Mi a Rotary?

A ROTARY olyan elismert üzletemberek, szakemberek világméretekben egyesült szervezete, akik emberiességi szolgálatot teljesítenek, minden szakmában magas etikai normákat támogatnak, és elősegítik, hogy a világon jóakarat és béke legyen. A ROTARY a világ első szolgálatot vállaló klubja. Tagjainak száma ma már meghaladja az 1,2 millió főt. Ezek a tagok 155 ország mintegy 34.000 Rotary klubjában tevékenykednek.

A ROTARY egyben a Rotary Alapítvány, mely évről évre több, mint 100 millió $ összeggel támogat nemzetközi ösztöndíjakat, kulturális cseréket, kisebb vagy nagyobb közösségeket segítő humanitárius projekteket.
A ROTARY a közösséget szolgálja! Célja: a szolgálat eszméjének, mint a jó ügy alapjának bátorítása, támogatása.

Alapítóink

Az alapítók, akiknek köszönhetjük, hogy találkozunk: 1905. február 23-án Chicago-ban Paul Harris ügyvéd, Sylvester Schuele szénkereskedő, Hiram Shorey konfekcióárus és Gus Loehr bányamérnök megalapítják a Rotary mozgalmat.

 

 

 

 

 

 

 

 

A Rotary mozgalom

A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. Szakmai - és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jó szándék. Ezeket az ideálokat ápoljak a Rotaristák heti baráti összejöveteleiken és ezek szerint az ideálok szerint élnek.

A négy kérdés próba

A magas etikai alapelvek alkalmazásának és betartásának az emberek közötti kapcsolatokban bevált mércéje a következő négy

  1. Igaz-e?
  2. Tisztességes-e minden érintett számára?
  3. Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot?
  4. Javát szolgálja-e minden érintettnek?

Célunk a segítőkészség a mindennapi életben
("Service Above Self"), ezért

A Rotary 4 szolgálata

1. Klubszolgálat

A klub keretében tanított aktív segítőkészség.
A klub programjainak végrehajtása, tisztségek vállalása, az új tagok befogadása.

2. Szakmai szolgálat

A Rotary 4 etikai alapelvének alkalmazása a szakmai életben, a szakmai tapasztalatok továbbadása az ifjúság felé.

3. A köz szolgálata

Elkötelezett feladatvállalás és segítőkészség a közélet szociális és karitatív területein.

4. Nemzetközi szolgálat

Hozzájárulás a népek közötti megértéshez és békéhez:
- közreműködés nemzetközi rendezvényeken
- személyes kapcsolat más országok polgáraival.

A Rotary International szervezete

Több mint 34.000 Rotary Club tartozik a nemzetközi szervezethez.
Missziója a klubok segítése a Rotary célkitűzések megvalósításában:
- a Rotary Klubok egységességének és egyetértésének elősegítése,
- a Rotary erősítése és bővítése világszerte,
- a Rotary munkájának megismertetése az egész világon,
- nemzetközi működésű adminisztratív rendszer rendelkezésre bocsátása a klubok és disztriktek szolgálatában.

A Rotary Alapítvány Indulása

Sok nagy horderejű projekt igen kis magból nő ki. A Rotary Alapítvány a szerény kezdetnek e fajtájával indult meg.

1919-ben az RI Elnöke Arch Klumph az Atlantai Kongresszuson mondta képviselőknek, hogy "a legnyilvánvalóbb eljárásnak az látszik, ha adományokat fogadunk el abból a célból, hogy valami jót tegyünk a világon". A válasz udvarias és ígéretes volt, de a pénzalapot csak lassan lehetett feltölteni. Később a "Rotary Adományozási Pénzalap", ahogy azt először hívták, elsőként a Rotay Club of Kansas City, Missouri, USA klubtól kapta meg a 26,50 US dollárt, ami a Kansas City Kongresszus számlájára érkezett be az 1918. évi éves összejövetelt követően.

További kisebb összegek kerültek évente befizetésre, de hat év multán arról számoltak be, hogy az adományozási pénzalap csupán 700 US dollár összeggel rendelkezik. Egy évtizeddel később 1928-ban a Minneapolis-i Kongresszuson formálisan megalapították a Rotary Alapítvány szervezetét. A következő négy évben az Alapítvány pénzalapja 50. 000,- US dollár összegre nőtt. 1937-ben egy 2 millió US dollár összeget tűztek ki a Rotary Alapítvány számára, ez a terv azonban csak csekély mértékben sikerült és magára is maradt a II. Világháború kitörését követően.

1947-ben Paul Harris halálakor a Rotary Alapítvány számára új korszak nyílt meg, amikor emléktárgyak kezdtek beözönleni a Rotary megalapítója emlékének tiszteletére. Ettől az időponttól kezdve a Rotary Alapítvány teljesíteni tudta kimagasló célját, hogy "elősegítse a megértést és baráti kapcsolatokat a különböző országok népei között". 1954-ben az Alapítvány első alkalommal kapott fél millió dolláros hozzájárulást egyetlen év alatt, és 1965-ben egymillió dollár került a számlájára.

Fantasztikus dolog elképzelni, hogy a szűkös kezdetekhez képest a Rotary Alapítvány manapság több mint 65 millió US dollárt kap minden évben az oktatási és emberbaráti munkákhoz szerte a világon.

A Rotary Alapítvány Állandó Tőkealapja

Arch Klumph a Rotary Alapítvány apja volt az, aki azt mondta, hogy "az Alapítványra nem úgy kell tekintenünk, mint ami a mához vagy a holnaphoz tartozik, hanem úgy kell rá gondolnunk, mint az eljövendő évek és generációk létalapjára". Ezért tekintünk az Alapítvány Tőkealapjára, mint legfontosabb eszközre, amivel biztosítani lehet a Rotary oktatási és emberbaráti programjainak jövőjét.

Az ebbe az alapba történt befizetések, amit korábban a Világ Megértésének és a Béke Alapítványának hívtunk, a jövő érdekében kerülnek befektetésre. Csak a befektetések hozadéka kerül felhasználásra az Alapítvány programjainak támogatására. Végül is a tőkealapnak az a célja, hogy hozzájáruljon az Alapítvány támogatásának állandó és biztos kiegészítésére, hogy mindig szavatolni lehessen a programmal kapcsolatos tevékenységek legkevesebb szükséges szintjét, és meg lehessen teremteni az új és bővített programok megvalósításának lehetőségét a jövőben.

Az Alapítvány különleges elismerésben részesít bárkit, aki tekintélyes adományt hagyományoz ingatlan vagyonából az állandó tőkealap javára, vagy legkevesebb 1.000 US Dollár készpénzt adományoz. Az ilyen adományozót a Rotary Alapítvány Benefactor néven jegyzi. 1998-ban több mint 36. 000 Benefactor létezett szerte a világon.

Ország Képviseleti Ösztöndíjak

A Rotary Alapítvány Ország Képviseleti Ösztöndíj programja a világ legnagyobb magánerőből alapított nemzetközi ösztöndíj programja. 1947-ben 11 országból 18 "Rotary Öregdiák" került kiválasztásra, hogy a jó szándék követeiként szolgáljanak, mialatt egy másik országban folytatják tanulmányaikat egy oktatási éven keresztül. Ettől az időponttól kezdve hozzávetőlegesen 335 millió US dollárt költöttünk el mintegy 30. 000 ösztöndíjra több mint 125 ország képviselőire, akik 105 országban tanultak a világ miden táján.

Az ösztöndíj program célja elősegíteni a nemzetközi megértést és baráti kapcsolatokat a különböző országok népei között. Az ösztöndíjasoktól elvárják, hogy a jóakarat átlagon felüli követei legyenek a fogadó ország népe számára azáltal, hogy megjelennek úgy kötetlenül, mint formálisan Rotary és nem Rotary csoportok előtt. Minden ösztöndíjas mellé a vendéglátó klub Rotariánus tanácsadót jelöl ki, hogy ezáltal biztosítva legyen a Rotary részvétele és az illető beilleszkedése a fogadó ország kultúrájába.

1994-95 óta a Rotary Alapítvány az egy tanéves ország követi ösztöndíjakon túlmenően két új típusú ösztöndíjat is megajánlott. A többéves ország követi ösztöndíjat két vagy három évre ítélik oda külföldi tanulmányokhoz, amelyek különleges fokozatok elérésére irányulnak. A Kulturális Ország Követi Ösztöndíj három vagy hat hónapos intenzív nyelvtanulásra és kulturális elmélyülésre biztosít fedezetet egy másik országban.

Azon túlmenően, hogy ez a holnap vezetőinek oktatásába történő befektetés a Rotary Alapítvány ösztöndíjak személyes kapcsolatokat hoznak létre országok között és fontos lépést jelentenek a nagyobb megértés és jóakarat irányába a világon.

Csoportos Tanulmányi Csere (GSE)

A Rotary Alapítvány legnépszerűbb és legkiemelkedőbb programjainak egyike a Csoportos Tanulmányi Csere. Az első csere Kalifornia és Japán disztriktjei között jött létre 1965-ben a program azóta mintegy 35.000 üzletember és más szakmák képviselői számára adott oktatási tapasztalatot, akik mintegy 6.500 csoportban végezték szolgálatukat.

A GSE program Rotary disztrikteket állít párba, hogy küldjenek és fogadjanak tanulmányi csoportokat. 1965 óta a Rotary Alapítvány közel 59 millió US dollárt különített el Csoportos Tanulmányi Csere finanszírozására. A GSE vonzó jellegzetességének egyike az a kedvező esély, hogy a látogatásra érkező csoport tagjai találkozhatnak, beszélgethetnek és együtt lakhatnak rotariánusokkal és családjukkal a barátság és a vendégszeretet őszinte szellemében. Míg eredetileg a Csoportos Tanulmányi Csere tagjai csak férfiak voltak, az utóbbi években a csoportok úgy férfiakból, mint nőkből is állnak.

Azonkívül, hogy a látogatások által, meg lehet ismerni más országok farmjait, iskoláit, ipari létesítményeit, különböző szakmák irodáit és kormányszerveket, a GSE csoportok a jó szándék követeinek szerepét töltik be. Saját hazájukat ismertetik meg a vendéglátó rotariánusokkal és másokkal azokon a településeken, amelyeken látogatást tesznek.

Az utóbbi években főleg egy-egy hivatást képviselő vagy kulturális csoportok kerültek cserére. Számos GSE csoport emberbatári projekteket segít létrehozni a saját és a másik ország között. A személyes kapcsolatok közül sok a hosszan tartó barátság gyümölcsét hozza meg.

Valójában a Csoportos Tanulmányi Csere a rotariánusok számára a legörömtelibb gyakorlati és értelmes módját adta meg annak, amivel a világ megértését tudják elősegíteni.

Egészség, Éhezés és Emberiességi Segélyek (3-H)

1978-ban bocsátotta útjára a Rotary a legszélesebb körű emberbaráti szolgáló tevékenységét az Egészség, Éhezés és Emberiesség Programmal. A 3-H programot arra tervezték, hogy el lehessen vállalni olyan nagy méretű szolgáló projekteket, amelyek meghaladják az egyes Rotary Clubok vagy klubok csoportjainak teljesítő képességét.

1995-ben több mint 185 különböző 3-H projekt került jóváhagyásra és beindításra 58 különböző országban, több mint 45 millió US dollár felhasználásával. Ezeknek a projekteknek az a célja, hogy javítsák az egészséget, csillapítsák az éhséget és fokozzák az emberi, kulturális és társadalmi fejlődést a világ népei között. Az végső cél a nemzetközi megértés, jó szándék és béke elősegítése. Az első 3-H projekt hatmillió gyermek védőoltása volt gyermekbénulás ellen a Fülöp-szigeteken. Ez volt a születése annak, amit ma Polio Plus program néven ismerünk.

A 3-H előrehaladásával új programok is felvételre kerültek, amin keresztül segítséget lehet nyújtani a világ fejlődő övezeteiben élő embereknek. Manapság, a különböző országokban több mint egymilliárd gyermeknek a gyermekbénulás ellen történt tömeges védőoltása mellett, a 3-H támogatja a táplálkozási programokat, szakmai oktatást, hatékonyabb öntözést az élelmiszer termelés növelésére, a gyermekbénulás áldozatainak rehabilitálását és más olyan tevékenységet, ami a fejlődő országok nagy számú népességének a javát szolgálja. Minden 3-H programot a rotariánusok önkéntes hozzájárulással támogatnak a Rotary Alapítvány szervezetén keresztül.

Az eljövendő években a 3-H programot igencsak a Rotary legnemesebb tevékenységének lehet tekinteni, ami megmutatja, hogy a rotariánusok miképpen figyelnek másokra és aggódnak a szükséget szenvedő emberekért mindenütt, ahol csak tehetik.

Kapcsolt Segélyek

A Rotary Alapítvány programjai között a Kapcsolt Segélyek intézménye (Matching Grant) az, amelyik segít a Rotary Cluboknak és disztrikteknek a Nemzetközi Szolgálat projektjeinek levezetésében. 1965 óta több mint 6.200 segélyt ítéltek oda projektekre mintegy 165 országban, összesen több mint 56 millió US dollár értékben.

A klubnak vagy disztriktnek legalább olyan magas összeggel kell beszállnia, mint amit a Rotary Alapítvány szervezetétől is elvár. Másképpen fogalmazva, annak a pénzösszegnek legalább felével kell beszállnia, ami a Rotary Alapítvány hozzájárulását követően végösszegben összejön, a projektnek helyszínt adó országon kívülről érkezett adományokhoz kapcsolódóan.

A segélyek eddig arra mentek, hogy javítsák a kórházi körülményeket, fejlesszék az iskolai programokat, víz kutakat fúrjanak, segítségül szolgáljanak a fogyatékos vagy olyan személyek számára, akik különleges gyógyászati ellátásra szorulnak, forrásokat biztosítson az árvaházaknak, egészségügyi állomásokat hozzanak létre, élelmiszer és gyógyszer szállítmányokat osszanak el, valamint a Nemzetközi Közösségszolgálat sok más területére mentek a világ szükséget szenvedő övezeteiben. A projektekre szánt segélyek összege 15.000 US dollár és 50.000 US dollár közötti értékhatáron van, de a legtöbb 5.000 US dollár és 10.000 US dollár összeg között mozog.

A Kapcsolt Segélyek nem kerülnek jóváhagyásra olyan céllal, hogy abból földet vásároljanak vagy épületet létesítsenek, kivéve a szükségszállásokat a társadalom perifériájára került családok számára. A segélyek ugyancsak nem használhatók fel olyan programokra, amelyek már megvalósulás alatt vannak, vagy befejezésre kerültek. Követelmény a rotariánusok személyes részvétele a projektben és a kedvezményezetteken túl másoknak is látni kell ennek jótékony hasznát.

A Kapcsolt Segélyek programja a Rotary Alapítvány igen lényeges része és fontos ösztönzést ad a kluboknak arra, hogy a világ más részén vállaljanak hatékonyan érvényesülő projekteket a Nemzetközi Szolgálat keretében. A projektek minden bizonnyal elősegítik a jó akaratot és megértést, ami egybe esik a Rotary Alapítvány céljaival.

Carl P. Miller Felfedező Segélyek

A néhai Carl P. Miller, a Rotary International elnöke 1963-64-ben, mélyen hitt a humanitárius munkában, amit már a gyökéreresztés szintjén végezni lehet. A Kapcsolt Klub és Disztrikt Program által, amit elnöki évében indított útjára, a rotariánusokat arra buzdította, hogy az egyes emberek kapcsolatrendszerén keresztül találjanak kedvező jószolgálati lehetőségeket egy másik országban. A klubok és disztriktek párba állítása a Világ Közösségszolgálatának lényeges elemévé vált.

Carl, a sikeres hírlapkiadó, feleségével Ruth-tal együtt, nagylelkű alapítványt tettek a Rotary Alapítvány számára arra, hogy el lehessen indítani a Carl P. Miller Felfedező Segély programot. A Felfedező Segélyekkel élénkíteni szándékozták a klubok és disztriktek bevonását nemzetközi szinten arra, hogy járuljanak hozzá maximum 3.000 US dollárral azokhoz az utazási és ezzel összefüggő költségekhez, amelyek egy Nemzetközi Szolgálat keretében indítandó projekttel kapcsolatban merülnek fel. A Felfedező Segély nem magát a projektet finanszírozza, hanem inkább azokat a személyes kapcsolatokat támogatja, amelyek az elő készületi állapotban szükségesek ahhoz, hogy a projektet gyümölcsözővé lehessen tenni.

Csak klubok és disztriktek és klubok vagy disztriktek csoportjai alkalmasak arra, hogy igénybe vehessék ezeket a különleges segélyeket, amelyeket a Rotary Alapítvány ítél oda kétszer egy évben, augusztusban és februárban.

Polio Plus

A Polio Plus program a Rotary kitartó igyekezetét jelenti arra vonatkozóan, hogy a 2000. évben a poliomielitiszt Földünk területén kiirtsa.
A program 1985-ben indult azzal a céllal, hogy összegyűjtsenek 120 millió US dollár összeget, hogy a fejlődő világ gyermekeit öt év alatt védetté tegyék a gyermekbénulás ellen. Az 1988-ig tartó Polio Plus pénzgyűjtési kampány kiemelkedően sikerült, 220 millió US dollárt hozott, és 2005-ben a rotariánusok pénzbeni hozzájárulása a Polio kiirtásának világméretű erőfeszítéséhez el fogja érni a 425 millió US dollár összeget.

Talán ennél is nagyobb jelentősége van annak a hatalmas hadseregnek, amelyet a Rotary International mozgósított. Az önkéntesek százezrei nyújtanak segítséget helyi szinten a klinikákon, vagy mozgósítják saját településüket az immunizációs munkára, vagy más, a polio kiirtását célzó tevékenységekre.
1988-ban a Rotary csatlakozott a Világ Egészségügyi Értekezletéhez, ahol elkötelezte magát arra, hogy 2000-ig a poliot kipusztítja, amit 2005-ben a gyógyászat mérföldköveként fog deklarálni, a Rotary fennállásának 100. évfordulóján.

A Rotary együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), UNICEF-fel, nemzeti kormányokkal és más a polio megszüntetésére világszerte alapított egyesületekkel, a világ legkiterjedtebb kormányzati és magán egészségügyi vállalkozásaival.

1998-ban mintegy 120 nemzet szerte a világon részesült a Polio Plus pénzalapokból a polio megelőzésére és megszüntetésére irányuló erőfeszítéseihez és az immunzációs munkáknak köszönhetően az 1988-at követő évtizedben legalább négymillió gyermek szaladgált és játszott egészségesen, akik a polio áldozataivá is válhattak volna. A Rotary International és partnerei erőfeszítéseinek eredményeképpen, több mint egy milliárd gyermek kapott szájon át polio vakcinát, védelmet a poliomielitisz ellen.
1994-ben a Rotary segítségével lehetett ünnepelni a polio kiűzését Western Hemisphere területéről. A Nyugati Parton már folyamatban van a polio-mentesség tanúsítása, és az erőket most Afrikára, Közép-Keletre és Dél-Ázsiára összpontosítják. A polio kiirtása csupán 0,50 US dollár értéket jelent egy-egy gyermek védőoltására vetítve.

A kiirtást nehéz lesz elérni (egyetlen másik betegség van csak, a himlő, amit örökre sikerült kiirtani) és költséges is lesz (a nemzetközi közösség becsült költségei közel 2 milliárd US dollár összeget tesznek ki). Ehhez Nemzetközi Immunizációs Napokra van szükség, hogy minden polio-gazda ország öt év alatti gyermekeit immunizálhassuk, hogy folytathassuk világviszonylatban a gyermekek szokásos immunizációját, rendszeresen hírt adjunk minden gyanús esetről, gyorsan reagálhassunk a járványkitörésekre, és létrehozhassuk a laboratóriumi hálózatot.

Nincs még egy másik olyan kormányoktól független szervezet, amelyik bármikor olyan nagyságrendű kötelezettséget vállalt volna, mint a Polio Plus. A Rotaryt a legnagyobb olyan humanitárius szervezetnek lehet tekinteni, amilyet a világ eddig nem látott. Minden rotariánus büszke lehet erre a teljesítményre.

Polio Plus Partnerek

1996 óta a Polio Plus Partnerek különböző lehetőségeket nyújtottak a klubok és a disztriktek számára ahhoz, hogy az utóbbiak támogathassák azokat a mozgósításra irányuló tevékenységeket, amelyek a Nemzeti Immunizációs Napok megrendezéséhez szükségesek a polio-gazda országokban. A Polio Plus Partnerek szállítják a Rotary-nak a pólókat, sapkákat, kötényeket és mellényeket az immunizáló önkénteseknek, vagy posztereket, zászlókat és prospektusokat az immunizációs napok nyilvános rendezvényeire. Más Polio Plus Partnerek szállítják a vakcinához a hűtőládákat, járműveket és más felszereléseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a védőoltást el lehessen juttatni a világ elrejtett területeire.

A Polio Plus Partnerek projektjei támogatják ezenkívül a minősítő laboratóriumokat, amelyek a polio megszűntének igazolásához szükségesek. A Polio Plus projektek alkalmasak a Rotary Alapítvány Kapcsolt Segélyek pénzügyi pályázatra történ ő benyújtásra. A Polio Plus Partnerek nélkülözhetetlenek annak a célnak a megvalósításához, hogy megteremtsük a polio-mentes világot.

Katasztrófa Enyhítő Program

Amikor nagy természeti szerencsétlenség sújtja a világ valamely övezetét, nagyon is lehetséges, hogy a Rotary Katasztrófa Enyhítő Programja órákon belül működésbe lépjen, a szerencsétlenül járt áldozatok szenvedését enyhítendő. AZ RI elnöke azonnal segítségül tud sietni egy 5.000 US dollár értékű szerény Rotary adománnyal azoknak az embereknek a számára, akik a hurrikánok, földrengések, árvizek, tűzvészek és más katasztrófák miatt hajléktalanokká váltak.

A kezdeti adományozást követően, a Titkárság a szokásokhoz híven egy segélyfelhívást bocsát ki, amire a válasz a pénzbeli adományok, szállítmányok, élelem, ruházat és háztartási cikkek, amiket a Rotary tagok a világ minden tájáról adnak össze. Ez a folyamat általában hónapokig tart, amikor is a katasztrófa sújtotta területen az érintett klubok és disztriktek, további segítséget kapnak. A Rotary Katasztrófa Enyhítő Alapot a Rotary Alapítvány kuratóriuma azért hozta létre, hogy rendelkezésre álljanak olyan kisebb források, amelyeket azonnal mozgósítani lehet, amikor a katasztrófa bekövetkezik.

A Rotary International elnöke intézkedhet abból a célból, hogy kielégíthesse az azonnali igényeket élelem, takarók, sátrak és elsősegély szállítmányok formájában a katasztrófa áldozatai számára. Ezt a munkát közösen végzi a szerencsétlenség színhelyén működő Disztrikt-Kormányzóval.
A Katasztrófa Enyhítő Alap működtetése az egyik legfontosabb módja annak, ahogy a Rotary Alapítvány a jó szándékot és a megértést építi szerte a világon.

Rotary Béke Programok

A Rotary Alapítvány különleges programját eredetileg "Rotary Béke Fórumnak" hívták. Annak a központnak vagy oktatási programnak a tervét, amely a jobb megértést és a békét hivatott szolgálni a világon, eredetileg 1982-ben az Új Látóhatár Bizottság és a Világ Megértés és Béke Bizottsága vitatta meg. 1984-ben ez a Rotary Alapítvány Új Programok Bizottsága által további feldolgozásra került.

A Rotary Béke Program lényege az, hogy a Rotary hasznosítsa a kormányzatoktól mentes, de világméretű forrásait arra, hogy fejlessze az oktatási programokat azokról a témákról, amelyek a világ nemzetei közötti ellentétekhez vezetnek, valamint fejleszteni azokat a befolyási lehetőségeket és tevékenységeket, amelyek elősegítik a békét, a fejlődést és a jó akaratot.

A program szemináriumokból, kiadványokból és konferenciákból áll, amelyek alkalmas eszközök az átfogó párbeszéd kezdeményezésére, ami által új eszközöket lehet találni a békéhez és a világ megértéséhez. A Rotary Alapítvány kuratóriuma kétszer egy évben különleges Rotary Béke Programokat határoz meg. Sok békeprogramot évente az elnöki konferenciákkal összekötve tartanak meg.