Amire Bálint nem bólint (I.)

Orosz Bálint építésznek se mindegy. Sajnos, csak karácsonykor járt itthon a Várostervezõ Intézet szentesi jelese, Szeged nemrég volt fõépítésze, és csak akkor tudta meg, hogy mi már 2-3 éve mivel foglalkozunk… Általános és részletes tervekkel (ÁRT-RT). Meghányva-vetve, vitatva-elvetve, ahogy a héten is tette a társadalmi zsuri. Bálint majd 7 oldalon vetett ellent, s éntõlem azt várja, hogy két oldalon (két részben) próbáljam összegezni. - Halljad hát Szentes tenfiad ellenvetéseit!

A fõutca „gyalogosítását” nem tiltással, hanem csak forgalom-csillapítással képzeli el: fizetõ-parkolók telepítését, éjszakai áruszállítást, és a nagy tengelyterhelésu átmenõ forgalom kitiltását kívánja. Nem pedig „zsák-fõutcával”!

Bálint megõrül attól, hogy valakik az autóbusz-pályaudvar „kitelepítésével” foglalkoznak - gondolatban. A régi Tyúkpiac-adta hely ma már az egyetlen lehetõsége Szentesnek, hogy az utas a centrumához közel érkezhessen meg a városba. A környezõ falvak és tanyák népe ezt még inkább még surubben igényli, hiszen az ügyes-bajos dolgát a centrumban intézi …

Bálintnak averziója van a Fehér Házzal. (Szegedi utóda, Novák István ennek a tervezõje.) A Panoráma teraszát és az alászorult Görög Sarkát legszívesebben levágná a levegõben úszó galériai lépcsõjével együtt, csakhogy a barokk ortodox templom látványát kiszabadítsa a kényszerek súlya alól…

Kereskedõudvarokat éltetne az Ady Endre utcán is, összefüggésben a Nagy Ferenc utcai kezdeményekkel. Inkább itt nyitna sétáló utcát, mint a fõutcában. Elveti az Új utcai tömbáttörést a Mátyás király utcára. A lakótelep rehabilitációt is másként képzeli el; lapos épületre magastetõ építéséhez szerinte nincs elegendõ parkolóhely… Vizsgálat tárgyává tenné a földszinti helyiségek kihasználtságát, törekedne a lakótelepek széleinek lehatárolására.

A fõutca déli oldalán - a József Attila és Somogyi Béla utcák között - magastetõkkel egységesítené a most még heterogén épületsort, s így takarná a kockaházakat. És ugyanakkor valahogy inkább elfelejtené a Penny Market idétlen sátortetejét a zsinagóga mellõl … Ennek régi kerítését is visszaépítené, és a jegenyefákat, tujákat is sürgõsen pótolná.

Orosz Bálint meakulpázik még egy sort, hogy csak most az utolsó pillanatban tud hozzászólni a szabályozási tervhez, és egy kicsit savallja, hogy ha a Nagytiszteletu ref. lelkész úrtól meg nem kapja a terveket, azt meg sem ismerhette volna, pedig tanult szakmáját szívesen kamatoztatná szülõvárosa felvirágoztatására…

Rövidíté és megszelídíté:

R. G.

(Második részben a ligettel foglalkozik majd.)