<<< Vissza

Messzire jutottak

2003. szeptember 26.

 
A Szentes, nagyhegyi, szőlőbeli, szőlőszéli harmincas évek iskolásai. Pásztor Imre: szülei a Nagykörmöndi út (Szeszfőzde dűlő) kis családi otthonuk környékén földművelő-őstermelőként voltak ismertek. Úgyszintén a piacon is. A fiúk Imre, a szülők példáját követve, szorgalmas tanuló lett. Selmeci, Tóth, Szigeti, Nagyajtósi pedagógusokról vallja: "Hálás vagyok nekik, biztos alapot kaptam, egyetemi tanulmányaimhoz, és későbbi munkámhoz". A Vöröskereszt külügyi osztályvezetőjeként dolgozott.

Kiss Imre: szülei Nagyhegy Nagypaté úti szerény kis házában nevelkedett. Édesapja gépész szakember. Nagy tisztelettel emlékezek Kovács Pál, Tóth László, Ivánovics Mária, Hárs László pedagógusokra. Tiszán-Dunán hajóskapitányként dolgoztam - vázolta életútjában.

Kun László: édesapja vasutas. Nagyhegyszéli családi házuk előtti Nagyvölgy ősgyepén való gyerekjátékokra, sportolási lehetőségekre emlékezik. Életutjához egyéniségeket sorol: "Csajághy Gyula költő, Terney, Gál, Simon tanárok, dr. Papp, Béleteki, Szlapák, Nagy, Kalitska birkózóedzőkre emlékezem". A Szentesen tanultak alapján jutott el a doktori diplomáig, egyetemi katedráig.

A Kun család kiskertjét mezsgye határolta el a mögöttük élő Gaál Sándor csúvár családi otthonától. Az öt gyermekük egyiket, Bálint, - Kun Lászlóval hasonló korú - szintén kitűnő tanuló. Igazolja, hogy arab országokban diplomáciai feladatokat végzett. A "hátsó" szomszéd házban Horváth Imre földművelő hét gyermeke cseperedett fel, indultak életutjukra. Julianna jó tanulása eredménye alapján közalkalmazotti beosztásban tevékenykedett.

Szintén a mögöttük levő telken Bese Lajos cserépvető Kispaté úti sarki otthonában öt gyermek nevelkedett és tanultak a Munkás-sori, Damjanich utcai iskolában. A fiúk Lajos fizikai munkája mellett a városi fúvószenekar helyettes karmestereként tevékenykedett. Technikumi végzettsége alapján tégla-cserépipar vezetőszakembereként dolgozott. László: fazekas, feketekerámiás szakmunkásként szintén zenekari tag volt. Honvéd törzstiszt. A feketekerámia készítésének kitűnő művelője, szakkörvezető. Tisztelettel emlékszik Selmeci István, Kádár Józsefné, Szalai Gyula, Mészáros Gyula tanítókra.

Gulyás Ferenc - malomipari dolgozó - Teréz leánya is Nagyhegyszélről járt iskolába. Jó tanulmányi eredményei alapján vezetőbeosztásokban népszerűen tevékenykedett.

Városszéli diákok. Vass István kubikos Munkás-sori lakásában nevelkedett egyetlen fia, István. Szorgalmas tanulással doktori diplomát, egyetemi katedrát érdemelt ki.

Orosz Árpád a szülei Jókai utcai nádfedeles házukban született. Édesapja a kőműves mesterség ismert embere volt. Árpáddal az első osztálytól a negyedikig együtt tanultunk. Ő ötvennéhány gyerek között kitűnő tanuló volt. További tanulmányainak alapján érdemes lett a budapesti műszaki egyetem vasbetontanszékének vezetésére.

Török László édesapja - az első világháború rokkantja, népzenével felejtett, vigasztalódott, melynek jó művelője volt. A család felsőpárti otthonából a Deák Ferenc utcai iskolába járt. Elemi és felsőbb iskoláiban kitűnően tanult. Ennek alapján a pénzgazdálkodás ismert szakembere lett.

Szorgalmukat, tudásukat a gyengébb, átlagos tanulók is elismerték. A várospereméről, széléről indultak. Életútjuk példaértékű lehet...

Kátai Ferenc


<<< Vissza