A 18. századi Szentes mindennapjai

Két icce jog

„Haldoklik a jog!” - állította nemrég a rádióban egyik ismert színészünk. Szíven ütött ez a vélemény, és eszembe juttatta az elmúlt hetekben, hónapokban a jogról, az igazságról és az erkölcsről hangoztatott különböző véleményeket, melyeken néha mosolyogtam, néha ráncoltam a homlokom, de mindig megnyugtattam magam, majdcsak elcsitulnak az indulatok és az emberek elfelejtik a méregből vagy a túlfűtött hangulat hatására hangoztatott véleményeiket. De erre az utolsó mondatra már sem mosolyogni, sem legyinteni nem tudtam.

Ez a megdöbbenés késztetett arra, hogy Szentes városában a 18. században megtörtént eseteket meséljek el a kedves olvasóknak, melyek különösebb magyarázat nélkül is jelzik, hogy városunk lakói miként értelmezték az erkölcs, az igazság és a jog egymáshoz való viszonyát.

Mielőtt az első történetre sor kerülne, azt világosan látni kell, hogy e városban is, ahogy akkor minden közösségben, a becsületükre vigyáztak az emberek a legjobban. Ha bárki úgy érezte, hogy becsületében megsértették azonnal elégtételt követelt, hiszen a becsületét vesztett embert kiközösítették, kiprédikálták az Isten házában, sőt a városból is kiutasíthatták, ha nem sikerült becsületét megvédeni.

Történt az 1774. esztendőben, hogy az egyik családnál elfogyott otthon a bor. Felkapta az asszony a kulacsot és a közeli kocsmába ment, hogy két icce bort vásároljon. Adott is a kocsmáros, de szűk volt a kulacs szája ő pedig lusta volt a szögről a tölcsért leakasztani. Ezért csak úgy öntötte volna a bort a kulacsba, de az első icce bornak a nagyobbik része a kulacs helyett a földre csorgott. Rászólt az asszony a kocsmárosra, használjon már legyen szíves tölcsért, vagy ha nem, legalább lassan öntse azt a drága nedűt. Megharagudott a kocsmáros, hogy őt egy asszony a kocsmában iddogáló vendégek füle hallatára kioktatta és súlyos káromlások között még jobban meglöttyintette a kupát, melynek következtében a bor ugyancsak a földre folyt. Az asszony ezt sem hagyta szó nélkül, melyre válaszként a kocsmáros még meg is verte.

 A káromkodás egyébként is büntetendő volt, mivel különösen alkalmas volt arra, hogy valakit ezzel becsületében megsértsenek, a verés pedig ma is testi sértésnek számít, ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy a megsértett asszony a becsületes törvényszékhez fordult panaszával. Tanúk voltak éppen elegen az eset leírására, az asszony pedig nem volt rest, a kéticcés kulacsot is magával vitte kérvén a város bíráit mérjék már meg mennyi bor van abban a kulacsban, hiszen neki két icce bor árát kellett megfizetni. A város törvényszéke gyorsan ítéletet hirdetett. A kocsmárost káromkodásáért és az asszony megveréséért harminc pálcára és az asszony megkövetésére ítélték. Azért pedig, hogy kevesebb bort mért a kulacsba, mint amennyinek az árát követelte a kocsmárosságtól is megfosztották. Nem is találjuk e kocsmáros nevét a későbbi évtizedekben sem a város kocsmárosai között.

 A város bírái gondoskodtak arról, hogy csak megbízható, hivatalát jól teljesítő ember szolgáljon a város lakosai számára.

Talán még sincs olyan távol egymástól az erkölcs, az igazság és a jog.

Homoki-Nagy Mária