<<< Vissza

Idős emberek szebb napja

2003. október 17.

 
Három esztendeje, 2000 tavaszán készült el egy úgynevezett életmódtérkép, azt elemezve kitűnt, hogy a város lakosságának 15 százaléka hatvan éven felüli. Az idős embereket 1987 óta a Gondozási Központ látja el, dolgozói azon vannak, hogy az ellátást mind szélesebb körben lássák el. Szentesen tartós bentlakásos intézmény nem működik.

Miként azt Szebellédi Anna igazgatónőtől megtudtuk, minden évben nagyon sokan várakoznak új fölvételre, szociális étkeztetésre. Várakozók vannak az idősek klubjainak nappali ellátó rendszerére, a tíz ágyas átmeneti szállást biztosító idősek klubja telt házzal működik. Probléma, hogy a környékben lévő idősek szociális otthonai is megteltek, például a nagymágocsi Kastélyotthonban hetvenen várakoznak felvételre.

- Alig mozdul a hely, alig tudunk ágyat kiváltani - így az igazgatónő. - Előfordult már olyan sikerélmény is, hogy az idős, krízishelyben lévő beteget vissza tudtuk integrálni a lakásába. Nem hagyjuk magára, ott is kapja a házi segítségnyújtást, étkeztetést, a jelzőrendszeres készülék is ki van neki telepítve. De már rögtön ott van a helyében egy másik idős ember, aki szociális otthonban tartós elhelyezésre vár. Mindezek ellenére úgy látjuk, hogy a szociális ellátórendszer lefedett. Tehát, ha valaki olyan krízishelyzetbe kerül el, hogy azonnal el kell látni házi segítség nyújtásban, azt biztosítani tudjuk. Mindezt pluszlétszám nélkül csináljuk. Szociális gondozóink, ápolóink 99 százalékban szakképzettek, a létszám stabil. A városnak egyetlenegy ellátórendszere hiányzik, egy tartós bentlakásos intézmény. Minimum egy ötven férőhellyel.

Az idős emberek mentális, pszichikai állapotával is foglalkozunk, a közeljövőben be fogunk kapcsolódni idős kori depressziós, idős kori elbutulás kutatásába is. Ez semmiféle anyagi kiadással nem fog járni az önkormányzatnak, de a Gondozási Központnak sem, mert a kutatást végző orvosok, az egészségügy ellátó rendszer mindent biztosít a részünkre.

Az idősek világnapját október 11-én ünnepelték, amelyen 200 idős embert láttak vendégül. Előbb Szirbik Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket, meleg hangú szavakkal illette az idős embereket, hasonlóan szólt Farkas Sándor országgyűlési képviselő is. Farkasné Márton Katalin, a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának vezetője oklevelet adott át, melyben őszinte nagyrabecsülésüket fejezik ki a Gondozási Központ vezetőjének és munkatársainak az önzetlen segítségért, amit az idős embereknek nyújtanak a városban. A Kiss Bálint Református Általános Iskola tanulói adtak műsort, majd a finom ebéd elfogyasztását követően közös táncos mulatság vette kezdetét. A résztvevők kellemes délutánt töltöttek el együtt, egészen este hat óráig tartott a vigalom.

Szebellédi Anna elmondta, '87 óta minden évben megrendezik az idősek napi ünnepséget, ebben számos támogató szponzorálja az intézményt. Más alkalommal az idősek közül is többen besegítenek a munkákba, virágot locsolnak, tálalásnál szorgoskodnak, hasznosan bekapcsolódnak a klub életébe. Az igazgatónő őket is megjutalmazta egy-egy ajándékcsomaggal.

L. J.


<<< Vissza