Deák Ferenc Általános Iskola

6600 Szentes, Deák Ferenc u. 53-55. Tel.: +36-63/562-380 Fax: +36-63/562-381

E-mail: deaksuli@mail.hu , vargas@szentes.hu

Web: http://web.tvnetwork.hu/deakdamo

Igazgató: Varga Sándorné

Alapítási éve: 1962.

 

Az iskola bemutatása:

A Deák Ferenc Általános Iskola 1961-ben nyitotta meg kapuit a Felsőpárti Általános Iskola jogutódjaként. 2000. július 1. óta a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagintézménye összevont iskolaként működik.

Az intézményben jelenleg 24 tanulócsoportban 541 diák tanul, 51 pedagógus irányításával.

Az iskola felszereltsége a mai kor követelményeinek megfelelő: alsó tagozatos osztálytermek, szaktantermek, számítástechnikai kabinet, nyelvi labor, multimédiás könyvtár, tornaterem, ebédlő, büfé.

Az iskolában 1970 óta emelt szintű a testnevelés tanítása, belső életét a családias légkör, neveléscentrikus, gyermekközpontú pedagógia jellemzi. Eredményeit dicséri a későbbiekben felsőfokot végzettek aránya, az európai szintű sportversenyzők magas száma. 1991-től alternatív, Freinet-pedagógiai módszerrel dolgozik évfolyamonként egy osztály az alsó tagozaton.
   Speciális képzési formák:

- informatika tanítása 1. osztálytól

- angol és német nyelvoktatás előkészítése 1-3. osztályban

- angol és német nyelv oktatása csoportbontásban 4. évfolyamtól

- 5. évfolyamtól a francia nyelv, mint második idegen nyelv oktatása

 

Tanórán kívüli foglalkozások

- alapfokú művészeti képzés: kerámia, színjátszás, tűzzománc, néptánc, latintánc

- hangszeres zenei oktatás: furulya

- énekkar

- mazsorett

- sportköri foglalkozások: atlétika, úszás, kézilabda, aerobic

- felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások fejlesztő pedagógus vezetésével

- logopédiai foglalkozás

- tehetséggondozás

- tanulmányi versenyekre való felkészítés

- napközi

- tanulószoba

 

Hagyományos rendezvények

- Deák-Diák Show

- Farsang

- Családi Sportnap

 

Nemzetközi kapcsolatok

Az intézmény szerteágazó nemzetközi kapcsolatokat épített ki. Partnerintézményeink vannak Angliában (Liverpool), Finnországban (Isojoki), Olaszországban (Genova), Görögországban, Írországban (Cork), Csehországban (Pardabice), Belgiumban (Veurne).

Diákjaink évente nemzetközi táborban vehetnek részt.

2003 nyarán Liverpoolban egy hetet töltöttek el tanulóink, megismerhették az ottani általános iskolát, a várost.

2005. július 2-8. között angol és kínai gyermekekkel együtt fogunk táborozni Visegrádon.

Nevelőink közül a tanárcsere program keretében 1-2 hetet tanítottak a finnországi iskolában, a liverpooli és veurnei iskolában.

 

A 2005-2006. tanévben induló sportosztályunk úszó-vízilabda osztállyá bővül. Az országban harmadikként a Sport XXI. program keretében a Deák Ferenc Általános Iskola, mint sportiskola a dél-alföldi régióban elsőként indít vízilabda osztályt.

A diákok emelt szinten foglalkoznak a sportággal, így jobban megismerkedhetnek a vízilabda szépségeivel és szabályaival.

Célunk:

- a vízilabda sport színvonalának emelése és az utánpótlás megteremtése

- a felnövekvő generáció minél több tagja már gyermekkorában rendszeresen sportoljon

- gyermekeink életének szerves része legyen a mozgás, az egészséges életmód

 

Az induló program két részre tagolódik:

az alapfokú képzés iskolánkban az 1-4. évfolyam 1.a sportosztályában indul, biztonságos úszásoktatás, majd a vízilabda sportág megismertetése a tananyag. Tanulóink egésznapos, iskolaotthonos oktatásban vesznek részt. Napirendjük szerves részét képezi a napi egy óra testnevelés óra és a napi rendszerességgel megvalósuló edzés Kocsis István testnevelés szakos nevelő vezetésével, aki egyben a Vízilabda Sportklub elismert edzője is.

A 4. évfolyam után a legjobbak a helyi Vízilabda Sportklub egyesületben folytathatják pályafutásukat.

 Iskolánk várja az érdeklődő diákokat!

 

 

www.szentes.hu