<<< Vissza

Megőrzik az értékeket
Kiadványok gazdája

2003. február 21.

 

Tímár Ferenc tanár, számítástechnikai vállalkozó az oktatáson és forgalmazáson kívül lassan tíz éve foglalkozik kifejezetten szentesi vonatkozású könyvek, a város hagyományait őrző zenei CD-k, számítógépen használható HTML-multimédiás CD-kiadványok szerkesztésével és kiadásával. Munkatársaival 1996 óta szerkesztették a Város Hivatalos Honlapját, 2001-től pedig Szentes első internetes újságját, a Szentesi Mozaikot. Tímár Ferencet elsőként az indulásról, a városhoz való kötődéséről kérdeztem.

- Először is el kell mondanom, hogy nem Szentesen születtem - kezdi a beszélgetést. - De itt voltam diák, majd itt tanítottam. A középiskolás évek élményei, a tizenöt éves tanárkodás alatt kötött ismeretségek, barátságok azonban idekötnek.

- Mivel kezdődött ez a tevékenység? Milyen kiadványok jelentek meg?

- Az első könyv, aminek szerkesztésébe belevágtunk, a Szentesi ki kicsoda és városismertető (1996) volt, amelynek rendkívül gazdag az adattartalma, de úgy érezzük, kivitelezése sem szégyellni való. Ezt követte a Szentesi alkotóművészek (1997), a Petrák-krónika (1997), majd Szentes helyismereti kézikönyve és CD-je (2000). De a sok közül meg kell említeni a Petőfi Sándor Általános Iskoláról szóló digitális anyagot, Majtényi András 2001-es jubileumi koncertjét megörökítő multimédiás kiadványt és a Pengető Citerazenekarról készült CD-t. Fontosnak tartom, hogy az ilyen értékeket ne hagyjuk elveszni, inkább őrizzük meg őket.

- Mi vezérli egy-egy ilyen kiadvány, CD elkészítésekor, mi a cél?

- Egyrészt szeretem csinálni, de ami fontosabb: Szentesen láttam olyan értékeket, nyilvánosságot érdemlő anyagokat, amelyek csak méltatlanul szűk körben hozzáférhetők, vagy amelyekről egyáltalán nem tudnak a szentesiek. Úgy éreztem, ez ellen tenni kell, már csak helyzetem miatt is, hiszen itt rendelkezésre állnak a szellemi és technikai feltételek ahhoz, hogy ezek a szentesi értékek - akár hagyományosan, akár digitálisan - megjelenjenek és fennmaradjanak.

- Milyennek látja a közönség érdeklődését az ilyen anyagok iránt? Mekkora az igény ezekre a kiadványokra?

- Az igény még meglehetősen szerény, de bízom benne, egyszer még jobb lesz. A vállalkozás ezen része természetesen nem nyereséges, mégis csinálni kell, abban a reményben, hogy idővel a szemlélet, az értékrendszer is változni fog és a nagyon populáris értékek mellett ezeknek is nagyobb szerep jut.

- Mi a helyzet a város honlapjával, Internet-elérhetőségével kapcsolatban?

- A januári állapot, amikor különböző okok miatt sem a város honlapja, sem a Szentesi Éet nem volt elérhető az interneten, megszűnt. Úgy éreztük, kell hogy legyen a városban annyi energia, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Már csak virtusból, magunk miatt is.  Méltatlannak tartottuk, hogy a város értékei elérhetetlenek. Így most Szentes város igényes formában jelenik meg az interneten, a Szentesi Éet pedig hétfőnkénti frissítéssel teljes egészében megtalálható. Aki megnézi, nem fog miatta szégyenkezni.  A honlap friss tartalma és minősége azért is fontos, mert bár az Internet igazi hasznát nem mindenki látja még, később ez alapján fognak megítélni bennünket.

P. K.


<<< Vissza