Milliók a gázközmûvekért

A képviselô-testület szeptember 7-ei ülésén Szirbik Imre polgármester szóbeli tájékoztatójában hangzott el – többek között – az, hogy a Parlamentben végre döntés született a gázközmûvagyon kérdésében. Ez ügyben Szentest 217 millió forint illeti meg, abból szeptemberben 116 milliót készpénzben, a többit pedig értékpapírban adja ki a kormányzat. A pénz egy része már megérkezett a hivatal számlájára.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtárpártoló és közmûvelôdés támogató pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok részére. A könyvtári és közmûvelôdési érdekeltségnövelô céllal meghirdetett pályázaton Szentes 500 ezer forintot nyert. A támogatás összege csak a fent említett célkitûzés megvalósítására fordítható.