Szorgalmas emberek élnek Felsôpárton

Képaláírás:

Hornyik László

Dunaháti-Vas Pálné a virágüzletben (Fotó: Vido)

Felsôpárt. Szentes északi városrésze. Körülbelül ötezernégyszáz ember él itt. Hozzá tartozik Hékéd is.

– Általában kispénzû, mezôgazdaságból élô emberek lakják, akik fô foglalkozásuk mellett fóliázással, állattenyésztéssel vagy saját kertjük mûvelésével egészítik ki jövedelmüket – meséli Hornyik László helyi képviselô. A városatya 1976 óta él a városrészben, felesége ott is gyermekeskedett. A házasságukból öt gyermek született. Életünk egy nyitott könyv – folytatja a beszélgetést. Talán ezért is választottak engem a hét pályázó közül. Mind az öt gyermekem a Damjanich Utcai Általános Iskolába járt. Az intézménytôl máig nem szakadtunk el, korábban a szülôi munkaközösség, most az iskolaszék aktív tagja vagyok. Talán a gyerekeimen keresztül döntöttek úgy, hogy képviseljem ügyeiket.

– Kik lakják Felsôpártot?

– A város legkisebb választókerülete az enyém. A lakosság igen vegyes összetételû. A Kiss Ernô soron általában fiatal, középkorú házaspárok élnek, hozzánk hasonlóan sok gyerekkel. Mintha arrafelé sokat járt volna a gólya. Sok az idôs ember és a nagycsaládos. Az, hogy három gyermeke van valakinek, szinte természetes. Több olyan házaspár is él a környéken, akinek hat gyermeke van.

– Milyen gondokkal keresik általában?

– Elsôsorban a szennyvízelvezetés okoz gondot a városrészben. Fôként a Kiss Ernô utcában élôknek és a környékbelieknek a problémája. Ez elvileg már egyszer a költségvetésben szerepelt, csak nem jött össze a pénz. Sajnos az idén sem tudjuk megoldani a dolgot, mert nincs rá forrás. Jövôre talán... Az ott élôk több mint ötven százaléka hitet tett amellett, hogy ha megépül a gerincvezeték, rácsatlakoznak. Az eredeti elképzelés szerint 2003-ig Felsôpárton az összes részre meglesz a rácsatlakozási lehetôség. A másik sarkalatos pont a járdák állapota. Négy utcaszakasz adott be pályázatot, a programban mind a négy nyert, október közepére-végére várhatóan kész is lesznek vele.

Hallhattuk többektôl is: a társadalmi élet központja errefelé az iskola. Rendezvények sora kínál oktatási, valamint kulturális és egyéb kikapcsolódási lehetôséget az intézményben. A különbözô ünnepek eseményei is ott zajlanak. Azon kívül számos más lehetôség nyílik arra, hogy összejöjjenek az emberek. Például beszélgetni. Ilyen hely lehet a Dózsa György u. 124. szám alatti virágüzlet. Dunaháti-Vas Pálné – a tulajdonos – itt született, itt nôtt fel a városrészben. Harmincöt évig szülésznôként dolgozott. Elônyugdíjjal ment el a munkahelyérôl, de már elôtte is foglalkozott virágokkal, megvolt a boltja. Két lánya, négy unokája és a virág teszi szebbé az életét. Azt mondja: mindig is szerette a növényeket. A szakmájából eredôen, és az üzletbôl is nagyon sok embert ismer.

Talán rosszkor érkezünk: Mária napkor tele a bolt. Az emberek válogatnak, majd leadják a rendeléseket. Ami mindjárt feltûnik, hogy türelmesek egymáshoz.

– Milyen az itt élô lakosság?

– Igen szorgalmas nép lakja a városrészt. Mindenki becsületes munkával próbál megélni. Keményen megdolgoznak a mindennapi betevô falatért. Valaha módosabb emberek laktak erre. Mára sok minden megváltozott, de az emberek szép lelke megmaradt. A szegénységünket pedig nem szokás hangoztatni.

Lovas József