<<< Vissza

Gondolatok

2003. november 14.

 
Keresztyénség és gyűlöletbeszéd egymást kizáró fogalmak. A keresztyén erkölcs alapja a Tízparancsolatnak ez a törvénye: "Szeresd felebarátodat, mint magadat". Vagyis: a felebarátot, minden jelző megkülönböztetés nélkül kell szeretni. Nem csak akkor, ha olyan, mint én, olyan fajú, vallású, meggyőződésű, mint te vagy én, hanem akkor is, ha mindenben más. Az Isten törvénye az Ótestamentumban és az Újtestamentumban egyformán. Aki ettől eltér, az bűnt követ el.

**************************************

Deák Ferenc jubileumi év van. Őt idézem: "Jobban tudom szeretni a hazát, mint gyűlölni az ellenségeinket". Ha istenfélő keresztény vagy, keresztyén vagy, egyet kell értened Deák Ferenccel, a haza bölcsével.

**************************************

Ha két tudós bíró egymásnak homlokegyenest másként ítél, melyiknek higgyek? Tanácstalan vagyok.

**************************************

Nagyon nagy nevű tudósok állítják, hogy az univerzum átmérője 70 milliárd fényév. A számról csak annyit, hogy nem semmi. Csak azt nem tudom, még elképzelni sem vagyok képes, hogy hogyan mérték meg, ráadásul ilyen pontosan!

**************************************

Ugyanazok a tudósok állítják azt is, hogy a "világmindenség véges, de nincsenek határai". Más szavakkal: véges, de úgy, hogy végtelen. Attól félek, hogy ez nem tudományos megállapítás, hanem szamárság.

Dr. Imre Ernő


<<< Vissza