Bõvül a Dégáz-székház

Az elmúlt évben, december 17-i számunkban közöltük azt az írást, amelyben Darabos János szentesi olvasónk panaszkodott a házuk elõtt lévõ gázvezeték-bekötésre. Idézünk a cikkbõl: „A kórházzal átellenben a Sima Ferenc utcában nagy földkupacok díszelegnek. Néhány házhoz a gázvezetéket kötötték be nemrégen, de a munkások csak félig-meddig temették be a munkagödröket.” A panaszos szerint félig-meddig se. Mi az igazság? A hallgattassék meg a másik fél is elv alapján az ügyben Berczeli Lászlót, a Dégáz Rt. szentesi kirendeltségének vezetõjét kerestük fel, aki a következõket mondta el:

- A Dégáz Rt. a közbeszerzési törvényben meghatározottaknak megfelelõen minden egységénél megpályáztatott kivitelezõkkel végezteti el a leágazó vezeték- építést és a vezeték hosszabbítást. A szolgáltatási tevékenységünk telítettsége miatt alapvetõen a leágazó vezetéképítés az, ami számításba jöhet a térségben. Ezt az úgynevezett V. Kristály Kft. végezte, a kivitelezésre a Dégáz Rt. beruházási osztálya kötött szerzõdést. Korábban egyszerûbb helyeken, ahol nem volt útburkolatbontás, helyreállítás, ott általában a lakosság végezte el a földmunkát, más esetekben - a csõszerelésekhez kapcsolódóan - a városellátó üzem „lépett be” az építõipari munkával.

- Mint megtudtuk, a munkák jelentõs része általában az õszi idõszakra tolódik, amikor már az idõjárás is beleszól egy-egy feladat elvégzésébe. Miért?

- Egyrészt azért, mert a megrendelõ ekkorra látja az anyagi helyzetét, látja azt, hogy a munkát meg tudja csináltatni, megtörténik a befizetés, amit a kivitelezés követ. Való igaz, mindenkor minõségi földmunkát várnak el az embertõl. A rendkívül csapadékos õsz és tél után egy klasszikusan betonozott földmunkát nem lehetett elvégezni. Azonban azt is figyelembe kell venni: aki szeretne a gázzal fûteni, már a szén árából fizette ki a korszerûsítés költségeit, annak a célja az, hogy a vezeték idõre elkészüljön, és a gázfogyasztók sorába be tudjon lépni.

- Mivel a szolgáltató is ebbõl él, így az elvárások találkoznak arra vonatkozóan, hogy a munkálatokkal minél elõbb kész legyen. Nem megy ez a minõségi munka rovására?

- Nem szabad, hogy arra menjen. Ha a Sima Ferenc utcai gázvezetésre gondol, fontosnak tartom megjegyezni, hogy ugyanabban az idõben, ugyanazon a területen, ami lehet véletlen egybeesés, a Szentes-Víz Kft. is végzett rekonstrukciós munkát, ami alapján a munkagödrök szinte összemosódtak. Elmondhatom, az õ földmunkájuk volt a jelentõsebb. Amikor az említett cikk a Szentesi Életben megjelent, azt megelõzõen már csak a „vizesek” átkötési munkálatai maradtak hátra.

- Úgy tudjuk, hogy a végleges helyreállításra egy éven belül jótállási kötelezettsége van a kivitelezõnek...

- Így is van. Tavasszal, amikor már remélhetõleg normális munkavégzésre lesz lehetõség a földben, akkor természetesen a kivitelezõvel helyreállíttatjuk azt, amit kell. De meg lehet nézni, hogy már most, január elsõ hetében eléggé rendezett körülményeket találhatunk a Sima Ferenc utcában.

- Valamiféle elzáróról is említést tett abban a cikkben a panaszos.

- Azzal kapcsolatban nem értem a problémát, mert az egy földi biztonsági elzáró, amely a jelenlegi technológiai elõírásoknak megfelelõen az elhelyezés után egy csapszekrényben mûködik majd. Tehát azon is lesz szekrény.

- Most hogy vannak?

- Köszönöm, megvagyunk. Amikor '98. október 1-jével megtörtént az átalakulás, kirendeltségünk szolgáltatási területe lényegében bõvült. Mégpedig Szarvas város szolgáltatási területével. Gádoros, Nagyszénás ellátását átadtuk Orosházának, Mindszent e tekintetben Hódmezõvásárhelyhez került. A korábban velünk kapcsolatba álló húszezernyi ügyfélbõl mára huszonhatezer lett.

- Hogyan oldották meg az átszervezést?

- A szarvasi kirendeltségi épületben továbbra is maradt az ügyfélszolgálat, ott- hagytunk négy körzeti szerelõt is, a problémákat döntõen helyben oldják meg most is. Létszámban mi növekedtünk. A felszabadult munkaerõ került át hozzánk. Csongrádról például négy szakember dolgozik nálunk.

- Az átszervezés ezzel befejezettnek tekinthetõ?

- Nem. Még várható átszervezés, bár erre azt mondta a vezérigazgatónk, hogy az már nem lesz olyan drasztikus, mint amilyen a '98-as volt. De talán hasonlít majd az áramszolgáltatóéhoz. Várhatóan külön szolgáltató és technikai kirendeltség mûködik.

- Közben bõvítik a székházat. Átalakítják, új helyiségek épülnek a dolgozók kényelmére.

- Nemcsak a munkatársak kényelmét fogja szolgálni az, amit most csinálunk, hanem az ügyfelek kulturált kiszolgálását is. Másrészt a dolgozóinkra már nagyon is ráfért a nagyobb öltözõ, a kényelmesebb étkezõ-, no meg a világosabb irodahelyiségek, a jobb munkahelyi körülmények.

Lovas József