Oktatják a lelki egészséget

Egyre gyakrabban, s szerencsére egyre többfelé követik azt a szemléletmódot, amelyben a beteg, rászoruló ember nem pusztán szociális vagy egészségügyi “munkadarab”, hanem érzelmekkel, gondolatokkal, félelmekkel vagy reményekkel teli személy. A régi típusú segítés és orvoslás tehát a múlté. Új szemléletre s az új szemlélet oktatására van szükség. Szebellédi Anna, a gondozási központ igazgatója többek között ezért is érezte fontosnak a szakirányú felsôfokú mentálhigiénés asszisztens képzés megszervezését. Egyre több a rászoruló, nem véletlenül állítják a téma ismerôi, hogy a szociális szféra az elkövetkezô években még legalább 6-8000 szakembert képes “felszívni”. Kell tehát a jól képzett segítô.

Tavaly beindult a szakirányú felsôfokú mentálhigiénés asszisztens szakképzés, ám ennek elôzményei korábbi esztendôkre nyúlnak vissza. 1998-ban a Békéscsabai Regionális Munkaerôfejlesztési Központ (BRMK) és a Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola közremûködésével szociális gondozó és ápoló oktatás folyt Szentesen, amirôl akkor lapunk is beszámolt. A képzés bázisa a gondozási központ volt, az intézmény három dolgozója tanította a nélkülözhetetlen ismereteket, a szakmai gyakorlatok a kórházban és a családsegítô központban zajlottak. Szoros kapcsolat alakult ki a békéscsabai központtal, így 2000 nyarán újból megkeresték a gondozási központot, a mentálhigiénés asszisztens képzés beindítására.

Szirbik Imre polgármester engedélyezte ennek megvalósítását, így a Szentes környékén dolgozó 18 fô megkezdhette tanulmányait. A gondozási központ kilenc munkatársa sajátítja el a lelki egészségvédelem módozatait, de érkeznek Csongrádról, Tömörkényrôl, Szegvárról, Derekegyházról és Mindszentrôl a szociális területen dolgozók. A képzést a munkaügyi központ 90 %-ban finanszírozza, a fennmaradó 10 százalékot (20 000 Ft) a hallgató két részletben egyenlíthetik. A tanfolyam a gondozási központon belül zajlik, így az intézményben az oktatással kapcsolatos rezsiköltséghez 80 ezer forinttal hozzájárul a BRMK. Ez az intézménynek szerény, de kézzel fogható saját bevételi forrás.

Az oktatott tárgyak és az azt tanító szakemberek garanciát jelentenek a képzés magas színvonalára. A tanfolyam 2000. november 24-én indult, s a hallgatók ez év szeptember 5-én záróvizsgán adnak számot tudásukról. Elôtte szakdolgozatot írnak, amit bizottság elôtt védenek meg. A bizonyítvány megszerzése után a szakdolgozókat a bérlistán magasabb, E kategóriába kell átsorolni – hangsúlyozta Szebellédi Anna, az oktatás egyik koordinátora.

S hogy miért fontos a mentálhigiénés asszisztens képzés? Mert újszerû, holisztikus szemléletmódot sajátítanak el az itt tanulók. A beteg vagy rászoruló ember, nem mint “munkaeszköz”, hanem mint érzelmekkel, félelmekkel, gondokkal és gondolatokkal, lelki és fizikai fájdalmakkal bíró individuum jelenik meg, s kerül a gondozás, ellátás középpontjába. A képzés másik fontos és újszerû eleme, hogy a szakdolgozókat pszichésen is felkészítik, így a remények szerint elkerülhetô a szakmai körökben jól ismert ún. kiégési szindróma.

A tanfolyam fontos eleme a gyakorlat. A hallgatókat eddig Szegeden, a SZOTE Neuropszhichiátriai Rehabilitációs Intézetében dr. Petô Zoltán, a drogambulancián dr. Zelenay Károly, míg a Csillagbörtönben egy gyakorló szociális munkás-nevelôtisztnô ismertette meg a szakterület különbözô szegmenseivel. Szentesen, a hét péntekjén a családsegítô központban Gál Antal igazgató kalauzolta a tanulmányaikat folytató felnôtteket. A kórház onkológiai és krónikus osztályán az egészségügyileg súlyos élethelyzetbe került emberek mentális segítésével ismerkedhettek.

Mint Szebellédi Anna taglalta: egy korábbi, nagymágocsi tanfolyam keretében az onkológiai osztályról részt vett a képzésben egy ápolónô, akinek szakmai munkája követésre méltó. Az ott dolgozók a holisztikus ápolási szemléletet magas szinten mûvelik, munkájuk ez marad – mondta a gondozási központ igazgatónôje. A mentálhigiénés asszisztensképzés záró gyakorlati helyszíne a hajléktalanellátó egység volt, ahol a kritikus élethelyzetbe került emberek lelki gondozásának nehézségeit, buktatóit és perspektíváit tárták fel a hallgatók elôtt.

H. Á.