Csirkék az unióban

A kínai és a vietnámi baromfi behozatala igencsak felzaklatta a magyarokat. El kell mondani, jogosan. Ezzel kapcsolatban kapta a kérdést minapi rendezvényén a téma ismerôje, Farkas Sándor országgyûlési képviselô.

A parlament mezôgazdasági bizottságának elnöke elmondta, hogy a baromfitermékek nem közvetlen Magyarországra irányultak, hanem Nyugat-Európába. Így Belgiumba, Hollandiába és Liechtensteinbe kerültek, onnan jutott Magyarországra a szállítmány.

– Az érdekesség, hogy a veszélyes antibiotikumokat tartalmazó szer, ami a csirkékben megtalálható, ott, az európa uniós normák szerint a tûréshatáron belül van. A magyar Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szerint pedig annál jóval kevesebb a megengedett. Nálunk sokkal szigorúbbak az elôírások, mint az európai uniós országokban. Ez bizonyos értelemben megnyugtat bennünket – mondta Farkas Sándor.

Felvetôdhet a felelôsség kérdése is. Hogyan kerültek ezek az áruk az országba? Hogyan terítették? Az országgyûlési képviselô a következôket válaszolta:

– Valószínû, hogy az áruterítéssel nem várták meg a vizsgálatok eredményét. Mindez óriási gondot okozott a magyar piacon, a vágóhidak továbbra is levágták és levágják a csirkéket, ugyanakkor a magyar baromfipiac 40 százalékkal beszûkült. Ez láthatólag komoly gondot okoz majd. A minisztériumban külön munkacsoport állt fel a probléma rendezésére, hogy megoldást találjanak ez ügyben. Hangsúlyozom, nem Európában probléma ez, nálunk probléma. Mégis elgondolkodtató az, hogy a magyar állategészségügyi szabályok, rendeletek szigorúbbak az Európai Unió államaiban használatos szabályoknál.

Tovább elemezve a kérdést Farkas Sándor kijelentette, hogy véleménye szerint ez is azt támasztja alá, hogy a magyar kutatás és fejlesztés valóban magyar színvonalú. Ezen a területen példaértékûnek nevezte a magyar állategészségügyet, a takarmányozásról és a növényegészségügyrôl szóló törvényeket. “Európában nincs hozzá hasonló. Ilyen szempontból némileg elôrébb járunk. Tehát megfordítható az export-import mozgása. A törvények védik a termelôket, a fogyasztókat – fogalmazta meg a honatya.

(lovas)