<<< Vissza

Csak helyesen!

2003. február 21.

 

A "helyesírás" általában nem tartozik a gyermekek kedvenc tantárgyai közé. Örvendetes, hogy szép számmal vannak olyan iskolások, akik ügyesen eligazodnak a helyesírási szabályok útvesztőiben. Mindannyian tudjuk, hogy nincs könnyű helyzete annak, aki egy-egy feladatlap kitöltésekor hibátlan megoldásra törekszik.

Az általános iskolás diákok minden évben összemérik tudásukat e téren. Közel 80 gyermek gyülekezett a Damjanich János Általános Iskolában az elmúlt héten a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megnyitóján.

Ez a rendezvény napjainkban is bizonyítja, hogy mennyire nélkülözhetetlen a nyelv pontos ismerete a mindennapi életben. Rávilágít arra, hogy a nyelvi, helyesírási szabályok pontos használata nagymértékben fejleszti a gyermekek gondolkodó, problémamegoldó képességét.

A fiataloknak először a tollbamondáskor kellett dönteniük arról, hogy a szöveg írása hogyan helyes. A feladatlap kitöltésekor viszont fontos szerepe volt az értő olvasásnak, illetve az elsajátított elméleti tudás gyakorlati alkalmazásának. Minden versenyzőt dicséret illet. A feladatlapok és az összesített eredmények megtekinthetők a www.szentesinfo.hu/mozaik internetes újság lapjain.

Helyezettek, 5. évfolyam: 1. Papp Tímea (Koszta isk., felkészítője: Tóthné Hlavács Mária), 2. Szécsi Mónika (Petőfi Sándor isk., Fári Andrea), 3. Muzsik Erzsébet (Forray M isk. Szegvár, Rozgonyiné Sz. Mária).

6. évfolyam: 1. Olasz Balázs (Koszta isk., Takács Lászlóné), 2. Pongó Zsófia (Petőfi isk., Fári Andrea), 3. Raffay Rea (Klauzál isk., dr. Keresztesné Farkas Erzsébet).

7. évfolyam: 1. Varga Viktória (Koszta isk., Tóthné Hlavács Mária), 2. Hernyik Dóra, 3. Bujdosó Dániel (mindketten Petőfi isk., Fári Andrea).

8. évfolyam: 1. Volosin Márta (Petőfi isk., Fári Andrea), 2. Molnár Kata (Koszta isk., Tóthné Hlavács Mária), 3. Dékány Marianna (Petőfi isk., Fári Andrea).  

A verseny megyei fordulójának is a Damjanich János Általános Iskola lesz a házigazdája, amelyet április 26-án rendeznek. Ide a területi verseny I. helyezettjeit várják.

Kis-Rácz Antalné
közoktatási szakértő


<<< Vissza