XXXIV. évfolyam 35. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Zöld út a megyeházának
 

2003. szeptember 5.


Hosszú évek várakozására tehet pontot hamarosan az országgyűlés. Mégpedig a volt megyeháza ügyében. Ugyanis a dolog mára olyan szakaszához érkezett, amikor végre kellemes hírekről számolhatunk be. Ezt tette Szirbik Imre polgármester is minapi sajtótájékoztatóján.

Mint elmondta, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma annak az előkészítő programnak a részeként, amely címzett támogatásként a megyeházát előtérbe helyezte, olyan kiemelt támogatást adott, hogy az bekerülhetett az ország javasolt programjai közé.


Bővebben


 

Átalakuló dandár
 

2003. szeptember 5.


Dandártábornokká léptette elő a köztársasági elnök szeptember 1-jei hatállyal Kovács Istvánt, aki eleddig ezredesi rangban mint megbízott parancsnok vezette a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandárt. Mindezt tehette Mezei Gábor dandártábornok nyugdíjazása óta. Az előléptetést kinevezés is követte, a vezérkari főnök és a honvédelmi miniszter javaslatára a fent jelzett időponttól Kovács István lett a szentesi műszaki dandár parancsnoka.


Bővebben


 

Bátorító szavak a tanévnyitón
 A Déák Ferenc Általános Iskolában

2003. szeptember 5.


Hosszú forró nyár után, az esőtől egy kicsikét félve a Deák Ferenc Általános Iskola tornatermében tartotta városi tanévnyitó ünnepségét az önkormányzat. Ott voltak sokan a település vezetői közül, Szűcs Lajos alpolgármester, a képviselő-testület tagjai, a város oktatási és művelődési intézményeinek igazgatói. És természetesen jelen voltak a gyerekek, akikért, s akiknek megszólal a szeptemberi becsengetés.


Bővebben


 

Csíky doktor rekordja
 

2003. szeptember 5.


Dr. Csíky László orvos, szobrászművész ismét hallatott magáról. Augusztus 28-án a budapesti Lincoln Galériában állt munkába, hogy bekerüljön a Guinnes rekordok könyvébe. Mégpedig szoborkészítéssel, amit húsz perc alatt alkot meg.


Bővebben


 

Remélem: ezt jó tudni!
 

2003. szeptember 5.


A Magyar Hírlap egyik olvasója arról panaszkodik, hogy hazánkban sorozatos sérelmek érik az "állam és egyház szétválasztásának" eszméjét. De mit is vél ő olyan fokú sérelemnek, hogy azt a sajtó segítségével sokak tudomására kell hoznia?

Azt például, hogy az államfő augusztus 20. alkalmából egy katolikus apátot a Magyar Köztársaság Érdemrendjével tüntetett ki. Meg azt is, hogy egy érsekáldásban részesített egy olyan felújított műemléket, melynek lakói civilek lesznek, s melyben egyházi funkciók nem fognak zajlani.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2003. szeptember 5.


Nem kell minden titkot megfejteni. A legtöbb titok úgyis csak addig érdekes, amíg meg nem fejted.

+++++++++++++++++++++++++

Nem a világot kell megváltoztatni, az olyan, amilyen, sohasem lesz egészen jó vagy egészen rossz. Nekünk, embereknek kell megtanulnunk, hogyan kell a körülményekhez okosan alkalmazkodnunk.


Bővebben


 

Dr. Páhi Ferenc főlevéltárnok
 100 éve született

2003. szeptember 5.


Az idősebb korosztály még jól emlékezhet Páhi Ferencre, a szentesi levéltár egykori vezetőjére, neves hivatali elődömre. Sajnos én már csak szakmai munkáin, tudományos közleményein, ismeretterjesztő helytörténeti cikkein keresztül, és a kortársak visszaemlékezései alapján ismerhettem meg. Gimnazista diákként élvezettel olvastam a Szentesi Életben megjelent "Fejezetek a múltból" című cikksorozatát, izgalommal várva az újabb és újabb történeteket Szentesről. A köz szolgálatában eltöltött életútját e megemlékező cikk írására készülve ismertem meg behatóbban, amelyet tisztelettel ajánlok a ma élő szentesiek figyelmébe.


Bővebben


 

Bereklaposi városszéle
 

2003. szeptember 5.


Szentes Kisér alacsony terepéről a Dugonics - vagy - Kasza utca enyhén emelkedő vonalát a Lőrinc utca keresztezi. Hajdan az árvizek járását megfigyelő, ismerő emberek erre a kiemelt szintre telepedtek. Bereklapos Mentő utca közötti területének kötött talajából nagyméretű vályogot vertek. Ebből építették meg nyeregtetővel, hódfarkú kézi cseréppel fedett házaikat, véggel a Kurca, Tisza irányába.


Bővebben


 

A város vagyona
 

2003. szeptember 5.


Augusztus utolsó rádiós fogadóórájának vendége Szilvássy Árpádné, a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási csoportvezetője volt, aki többek között a vagyongazdálkodásról, a szociális lakások építéséről, és az önkormányzat tulajdonában álló termőföldek és kiskertek bérbeadásáról beszélt a hallgatóknak.

Mint a csoportvezető elmondta, ők nem döntenek, csak előkészítik a beruházási terveket, az ingatlanok vételét, eladását a képviselő testületnek, akik azután megvitatják a felvetéseket. A csoport a közelmúltban több pályázatot is beadott, többek között a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz és a Minisztériumokhoz.


Bővebben


 

Megújulnak a város útjai
 

2003. szeptember 5.


1970-ben Szentes utcáinak 35 százaléka volt szilárd burkolata, ez a szám mára már szinte teljesen 100 százalék. Ezeket az utakat természetesen egy idő után, a megnövekedett forgalom miatt fel kell újítani.

Az utóbbi időben jelentős összeget fordított a város ezeknek az utaknak felújítására. Mint Sáfrán Bálint a Polgármester Hivatal Műszaki Osztályának Főmunkatársa elmondta a közelmúltban készült el a Négyessy László, Esze Tamás utcákban illetve a Nagyvölgy soron a burkolatfelújítás, jelenleg pedig az Ady Endre utcán folyik az aszfaltozás.


Bővebben


 

Szemetes ügyeink
 Megkérdeztük az illetékest

2003. szeptember 5.


Lapunkban is megírtuk, bevezetésképpen a város három pontján (a Klauzál utcai lakótelepen, az Apponyi téren és a Kertvárosban) szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas színes konténereket helyezett el a városellátó intézmény. Azokba szétválogatva, az alábbi csoportosításban gyűjtik a hulladékokat: fehér üveg, színes üveg, papír, műanyag (palack és fém italos dobozok).

A lakosság érdeklődéssel figyeli az új hulladékgyűjtőket. (Arról a Mozaik internetes újság Társalgó rovatából is meggyőződhetünk.) Elhangzott a kérdés is:

- A környezetvédelmen kívül mit nyer a város a szelektív gyűjtésből?


Bővebben


 

Gólyatábor a kollégiumban
 

2003. szeptember 5.


Szép és hasznos hagyományt követ a Terney Béla Középiskolai Kollégium azzal, hogy évről-évre gólyatábort rendez a leendő kollégistáknak. A tanévkezdést megelőző eseménydús hétvége közel hozza egymáshoz az ország különböző részeiből érkező diákokat, akik vállalják a kollégiumi életet.

A felsőbb évfolyamosok a tanévkezdés előtt, vasárnap költöztek be, a kilencedikesek - majdnem teljes létszámban - már pénteken elfoglalták szobáikat.


Bővebben


 

Gyermektábor Káptalanfüreden
 

2003. szeptember 5.


A Szabadidős Sportklub a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium által kiírt pályázaton 30+2 fős térítés nélküli táborozást nyert.

A részvevőket a szociális rászorultság alapján válogattuk össze, a származást nem vettük figyelembe. A kis csapatot a Gágyor házaspár vezette, akik gyakorlott táboroztatók, és gyermekbarátok. A tábor augusztus 18-23-ig tartott Káptalanfüreden egy nagyon jól berendezett ifjúsági táborban. Szinte minden nap volt közös program, nagyobb részük Zánkán


Bővebben


 

"Perzselő szomjat kelteni a jóra"
 Töprengések a katolikus iskoláról II. rész

2003. szeptember 5.Szellemi, kulturális gyökerek nélkül, a hagyományok ismerete nélkül a felnövekvő generációban egy "lebegő" életérzés alakulhat ki , mely azt sugallja , mintha a világ - a most, bennük általuk összeállított - , azonos lenne a valósággal. A gyermeknek úgy kell megismernie környezetét, a világot, hogy valaki bevezeti abba. (Vö. Mester és tanítványok kapcsolata)


Bővebben


 

Szentesi hidászok a Tiszán
 A főváros után Szolnokon vernek hidat

2003. szeptember 5.


A szeptember 5 - 6-án megrendezésre kerülő V. Szolnoki Gulyásfesztivál egyik fénypontja lesz a március 14 - 16 között, Budapesten a parlament előtti Duna szakaszon megépített és nagy sikert aratott "Európa-híd" kistestvére, melyet a szentesi a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki dandár katonái építenek meg Tiszaliget és Városháza között Szolnokon, a Tiszán.


Bővebben


 

Emléktorony
 

2003. szeptember 5.


Lakos József mártírhalált halt volt rendőrkapitány születésének kilencvenedik évfordulóján megemlékezést tartanak a Daru utca és a Somogyi Béla utca által bezárt téren. Ott helyezik el jelképesen a Szent György kápolna (Emléktorony) alapkövét. Amint azt a rendező Lakos József Baráti Társaság ügyvivőjétől, lovag Imre Károlytól megtudtuk, az ökumenikus kápolna a háborúk és a mindenkori erőszak áldozatainak emlékére, Isten dicsőségére épül. A megemlékezésen magyar és külföldről érkező zarándokok is részt vesznek.


 

Köszöntjük a város historikusát
 

2003. szeptember 5.


Képünkön: Labádi Lajos, a város historikusa

Velük együtt köszöntöm őt, a szegedi tanárképző főiskolán volt történelem szakos, kedves tanítványomat, aki első éves korától kezdve a tanszéki tudományos diákkör aktívan és eredményesen munkálkodó tagja volt. Tanárai becsülték őt tudásáért, szorgalmáért, a tanszék hírneve érdekében végzett önzetlen munkájáért. Diáktársai szerették őt közvetlen, szerény, de egyenes, nyílt egyéniségéért, segítőkészségéért, kedves, közvetlen humoráért, tisztelték őt eredményeiért és büszkék voltak sikereire. Ennek legszebb bizonyítéka, hogy még most is évenként családostól találkozik legkedvesebb csoporttársaival.


Bővebben


 

Az első flotta (6.)
 

2003. szeptember 5.


Az út legkegyetlenebb része következett. A süvítő szél és az óriási hullámok többször az oldalukra döntötte a hajókat. A jéghideg sós víz átvágott a fedélzeten és a réseken lecsorgott a fegyencekre.

Egy alkalommal (decemberben) három hajó veszélyesen közel került egymáshoz a sűrű szürke ködben és csak lövések és harangok hangjával tudtak egymás helyzetéről tudomást venni.

A ködöt a naplóleírások szerint hó és jég váltotta fel. A fegyencek egy szál pokrócba göngyölödve vacogtak a fedélzet alatt.


Bővebben


 

Színház - felnőtteknek, gyerekeknek
 A művelődési központ bérletes előadásai

2003. szeptember 5.


A Szentesi Művelődési Központ a 2003/2004-es évadra meghirdette bérletes előadásait. A programok összeállításánál külön-külön is megcélozták a felnőtt és a gyermek közönséget, valamint a komolyzene iránt érdeklődőket.

A Tóth József-bérlet összesen hat színházi pódiumjellegű előadást tartalmaz. Így Békeffi-Stella: Janika című vígjátékát. A darab szereplői: Pápai Erika, Nemcsák Károly, Szacsvay László, Sajgál Erika, Kovács István, Haumann Petra, Kelemen István és Fehér Gyula.


Bővebben


 

Kirándulás a hűség városába (2.)
 

2003. szeptember 5.


Július 31-én a reggeli után utunk először Brenbergbányára vezetett. A hely nevezetessége, hogy itt nyílt meg Magyarország első szénbányája. Először megnéztük a Szent Borbála-templomot, az országban egyedül itt található alatta presszó. Majd a volt gépházban megnéztük a bányászati kiállítást. Útban visszafelé először megálltunk az Ágfalvi bányatónál, majd a lővérek lábánál a Taródi-várnál. A busszal elég nehezen tudtuk megközelíteni a szűk utcák miatt.


Bővebben


 

Szezonzáró strandbuli!
 

2003. szeptember 5.


Augusztus 30-án a nyári szezon utolsó szombatján egész napos programmal várta vendégeit a ligeti uszoda.

A szó legszorosabb értelmébe véve is az utolsó felhőtlen nap volt a diákok életében, mert ezen a napon még hőség várta a strandolókat, és a tanévnyitók előtt ez volt az utolsó nyári szüneti nap. Ezzel a nappal nemcsak a nyári szünetnek lett vége, hanem a strandi főszezonnak is.

A programok között szerepelt medencebuli, éjszakai csúszdázás és más meglepetések.


 

Kábszeres horgász
 

2003. szeptember 5.


Büntetőeljárást indított a szentesi rendőrkapitányság egy fábiánsebestyéni és egy szervári személy ellen társtettesként elkövetett, készpénzt helyettesítő fizetőeszközzel való visszaélés bűntette miatt, akik augusztusban ezerforintos étkezési utalványokat hamisítottak. Az elkövetők a kibocsátónak ezzel 100 ezer forint értékű kárt okoztak.

Garázdaság miatt indult eljárás két gyermekkorú szentesi fiatal ellen, akik az elmúlt pénteken megállítottak az utcán egy szintén gyermekkorú kerékpárost, akinek járművét megrángatták, majd megütötték a bringást.


Bővebben


 

Kettő-kettő a sötétben
 

2003. szeptember 5.


0-2-es vendégvezetésnél már csak a legkitartóbb szurkolók maradtak a pálya körül az elmúlt hétvégi Szentes-Kazincbarcika NB II-es labdarúgó-mérkőzésen, ám a végén mégis vastaps kísérte az öltözőbe Máricsékat. De ne ugorjunk ennyire előre. Kellemetlen, szeles időben kezdődött a találkozó, melynek első perceiben a hazaiak léptek fel kezdeményezőbben. Ahogy teltek-múltak a percek, úgy vette át a játék irányítását a vendéggárda, majd magabiztosabb játékuk gólt is eredményezett.


Bővebben


 

Diákolimpia, szuperkupa
 

2003. szeptember 5.


Augusztus 24-29-e között a Szilver TSE táncosai diákolimpián vettek részt Zánkán, ahol kiemelkedő eredményeket értek el.


Bővebben


 

Szállj el, kismadár
Bajnoki ökölvívó mérkőzés Szegeden

2003. szeptember 5.


Szeptember 6-án az Újszegedi Sportcsarnokban rendezik meg Erdei Zsolt ökölvívó mérkőzését, melyen az interkontinentális bajnoki cím megvédése a cél. Az eseményt a Szentesi Hungerit Rt. is támogatja. Mint Magyar József a társaság vezérigazgatója elmondta Madár nagyon kiváló sportoló és szimpatikus versenyző, aki ráadásul szentesi barátnője révén a városhoz is kötődik. Felmerült a lehetőség, hogy esetleg Szentesen rendezik meg a címmérkőzést, azonban ez a felvetés hamar köddé vált, mivel a város nem rendelkezik olyan hellyel, ami be tudná fogadni a várhatóan igen nagy számú nézősereget.


Bővebben


 

Sporhírek röviden
 

2003. szeptember 5.


Rögbi-rajt... Indul a 2003-2004-es bajnokság

Díjlovaglás... Sóskúton augusztus 23-24-én, kétnapos országos minősítő versenyt rendeztek díjlovaglók számára.

Tizenhat között a Szentes... A Magyar Kupa mérkőzésen Felcsút-Szentesi TE 1-2.

Hétfőn jön a Békéscsaba... Remek rajt, folytatás itthon.

Szárnyal a Kinizsi... A megye III osztályban is a harmadik fordulót rendezték.


Bővebben


 

Készülnek a hölgyek is!
 

2003. szeptember 5.


Július 8-án kezdte a felkészülést az újra Hungerit-Szentes néven szereplő női kézilabdacsapat Pengő László irányításával. A tavalyi bajnokság bronzérmese két új játékossal erősödött, hiszen a sokszoros válogatott Tóth Andrea, és a junior válogatott Hőnig Ágnes is Szentesen folytatja pályafutását. A gárdától távozott Arató Judit, ő a tanulmányainak szentel több időt a jövőben.


Bővebben


 

Emberölés Szentesen?
 

2003. szeptember 5.


Feltehetően gyilkosság áldozata lett egy 80 esztendős hölgy Szentesen. Az idős néni háziorvosa szerdán, a kora esti órákban hívta fel a szentesi rendőrség munkatársait, hogy segítsenek bejutni az asszony lakásába, aki nem ad életjelet magáról.


Bővebben


 

Családi események
 

2003. szeptember 5.


Született: Nyíri Dániel Zoltánnak és Csécsy Anna Máriának (Apponyi tér H. ép.) Boglárka Éva...


Bővebben


 Vissza a legfrissebb számokhoz