Betegek új otthona

A Csongrád Megyei Önkormányzat elkészítette közép távú szociálpolitikai programját. A tervezet a 2000-2006-os idõszakot öleli fel. A megye szociális helyzetének jellemzésében elsõsorban az idõs lakosság arányára térnek ki. Kiderül, Csongrád az egyik „legöregebb” megye az országban, az idõs lakosság aránya 20,4 százalék, s ez a szám várhatóan tovább fog nõni. A megye hat településén még ennél is magasabbak az arányok, 28-36 százalék.

Csongrád megye északi részére, azaz térségünkre külön kitérnek, mint jellemzõ tanyás szerkezetu vidékre. Többnyire a tanyán élõk korösszetételére jellemzõ, hogy 27 százalékuk 60 éven felüli, s mindössze 15 százalékuk fiatal - ez az adat is az elöregedés tendenciáit mutatja. A szakellátó intézmények kihasználtsága folyamatosan 100 százalékos a megyében.

A szociális intézmények - az újak kivételével - eredetileg más rendeltetésu épületekben (kastély, kaszárnya, iskola, lovarda, szeretetház) muködnek. Karbantartásuk költséges, s mint olvasható, korszerusítésük nehézkes, a legjobb szándék mellett sem lehet õket a célnak megfelelõvé alakítani. Az önkormányzati szociális intézmények kapacitásának mindössze 45 százaléka felel meg a vonatkozó törvények elõírásainak.

Általános a zsúfoltság, kevés a szociális és közösségi helyiség. Mindezek miatt az intézmények 76 százaléka ideiglenes muködési engedélyt kapott.

A megyei önkormányzat tervei szerint 2001. december 31-ig a szakdolgozói álláshelyeket 100 százalékban betöltik. További cél az elõírt 80 százalékos szakképzettségi szint teljesítése. A személyi feltételek mellett azonban az intézményi feltételeken is javítani szükséges.

Ebbõl közvetlenül két pont érinti Szentest. Nagymágocson tervezik a kastélyotthon „kiváltását”, ami egy új otthon létesítését jelenti. A nagymágocsi kastély muemléképület, 192 idõs ember zsúfoltan fér el benne. Helyette Szentesen, egy 150 személy befogadására alkalmas új intézmény létesítését tervezik, címzett támogatás keretében. A várost tekintve ez több szempontból indokolt, kezdve a növekvõ igényeken, a jobban megközelíthetõ szakrendelõintézeti, kórházi háttérig és a könnyebben biztosítható szakember-ellátottságig.

S hogy ezek után mi lenne a mágocsi dolgozók és magának a kastélynak a sorsa? A képzett és gyakorlattal rendelkezõ szakembergárdát teljes egészében megtartanák. A kastélyépületben, a korábbi 192 fõs kapacitáshoz képest fennmaradó 40-42 fõt helyeznék el az ún. kiskastélyban, ahol a tetõterek beépítésében gondolkodnak, ami így 140-150 hellyel bõvülne. Emellett megmaradna a 18 és 43 személyt befogadó részleg.

A Szentesi Pszichiátriai Ápoló Otthon rendkívül zsúfolt, gazdaságosan nem újítható fel. A szakmai követelmények figyelembevételével itt legfeljebb további 70 hely lenne kialakítható, másrészt a városnak egyéb céljai vannak az ingatlannal. A ciklus második felében központi támogatási forrásból egy 150 rászorulót befogadó új pszichiátriai otthon építését tervezik. A kapacitás-bõvítéssel Ópusztaszer hasonló profilú intézményébõl is áthelyezhetõek lennének a lakók.

Mindezek mellett természetesen az egész megyét érintõ változások, változtatások várhatók. Finanszírozásuk részben a megyei önkormányzat saját erõforrásaiból, részben pályázatokból valósítható meg.

(horváth)