviselő-testülettől, a polgármesteri hivatal dolgozóitól is segítséget kapnak, eredményeiket pedig a város nyilvánossága elé tárjuk.

Azt gondoljuk, hogy érzik, a város gondot fordít óvodáira, iskoláira, sportlétesítményeire, számít pedagógusaira nevelőire, sportvezetőire, segíti munkájukat, gondol személyes sorsukra. Kérjük, továbbra is segítsék városunkat és annak vezetését mindnyájunk javára."

A felhívást a bizottsági elnökök, Oltyán Lajos (művelődési és oktatási), dr. Rébeli Szabó Tamás (ifjúsági és sportbizottság) írták alá.


<<< Vissza