<<< Vissza

Kérdez a képviselő

2003. február 21.

 

Farkas Sándor, Szentes és térsége országgyűlési képviselője nemrégiben írásban interpellált a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma első emberéhez a Petőfi Szálló épületének megmentése érdekében. Görgey Gábor miniszter minap érkezett válaszában arról tájékoztatta a fideszes honatyát, hogy a 19. századvégi magyar szecesszió eme jeles építészeti emléke - Komor Marcell egyik legjelentősebb korai munkája - jelenleg nem áll műemléki védettség alatt. Annak hiányában a szaktárcának nincs lehetősége a közvetlen beavatkozásra. A miniszter válaszában utal arra, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Regionális területi irodájától  kapott értesülései szerint a hivatal tervezi az említett adminisztratív lépés megtételét.

A kulturális tárca vezetőjének leveléből az is kitűnik, hogy jól ismeri az épület körüli rendezetlen tulajdonviszonyokat. Tudomása van arról, hogy a Tóth József Színházterem a városé, míg a szállórészt az Állami Vagyonügynökség a '90-es évek elején értékesítette. A miniszter megfogalmazása szerint a szálló új tulajdonosa sem az épület hasznosításáról, sem állagmegóvásáról, karbantartásáról nem gondoskodott. Ugyanakkor az elmúlt évben elkészült az épület hasznosítási, helyreállítási terve, melyhez az illetékes hivatal megadta a szakhatósági hozzájárulást.

Görgey Gábor leszögezi: a jelen helyzetben a tulajdonos vagy az épületben tulajdonjogot szerző tehet lépéseket az épület megóvása érdekében. Tudomása szerint Szentes város önkormányzatának szándékában áll a teljes épület tulajdonjogának megszerzése és későbbi hasznosítása. Ugyanakkor a miniszter rámutatott: a helyi építési hatósági feladatokat is ellátó polgármesteri hivatal jogi úton felléphet az épület állagvédelme érdekében, valamint kezdeményezheti a műemléki védelem alá helyezést. Görgey Gábor hangsúlyozta: ez az előfeltétele annak, hogy a tulajdonos műemlékvédelmi célú központi költségvetési támogatásért folyamodhasson.

A szaktárca vezetője levelében annak a reményének adott hangot, hogy a szentesi Petőfi Szálló értékes épülete mielőbb műemléki védelem alá kerül. Görgey Gábor szerint azonban az épület megóvásában érdekelt és érintett helyi szervezetek aktív fellépése és szerepvállalása nélkül semmi esély nincs az épület megmentésére és későbbi hasznosítására.

Farkas Sándor országgyűlési képviselő ez utóbbi gondolattal teljes mértékben egyetért, a miniszteri választ elfogadja.


<<< Vissza