Projekt

 

 

 

A romániai, Temes megyei Újszentes Önkormányzata partnerségben a magyarországi Szentes Város Önkormányzatával egy olyan projektet lebonyolításán fáradozik mely az időskorúakat valamint a mozgáskorlátozottakat érinti.

A két testvértelepülés sikeres pályázatot nyújtott be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló egy közös propjekt megvalósítására mellyel a két település szociális ellátásának fejlesztése valósul meg.

A projekt elnevezése: Európai segítség az egészséges közösségekért Újszentestől Szentesig

 

Rövid cím: HELP

A projekt azonosítója: HURO/1001/030/2.4.2.

A projekt időtartama: 2012. február 01. – 2013. május 31.

A vezető partner neve: Újszentes Önkormányzata

A projekt partner neve: Szentes Város Önkormányzata

 

A projekt teljes költsége: 96.522,83 €

 

Az Európai Unió által nyújtott ERFA támogatás összege: 82.044,40 €

 

A projekt költségvetése és a támogatás összege:

 

Szentes Város Önkormányzata

Újszentes Önkormányzata

Vissza nem térítendő ERFA támogatás

 

15.068,77 €

 

66.975,63 €

Vissza nem térítendő nemzeti társfinanszírozási támogatás

 

1.769,25 €

 

10.211,81 €

Partnerek önrésze

889,95 €

1.607,42 €

Összesen:

17.727,97 €

78.794,86 €

 

Mindösszesen: 96.522,83 €

 

A projekt célja: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtó-rendszer kiépítése, illetve fejlesztése Újszentesen és Szentesen, az idős, beteg emberek egészségének megőrzése érdekében. A rendszer kiépítésének szakmai hátterét Szentes város szociális szakemberei biztosítják.

 

A két polgármesteri hivatal e területen fennálló partnerkapcsolata természetes következménye a határokon átnyúló projektek alkalmazásában szerzett közös tapasztalatnak.

 

A projekt célja, hogy segítsen azon személyeknek akik életük során krízishelyzetbe kerültek. E rendszer kedvezményezettjei a fogyatékos és idős személyek, akinek a mentális állapota megengedi a készülékek megfelelő használatát. Így sikeresen ötvöződik a szociális segítség és az orvosi ellátás a felhasználókkal történő folyamatos kommunikáció, az egészségi állapot monitorizálása, valamint a bármelyik pillanatban fennálló, az esetek orvoslására valamint a sürgősségi eseteknél történő beavatkozási készenlét révén. Ezáltal az intézményesített társadalmi gondozási és egészségügyi ellátási rendszer tehermentesül olyan alapvető szolgáltatások kifejlesztésével, melyek előnyösebbek a hosszú távú kihelyezésekhez képest és egy plusz biztonságot nyújtanak a gondban lévő személyek számára. A rendszert sikerrel alkalmazták Szentesen, és ennek mintájára a projekt keretében Újszentes községben is telepítettek 38 készüléket az ügyfelek lakhelyén.

 

Az „Európai segítség az egészséges közösségekért Újszentestől Szentesig” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósult meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

 

Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

 

 

 

www.szentes.hu                                     http://help-dumbravita.ro                                  http://www.huro-cbc.eu

 

 

 

.